dr Małgorzata Urban-Theocharakis
dr Małgorzata Urban-Theocharakis

Doktor nauk prawnych, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego.

Wykładowczyni akademicka i czynna zawodowo prawnik. Od wielu lat prowadzi zajęcia i ćwiczenia na uczelniach wyższych w filiach polskich i zagranicznych. Jest autorką kilkudziesięciu artykułów na portalach i w czasopismach specjalistycznych oraz licznych publikacji naukowych. Jest wybitną ekspertką w dziedzinie prawa bankowego, gospodarczego, działalności spółek gospodarczych, a także prawa pracy.

Współpracowała z licznymi organizacjami edukacyjnymi w charakterze szkoleniowca i trenera. Uczestniczyła i współorganizowała liczne konferencje naukowe o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.