Studia podyplomowe WSKZ

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą studiów podyplomowych.
Ładowanie

Ładowanie...
Psychologia - kierunki studiów podyplomowych online

Psychologia

Studia podyplomowe z kategorii

PSYCHOLOGIA

pomogą zdobyć i usystematyzować wiedzę z zakresu:
• diagnostyki zachowań i procesów psychicznych
• prowadzenia terapii psychologicznej w zależności od indywidualnych potrzeb klienta
• udzielania wsparcia w procesie rozwoju i zmian
STUDIUJ ONLINE - LISTA KIERUNKÓW
Pedagogika - kierunki studiów podyplomowych online

Pedagogika

Studia podyplomowe z kategorii

PEDAGOGIKA

pomogą zdobyć i usystematyzować wiedzę z zakresu:
• prawidłowego i integralnego wychowania człowieka
• wspomagania procesu edukacyjnego dziecka
• doradztwa zawodowego i zarządzania oświatą
STUDIUJ ONLINE - LISTA KIERUNKÓW
Prawo - kierunki studiów podyplomowych online

Prawo

Studia podyplomowe z kategorii

PRAWO

pomogą zdobyć i usystematyzować wiedzę z zakresu:
• interpretacji przepisów prawa
• stosowania w praktyce przepisów prawa
• udzielania porad prawnych
STUDIUJ ONLINE - LISTA KIERUNKÓW
Dietetyka - kierunki studiów podyplomowych online

Dietetyka

Studia podyplomowe z kategorii

DIETETYKA

pomogą zdobyć i usystematyzować wiedzę z zakresu:
• poradnictwa żywieniowego
• opracowywania planów terapii żywieniowej
• nadzorowania bezpieczeństwa i jakości pożywienia
STUDIUJ ONLINE - LISTA KIERUNKÓW
Sport - kierunki studiów podyplomowych online

Sport

Studia podyplomowe z kategorii

SPORT

pomogą zdobyć i usystematyzować wiedzę z zakresu:
• prowadzenia zajęć sportowych i tanecznych
• organizacji i zarządzania obiektami sportowymi
• samodzielnego funkcjonowania na rynku sportu
STUDIUJ ONLINE - LISTA KIERUNKÓW
Finanse i rachunkowość - kierunki studiów podyplomowych online

Finanse i rachunkowość

Studia podyplomowe z kategorii

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

pomogą zdobyć i usystematyzować wiedzę z zakresu:
• prowadzenia rozliczeń finansowych w przedsiębiorstwach
• dokonywanie zapisów księgowych zgodnie z obowiązującym prawem
• zarządzania finansami w firmie
STUDIUJ ONLINE - LISTA KIERUNKÓW
Bezpieczeństwo - kierunki studiów podyplomowych online

Bezpieczeństwo

Studia podyplomowe z kategorii

BEZPIECZEŃSTWO

pomogą zdobyć i usystematyzować wiedzę z zakresu:
• zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną przeciwpożarową
• stosowania procedur bezpiecznego obrotu dokumentacją
• nadzorowania systemów bezpieczeństwa
STUDIUJ ONLINE - LISTA KIERUNKÓW
Zdrowie - kierunki studiów podyplomowych online

Zdrowie

Studia podyplomowe z kategorii

ZDROWIE

pomogą zdobyć i usystematyzować wiedzę z zakresu:
• czynności pielęgnacyjnych, leczniczych i upiększających
• stosowania zasad BHP i norm prawnych w działalności leczniczej
• indywidualnego postępowania z pacjentem
STUDIUJ ONLINE - LISTA KIERUNKÓW
IT - kierunki studiów podyplomowych online

IT

Studia podyplomowe z kategorii

IT

pomogą zdobyć i usystematyzować wiedzę z zakresu:
• programowania aplikacji internetowych i mobilnych
• administrowania sieciami komputerowymi i analizowania danych
• testowania oprogramowania
STUDIUJ ONLINE - LISTA KIERUNKÓW
MBA - kierunki studiów podyplomowych online

MBA

Studia podyplomowe z kategorii

MBA

pomogą zdobyć i usystematyzować wiedzę z zakresu:
• szeroko pojętych kompetencji menadżerskich
• zarządzania oraz przywództwa kierownictwa
• koordynacji działalności menadżerskiej
STUDIUJ ONLINE - LISTA KIERUNKÓW
Zarządzanie - kierunki studiów podyplomowych online

Zarządzanie

Studia podyplomowe z kategorii

ZARZĄDZANIE

pomogą zdobyć i usystematyzować wiedzę z zakresu:
• wspierania funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw
• planowania i kontrolowania pracy uczestników organizacji
• umiejętności osiągania założonych celów firmy
STUDIUJ ONLINE - LISTA KIERUNKÓW
Marketing - kierunki studiów podyplomowych online

Marketing

Studia podyplomowe z kategorii

MARKETING

pomogą zdobyć i usystematyzować wiedzę z zakresu:
• stosowania nowoczesnych narzędzi marketingowych i sprzedażowych
• opracowywania strategii marketingowych
• skutecznej komunikacji i kreowania wizerunku
STUDIUJ ONLINE - LISTA KIERUNKÓW
Biznes - kierunki studiów podyplomowych online

Biznes

Studia podyplomowe z kategorii

BIZNES

pomogą zdobyć i usystematyzować wiedzę z zakresu:
• uruchamiania nowych przedsięwzięć
• zarządzania łańcuchem logistycznym oraz zasobami ludzkimi
• negocjacji, przywództwa i coachingu
STUDIUJ ONLINE - LISTA KIERUNKÓW
Nieruchomości - kierunki studiów podyplomowych online

Nieruchomości

Studia podyplomowe z kategorii

NIERUCHOMOŚCI

pomogą zdobyć i usystematyzować wiedzę z zakresu:
• zarządzania i wyceny nieruchomości
• projektowania i aranżacji wnętrz
• stosowania prawa budowlanego
STUDIUJ ONLINE - LISTA KIERUNKÓW
Inne kierunki studiów podyplomowych online

Inne

Studia podyplomowe z kategorii

INNE

pomogą zdobyć i usystematyzować wiedzę z zakresu:
• prowadzenia własnej działalności gospodarczej
• zarządzania oraz sprzedaży usług i produktów
• nadzorowania procesów administracyjnych
STUDIUJ ONLINE - LISTA KIERUNKÓW

PEDAGOGIKA


Bibliotekoznawstwo (2 sem) - 400 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Bibliotekoznawstwo (3 sem) - 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Doradztwo zawodowe (2 sem) - Instytucje rynku pracy - 300 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Doradztwo zawodowe (3 sem) - 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Organizacja i Zarządzanie Oświatą - 350 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społeczną - 410 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Pedagog szkolny - 540 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Doradztwo zawodowe i podstawy przedsiębiorczości - 410 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Korekcja wad postawy - 380 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Gastronomia i żywienie człowieka dla nauczycieli - 380 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Technologia żywności i żywienie człowieka dla nauczycieli - 400 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Żywienie człowieka z elementami gastronomii i dietetyki dla nauczycieli - 400 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Wiedza o teatrze – Instruktor teatralny - 430 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Metodyka nauczania - 410 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi - 420 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - 410 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Przedsiębiorczość i zarządzanie w usługach społecznych i edukacyjnych - 380 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Pedagogika lecznicza - 410 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta

KIERUNKI Z ZAKRESU PEDAGOGIKI SPECJALNEJ


Resocjalizacja i Socjoterapia (3 sem) - 380 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Diagnoza, rewalidacja i terapia pedagogiczna - 430 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) - 420 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika) - 370 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika) - 370 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika), autyzmem oraz zespołem Aspergera (3 sem) - 620 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika), autyzmem oraz zespołem Aspergera (4 sem) - 600 zł
4 semestry      rekrutacja otwarta
Edukacja, rewalidacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem Aspergera - 580 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z elementami integracji sensorycznej - 460 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) - 400 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Pedagogika leczniczo-terapeutyczna - 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Resocjalizacja (Pedagogika resocjalizacyjna) - 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Edukacja włączająca i integracyjna - 410 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Diagnoza, rewalidacja i terapia pedagogiczna z pedagogiką szkolną - 460 zł
4 semestry      rekrutacja otwarta
Wspomaganie rozwoju dzieci w żłobkach i przedszkolach - 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Terapia pedagogiczna i socjoterapia - 460 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Oligofrenopedagogika z arteterapią - 500 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Diagnoza, terapia, wsparcie i edukacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - 480 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Wczesne wspomaganie oraz edukacja i terapia dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się - 420 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Wczesne wspomaganie oraz edukacja i terapia dzieci i młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwoju - 440 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Diagnoza, terapia i pomoc psychologiczno-pedagogiczna - 460 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową oraz wzrokową (Surdopedagogika i tyflopedagogika) - 560 zł
4 semestry      rekrutacja otwarta
Terapia pedagogiczna i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 430 zł
4 semestry      rekrutacja otwarta
Pedagogika resocjalizacyjna i socjoterapia - 420 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta

KIERUNKI Z ZAKRESU PEDAGOGIKI SPECJALNEJ DLA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH


Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) dla pedagogów specjalnych - 420 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika) dla pedagogów specjalnych - 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika) dla pedagogów specjalnych - 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika), autyzmem oraz zespołem Aspergera dla pedagogów specjalnych - 530 zł
4 semestry      rekrutacja otwarta
Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z elementami integracji sensorycznej dla pedagogów specjalnych - 460 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) dla pedagogów specjalnych - 380 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Pedagogika leczniczo-terapeutyczna dla pedagogów specjalnych - 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Logopedia dla pedagogów specjalnych - 500 zł
4 semestry      rekrutacja otwarta
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla pedagogów specjalnych - 410 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Diagnoza, terapia i pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla pedagogów specjalnych - 430 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Logopedia dla pedagogów specjalnych (3 sem) - 520 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta

KIERUNKI Z ZAKRESU TERAPII


Arteterapia (2 sem) - 360 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Arteterapia (3 sem) - 430 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Terapeuta rodzinny/Poradnictwo rodzinne i psychologiczno-pedagogiczne (profilaktyka i terapia systemów rodzinnych) - 480 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Terapia pedagogiczna (Pedagogika korekcyjna) - 400 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Terapia pedagogiczna (Pedagogika korekcyjna) dla pedagogów specjalnych - 380 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Terapia uzależnień i współuzależnionych - 420 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Terapia zajęciowa - 410 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Terapia pedagogiczna z arteterapią - 480 zł
4 semestry      rekrutacja otwarta
Choreoterapia (terapia tańcem i ruchem) - 380 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Kompleksowa terapia i wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży z ADHD - 420 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Muzykoterapia - 400 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Biblioterapia z elementami bajkoterapii - 400 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Bajkoterapia - 400 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Terapia zajęciowa z arteterapią - 480 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Interdyscyplinarna diagnoza, stymulacja i terapia dzieci od urodzenia do 3 roku życia - 410 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Rytmika i muzykoterapia w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej - 400 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta

POZOSTAŁE W PEDAGOGICE


Neurologopedia (2 sem) - 410 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Neurologopedia (3 sem) - 410 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Andragogika - 310 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Praca z dziećmi sprawiającymi trudności wychowawcze - 360 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole - 410 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Tutoring i coaching w edukacji - 380 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Andragogika oraz coaching i tutoring w edukacji - 380 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Logorytmika w pracy pedagogicznej - 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Asystent rodziny - 300 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Wczesna interwencja logopedyczna - 380 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Emisja głosu - 400 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Pedagogika tańca z choreografią - 420 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Opiekunka środowiskowa - 360 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Terapeuta środowiskowy - 440 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Surdologopedia - 410 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Nowoczesne metody nauczania matematyki - 340 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Socjoterapia i praca z grupą - 360 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Komunikacja wspomagająca i alternatywna - 430 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Socjoterapia (z uprawnieniami do prowadzenia zajęć specjalistycznych) - 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży. Diagnoza, profilaktyka i terapia - 360 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Zakładanie i prowadzenie alternatywnych placówek wczesnej edukacji - 380 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Kompetencje wychowawcze - 360 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Historia sztuki - 440 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Pedagogika sądowa z mediacją - 360 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Edukator domowy - 360 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci - 360 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Resocjalizacja i socjoterapia (2 sem) - 380 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Resocjalizacja i wczesna interwencja społeczna - 460 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Innowacyjne i kreatywne metody pracy z uczniem - 360 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Matematycznie uzdolnione dzieci: diagnoza, wspomagania rozwoju i edukacja - 340 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Pedagogika żłobkowa - 360 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta

NAUCZANIE PRZEDMIOTU


Nauczanie biologii i przyrody - 400 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie biologii i geografii - 480 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie chemii i przyrody - 400 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie chemii - 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie edukacji dla bezpieczeństwa (edb) - 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie edukacji dla bezpieczeństwa (edb) oraz wiedzy o społeczeństwie (wos) - 460 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie etyki i filozofii - 410 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie fizyki i przyrody - 470 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie geografii i przyrody - 480 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie historii i geografii - 480 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie historii - 430 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie historii i wiedzy o społeczeństwie (wos) - 400 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie informatyki - 400 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego - 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie matematyki - 400 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie matematyki i informatyki - 480 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie muzyki i historii muzyki - 400 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie plastyki i historii sztuki - 380 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie plastyki i muzyki - 430 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie plastyki i techniki - 380 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie plastyki, muzyki i techniki - 480 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie podstaw przedsiębiorczości - 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie przyrody - 380 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie przyrody i wychowania do życia w rodzinie (wdż) - 580 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie techniki - 340 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie wiedzy o społeczeństwie (wos) - 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie wiedzy o społeczeństwie (wos) i wychowania do życia w rodzinie (wdż) - 460 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie wychowania do życia w rodzinie (wdż) - 380 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie wychowania fizycznego (wf) - 400 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie podstaw prawa - 420 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie geografii - 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie geografii i edukacji dla bezpieczeństwa (edb) - 480 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie historii oraz języka polskiego jako obcego - 480 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie geografii i chemii - 480 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie fizyki i chemii - 460 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie biologii i wychowania do życia w rodzinie (wdż) - 500 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie edukacji dla bezpieczeństwa (edb) oraz wychowania do życia w rodzinie (wdż) - 460 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie informatyki i fizyki - 470 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie geografii i fizyki - 480 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie biologii i chemii - 410 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie techniki i informatyki - 460 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie historii i fizyki - 480 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie przyrody i edukacji dla bezpieczeństwa (edb) - 460 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie matematyki i fizyki - 480 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie matematyki i biologii - 430 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie języka polskiego - 380 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie fizyki - 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Gimnastyka kompensacyjno-korekcyjna w placówkach oświatowych - 380 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Gimnastyka korekcyjna w wychowaniu fizycznym i zdrowotnym - 420 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Gimnastyka, rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno-ruchowym dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym - 460 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Wychowanie fizyczne (wf) - 410 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Wychowanie fizyczne (wf) z edukacją zdrowotną - 410 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Wychowanie fizyczne (wf) z elementami tańca i aerobiku - 410 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Wychowanie fizyczne (wf) z gimnastyką korekcyjną - 440 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie muzyki i etyki - 460 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie biologii i informatyki - 410 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie muzyki i techniki - 400 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Grafika komputerowa i multimedia dla nauczycieli - 660 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Glottodydaktyka – nauczanie języka polskiego jako obcego - 410 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Wiedza o kulturze (kulturoznawstwo) - 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie biologii - 370 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie plastyki - 350 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie języka kaszubskiego - 540 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie plastyki i przyrody - 430 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie matematyki i chemii - 480 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie edukacji dla bezpieczeństwa (edb) i techniki - 460 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie języka polskiego i edukacji dla bezpieczeństwa (edb) - 480 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie podstaw przedsiębiorczości i edukacji dla bezpieczeństwa (edb) - 430 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie wychowania do życia w rodzinie (wdż) i etyki - 460 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie historii i języka polskiego - 480 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie wychowania do życia w rodzinie (wdż) i edukacja seksualna - 410 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie matematyki i geografii - 480 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie edukacji dla bezpieczeństwa (edb) i etyki - 480 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie historii i edukacji dla bezpieczeństwa (edb) - 480 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie historii sztuki i wiedzy o kulturze (kulturoznawstwo) - 460 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie chemii i edukacji dla bezpieczeństwa (edb) - 420 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie etyki - 380 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie muzyki - 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie historii i teraźniejszości - 430 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Nauczanie wiedzy o społeczeństwie z integracją europejską - 380 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta

KIERUNKI PRZYGOTOWUJĄCE NAUCZYCIELI DO NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W RAMACH KSZTAŁCENIA W ZAWODACH


Florysta - 410 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Mechatronik - 380 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Technik administracji - 380 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Technik analityk - 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Technik architektury krajobrazu - 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Technik bezpieczeństwa i higieny pracy - 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Technik budownictwa - 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Technik chłodnictwa i klimatyzacji - 460 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Technik ekonomista - 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Technik geodeta - 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej - 400 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Technik handlowiec - 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Technik hotelarstwa i pracownik obsługi hotelowej - 440 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Technik informatyk - 380 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Technik logistyk i technik spedytor - 380 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Technik mechanik oraz Mechanik-monter maszyn i urządzeń - 400 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki - 440 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Technik mechatronik i Mechatronik - 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Technik ochrony środowiska - 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Technik organizacji turystyki - 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Technik pojazdów samochodowych - 460 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Technik programista - 430 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Technik programista i technik informatyk - 430 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Technik przemysłu mody - 440 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Technik rachunkowości - 400 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Technik realizacji nagrań i technik realizacji nagłośnień - 380 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Technik reklamy - 410 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Technik rolnik i Rolnik - 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Technik technologii żywności - 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Technik teleinformatyk - 430 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Technik telekomunikacji oraz Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych - 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - 400 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Technik usług fryzjerskich - 440 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Technik usług kosmetycznych - 380 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Technik żywienia i usług gastronomicznych - 370 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Technik robotyk - 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Podolog - 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Technik stylista - 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Technik elektryk i elektryk - 410 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Technik eksploatacji portów i terminali - 480 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta

KIERUNKI PRZYGOTOWUJĄCE NAUCZYCIELI DO NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W RAMACH KSZTAŁCENIA W POSZCZEGÓLNYCH BRANŻACH


Branża audiowizualna (AUD) - 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Branża ceramiczno-szklarska (CES) - 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Branża drzewno-meblarska (DRM) - 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Branża ekonomiczno-administracyjna (EKA) - 400 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Branża elektroenergetyczna (ELE) - 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Branża górniczo-wiertnicza (GIW) - 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Branża handlowa (HAN) - 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Branża hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna (HGT) - 340 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Branża leśna (LES) - 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Branża mechaniki precyzyjnej (MEP) - 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Branża metalurgiczna (MTL) - 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Branża motoryzacyjna (MOT) - 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Branża ogrodnicza (OGR) - 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Branża poligraficzna (PGF) - 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Branża rolno-hodowlana (ROL) - 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Branża spedycyjno-logistyczna (SPL) - 420 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Branża spożywcza (SPC) - 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Branża teleinformatyczna (INF) - 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Branża transportu drogowego (TDR) - 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Branża transportu lotniczego (TLO) - 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Branża mechaniczna (MEC) - 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Branża przemysłu mody (MOD) - 400 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Branża elektroniczno-mechatroniczna (ELM) - 430 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta

SPORT


Adaptowana aktywność fizyczna - 340 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Analityk gry sportowej - 290 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Animacja form taneczno-ruchowych - 340 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Ekonomia sportu - 350 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Formy gimnastyczno – taneczne i fitness - 310 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Organizacja i zarządzanie sportem - 380 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Menedżer sportu i rekreacji - 360 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Menedżer turystyki i sportu - 290 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Instruktor Jazdy Konnej - 340 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Instruktor Pływania - 340 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Odnowa biologiczna z elementami Wellness i Fizjoterapii - 410 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Instruktor tańca - 340 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Trener Personalny (osobisty) - 360 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Instruktor gimnastyki korekcyjnej - 340 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Zarządzanie w sporcie - 380 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Instruktor fitness - 340 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Trener Przygotowania motorycznego - 360 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Medytacja i ekspresja ruchu - 380 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Trener sportów walki - 300 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Trener klasy drugiej (w dowolnej dyscyplinie sportu) - 290 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Fizjoterapia i medycyna sportowa - 400 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Menedżer sportu - 340 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Zarządzanie infrastrukturą sportową - 300 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Joga i relaksacja - 410 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta

PRAWO


Prawo pracy - 360 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Prawo karne materialne i procesowe - 420 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Prawo karne wykonawcze - 320 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Legislacja - 380 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Administracja - prawo, zarządzanie i organizacja - 400 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Doradca podatkowy - 410 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Egzekucja administracyjna - 360 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Prawo ochrony środowiska - 290 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Ochrona danych osobowych w biznesie oraz administracji publicznej - 380 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Inspektor Ochrony Danych (IOD) - Ochrona danych osobowych i zarządzanie bezpieczeństwem informacji - 360 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Podatki i doradztwo podatkowe - 410 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Prawo gospodarcze i handlowe - 410 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Prawo cywilne i gospodarcze - 380 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Prawo medyczne i bioetyka - 420 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - 360 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Prawo oświatowe w zarządzaniu szkołą i placówką - 290 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Prawo nowych technologii - 600 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Prawo zamówień publicznych - 360 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Prawo inwestycyjno - budowlane - 350 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Prawo własności intelektualnej i prawo nowych technologii - 290 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Prawo w biznesie - 420 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Prawo dla urzędników niebędących prawnikami - 380 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Administracja i zarządzanie w wymiarze sprawiedliwości i instytucjach pomocniczych - 360 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Prawo gospodarki nieruchomościami - 420 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Prawo inwestycyjne - 410 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Podatki i prawo podatkowe - 400 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe (restrukturyzacja i likwidacja przedsiębiorstwa) - 420 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Zawód mediatora - 360 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Audyt śledczy - 520 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Ochrona danych osobowych - 360 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Prawo administracyjne i samorządowe - 310 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Compliance w organizacji - 380 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Doradca inwestycyjny - 410 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Broker ubezpieczeniowy - 460 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Prawo dla nieprawników - 380 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Prawo egzekucji sądowej i windykacja należności - 400 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Ekspertyza dokumentów - 420 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Prawo dla tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych - 360 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Prawo konkurencji i ochrony konsumentów. - 490 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe - 530 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta

PSYCHOLOGIA


Pomoc psychologiczna i interwencje kryzysowe - 460 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Coaching z elementami psychologii - 400 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
CSR - Psychologia biznesu odpowiedzialnego społecznie - 420 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Psychologia pozytywna - 480 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Psychologia pozytywna w edukacji i wychowaniu. Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży - 550 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Psychologia sądowa - 540 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Psychologia społeczna - 520 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Psychologia sportu - w nurcie sportu pozytywnego - 460 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Psychologia sportu dla psychologów - 380 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Psychologia sportu dla trenerów i nauczycieli wychowania fizycznego - 360 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Psychologia sportu i aktywności fizycznej - 460 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Psychologia w biznesie - 460 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Psychologia w coachingu - 460 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Psychologia biznesu i zarządzania - 480 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Coaching i psychologia biznesu - 550 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Poradnictwo psychologiczne i interwencja kryzysowa - 440 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej - 440 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Mediacje rodzinne i podstawy pomocy psychologicznej dla rodziny - 360 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Pomoc psychologiczno – pedagogiczna uczniom - 460 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Diagnoza psychologiczna w praktyce klinicznej - 430 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Kompetencje psychologiczne i negocjacje w firmie - 540 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Praktyczna psychologia kierowania i negocjacji - 410 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Praktyczna psychologia społeczna - 540 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Praktyczna psychologia motywacji - 460 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Psycholog jako biegły sądowy w postępowaniu karnym i cywilnym - 480 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Psychologia biznesu dla menedżerów - 410 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Psychologia dochodzeniowo-śledcza - 460 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Psychologia dziecka. Profilaktyka trudności wychowawczych - 480 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Psychologia ekonomiczna - 400 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Psychologia pozytywna w praktyce: trener umiejętności psychospołecznych - 480 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Psychologia przywództwa w praktyce - 410 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Psychologia sądowa i mediacje - 380 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Psychologia społeczna w praktyce - 540 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Psychologia śledcza w praktyce operacyjnej i procesowej - 540 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Psychologia w praktyce - efektywność osobista w życiu zawodowym i prywatnym - 460 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Psychologia w oświacie - 420 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Psychologia zachowań społecznych i organizacyjnych - 460 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Psychologia sprzedaży i marketingu - 380 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Psychologia w zarządzaniu - 380 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Psychologia sportu dzieci i młodzieży - 380 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Psychosomatyka i somatopsychologia - 560 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Psychogeriatria - 410 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Seksuologia kliniczna - 480 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Relacje interpersonalne i profilaktyka uzależnień - 360 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Psychologia zwierząt - 460 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Zoopsychologia - 410 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Psychologia reklamy i komunikacji - 430 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Problemy psychologii klinicznej dzieci i młodzieży (tylko dla psychologów praktyków) - 480 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Psychologia kliniczna - 480 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży - 520 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Psychologia rozwojowa i zdrowia - 400 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Psychologia pracy i organizacji oraz zarządzanie personelem - 400 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Psychologiczne wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży z trudnościami - 410 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Psycho-logopedia - 480 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Terapia małżeńska i par - 410 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Neuropsychologia - 530 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Terapia rodzin i par - 410 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Psychologia edukacji - 410 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Psychotraumatologia - 600 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Seksuologia praktyczna - 480 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Podstawy psychoterapii - 420 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta

DIETETYKA


Psychodietetyka - 380 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Coaching dietetyczny - 340 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Dietetyka - 400 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Coaching zdrowia i żywienia - 460 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Cukiernictwo, ciastkarstwo i piekarnictwo - 420 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Dietetyka kliniczna - 470 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Dietetyka i praktyka planowania żywienia - 380 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Dietetyka i poradnictwo żywieniowe - 340 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Dietetyka i planowanie żywienia - 360 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Dietetyka i suplementacja - 400 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Dietetyka w chorobach wewnętrznych i metabolicznych - 440 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Dietetyka w sporcie - 380 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Dietetyka w zdrowiu i w chorobie - 380 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Suplementy diety i żywność wzbogacana - 400 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Ekodietetyka - 410 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Towaroznawstwo zielarskie, kosmetyczne i żywności funkcjonalnej - 290 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Trener rozwoju osobistego z psychodietetyką - 360 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności - 440 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Żywienie człowieka i dietetyka - 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Żywienie człowieka i dietoterapia - 360 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Żywienie człowieka i ocena żywności - 360 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Żywienie człowieka - promocja zdrowia - 360 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Żywienie, dietetyka i sztuka kulinarna - 410 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Żywienie i dietetyka w sporcie - 380 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Żywienie kliniczne, zbiorowe oraz wspomaganie żywieniowe w aktywności ruchowej (w sporcie i rekreacji) - 400 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Dietetyka kosmetyczna - 380 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Dietetyka pediatryczna - 400 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Dietetyka i psychologia zdrowia - 410 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Poradnictwo żywieniowe i dietetyczne - 400 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Dietoprofilaktyka i dietoterapia chorób osób starszych - 410 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Dietetyka w sporcie i rekreacji - 400 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Bezpieczeństwo żywności - 380 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Analiza, bezpieczeństwo i jakość żywności - 410 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ


Controlling i rachunkowość zarządcza - 410 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Analiza ekonomiczna i controlling - 360 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Doradztwo podatkowe - 410 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Doradztwo podatkowe i zarządzanie podatkami - 410 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Dyrektor Finansowy - 410 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Ekspert usług księgowych - 360 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Finanse i Bankowość - 400 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Finanse i Prawo w doradztwie podatkowym - 400 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Finanse i Rachunkowość (dla niefinansistów) - 380 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Finanse i Rachunkowość przedsiębiorstw - 420 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Krajowe Standardy Rachunkowości - 360 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej - 420 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Narzędzia analityka finansowego (wycena, analiza finansowa, opłacalność) - 400 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Rachunkowość (dla nieksięgowych) - 360 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Finanse i Rachunkowość budżetowa - 410 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Analityk finansowy - 420 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Analityk finansowy ryzyka kredytowego - 420 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Analityk finansowy rynków i papierów wartościowych - 430 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Kadry i płace (program uwzględnia Polski Ład) - 410 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Księgowość i płace w przedsiębiorstwie - 400 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Windykacja i zarządzanie wierzytelnościami - 360 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Kontroler finansowy - 380 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Finanse korporacyjne - 380 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Wycena przedsiębiorstw i modelowanie finansowe - 380 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw - 380 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Podatki - 380 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Bankowość i doradztwo finansowe - 380 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Finanse Menedżerskie - 380 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Rachunkowość i finanse własnego biznesu - 360 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Gospodarka, rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa - 400 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Inwestycje kapitałowe i doradztwo inwestycyjne - 380 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Rozliczenia kadrowo-płacowe w jednostkach oświatowych - 380 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
MSP- finanse, podatki, rachunkowość - 340 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Ubezpieczenia i zarządzanie ryzykiem - 410 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Ekonomia społeczna - 280 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Ekonomia - 380 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Analityk biznesowy - 420 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Finansowanie projektów - 400 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Główny księgowy - 410 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Samodzielny księgowy - 410 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Specjalista ds. Kadr i Płac (program uwzględnia Polski Ład) - 420 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Analityk kredytowy - 410 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Kierownik biura rachunkowego - 360 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta

INNE


Rolnictwo (dla absolwentów kierunków nierolniczych) - 350 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Rolnictwo i ekonomika gospodarstw rolnych (dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych) - 380 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Rolnictwo z instrukcją zakupu i przekształcenia ziemi (dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych) - 380 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Doradztwo rolnicze (dla absolwentów kierunków nierolniczych) - 380 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Ogrodnictwo - 400 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Kształtowanie, projektowanie i pielęgnacja terenów zieleni - 370 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Florystyka - 430 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Architektura krajobrazu (2 sem) - 420 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Architektura krajobrazu (4 sem) - 600 zł
4 semestry      rekrutacja otwarta
Ochrona środowiska - 430 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Odnawialne Źródła Energii i gospodarka odpadami - 340 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Turystyka i rekreacja - 400 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Hotelarstwo i gastronomia - 380 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Zamówienia publiczne - 380 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Administracja rządowa i samorządowa - 360 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Zatrudnianie cudzoziemców oraz pośrednictwo pracy - 300 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Agent celny - 400 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Fotografia (podróżnicza, reportażowa i dokumentalna) - 360 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Dziennikarstwo i Public Relations - 420 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Energetyka - 460 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Transport i spedycja certyfikat kompetencji zawodowych w drogowym transporcie rzeczy/osób - 480 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Menedżer jakości - 430 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Polityka społeczna - 380 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Administracja publiczna - 400 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Ekspertyza i rekonstrukcja wypadku drogowego - 460 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Negocjacje kryzysowe i policyjne - 410 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Geologia w praktyce i administracji - 460 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Pozyskiwanie, realizacja i rozliczanie projektów europejskich - 430 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Behawiorystyka zwierząt - 460 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Kynologia - 460 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Kynoterapeuta - 400 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Studia podyplomowe dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych (tłumaczenia specjalistyczne: tłumaczenie poświadczone, sądowe i prawnicze) - 500 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Praca socjalna na rzecz imigrantów/uchodźców - 380 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Fryzjerstwo i stylizacja z elementami trychologii - 460 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Pośrednictwo pracy - 340 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta

ZDROWIE


Kosmetologia - 430 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Kosmetologia lecznicza - 460 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Podologia - 440 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Stylizacja i wizaż - 360 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Asystent medyczny - 360 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Optometria - 900 zł
4 semestry      rekrutacja otwarta
Zielarstwo i fitoterapia - 400 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Gerontologia i opieka nad osobami starszymi - 290 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Chiropraktyka - 580 zł
3 semestry      rekrutacja otwarta
Fizykoterapia i masaż - 410 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Neurorehabilitacja - 410 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Rehabilitacja ortopedyczna urazów sportowych - 580 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Trychologia kosmetologiczno-lecznicza - 480 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Nadzór sanitarno-epidemiologiczny w zdrowiu publicznym - 380 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Kinezygerontoprofilaktyka - 360 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Dogoterapia - 400 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Ochrona zdrowia - 360 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Zdrowie publiczne i środowiskowe - 380 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Kosmetologia nowoczesna i estetyczna - 500 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Higiena i epidemiologia - 360 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Edukacja zdrowotna - 290 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Holistyczna opieka okołoporodowa - 410 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Edukator medyczny i diabetologiczny - 340 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Terapia manualna - 400 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Opieka paliatywna i geriatryczna z elementami rehabilitacji - 360 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Podologia z masażem stóp - 460 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Kosmetologia z elementami wizażu - 460 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Farmacja medyczna - 480 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Kosmetologia w medycynie (medyczna) - 460 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta

ZARZĄDZANIE


Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami europejskimi - 360 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Zarządzanie zasobami ludzkimi - 360 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Zarządzanie restrukturyzacją i naprawą przedsiębiorstw - 460 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Agile – zarządzanie w organizacjach - 380 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Event manager - 400 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Zarządzanie projektami - 460 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Zarządzanie kapitałem ludzkim - 360 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją (Reha-manager) - 420 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Profesjonalne zarządzanie szkoleniami i rozwojem pracowników - 410 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Organizacja i zarządzanie jednostkami pomocy społecznej - 380 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Audyt i kontrola wewnętrzna - 430 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Zarządzanie kryzysowe - 380 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji - 380 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją - 400 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Studia menedżerskie - 460 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Przywództwo, coaching i mentoring - 410 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Trener, coach i menedżer ds. szkoleń (Akademia trenera) - 440 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Zarządzanie hotelem – Menedżer hotelu - 380 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Zarządzanie innowacją - 420 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Zarządzanie logistyką - 440 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Zarządzanie łańcuchem dostaw - 380 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Zarządzanie w ochronie zdrowia - 340 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Zarządzanie w administracji - 400 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Zarządzanie w farmacji - 420 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Kontrola w administracji publicznej - 400 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Zarządzanie i dowodzenie - 380 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Zarządzanie jednostką organizacyjną w administracji publicznej - 380 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Zarządzanie jednostkami opieki zdrowotnej - 360 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Zarządzanie środowiskiem - 360 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Zarządzanie produkcją - 400 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Audyt środowiskowy - 380 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Kierownik produkcji - 410 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Kierownik projektu - 410 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Menedżer kultury - 430 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Lean Management - 460 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Koordynator kontroli zarządczej - 380 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Zarządzanie w biznesie - 360 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Kontrola zarządcza - 410 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Organizacja, zarządzanie i marketing w agrobiznesie - 350 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia - 360 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta