Studia podyplomowe – aktualna oferta

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą studiów podyplomowych.
Rejestracji można dokonać w momencie kiedy przy kierunku widnieje status "Rekrutacja otwarta".


Wyszukaj kierunek:

Wyczyść
Ładowanie

Ładowanie...

KIERUNKI Z ZAKRESU PEDAGOGIKI SPECJALNEJ


Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) - 400 zł 
3 semestry rekrutacja otwarta
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika) - 380 zł 
3 semestry rekrutacja otwarta
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika) - 400 zł 
3 semestry rekrutacja otwarta
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika), autyzmem oraz zespołem Aspergera (3 sem) - 580 zł 
3 semestry rekrutacja otwarta
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika), autyzmem oraz zespołem Aspergera (4 sem) - 580 zł 
4 semestry rekrutacja otwarta
Edukacja, rewalidacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem Aspergera - 520 zł 
3 semestry rekrutacja otwarta
Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z elementami integracji sensorycznej - 380 zł 
3 semestry rekrutacja otwarta
Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) - 360 zł 
3 semestry rekrutacja otwarta
Pedagogika leczniczo-terapeutyczna - 380 zł 
3 semestry rekrutacja otwarta
Pedagogika resocjalizacyjna - 350 zł 
3 semestry rekrutacja otwarta
Logopedia - 470 zł 
4 semestry rekrutacja otwarta
Logopedia z neurologopedią - 530 zł 
4 semestry rekrutacja otwarta
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 350 zł 
3 semestry rekrutacja otwarta
Edukacja włączająca i integracyjna - 380 zł 
3 semestry rekrutacja otwarta
Diagnoza, rewalidacja i terapia pedagogiczna z pedagogiką szkolną - 460 zł 
4 semestry rekrutacja otwarta