Trening medyczny i strategie żywieniowe


Cena:  500 zł (czesne)

 

Dziś 5% taniej 530 PLN


ilość wpłat: 102 semestry
Ocena słuchaczy:8.9
230 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Trening medyczny i strategie żywieniowe


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel:

Studia na wskazanym kierunku przygotowują do prawidłowego planowania indywidualnych, zbilansowanych i różnorodnych programów żywieniowych. Dodatkowo celem kierunku jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności z zakresu rozpoznania zaburzeń funkcjonalnych i strukturalnych układu ruchu oraz planowania koncepcji terapeutycznych stosowanych w podstawowych dolegliwościach układu ruchu.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Trening medyczny daje możliwość zarówno podtrzymania samej aktywności fizycznej, jak i budowania świadomości własnego ciała. Słuchacz kierunku z zakresu treningu medycznego będzie przygotowany do samodzielnego układania planów treningowych, jak i również uzyska niezbędne umiejętności z zakresu działalności medycznego trenera personalnego.

Program kształcenia obejmuje umiejętnie dobrane zagadnienia z obszaru podstaw dietetyki i suplementacji, a także żywienia człowieka i dietetyki sportowej.


Adresaci:

Studia skierowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe, w tym w szczególności do: fizjoterapeutów, dietetyków oraz trenerów.