Współczesne metody kształtowania postawy eksperymentalnej w edukacji


Cena:  420 zł (czesne)

 

Dziś 6% taniej 450 PLN


ilość wpłat: 102 semestry
Ocena słuchaczy:9.0
175 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Współczesne metody kształtowania postawy eksperymentalnej w edukacji


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel:

W toku nauczania uczestnik kierunku ma możliwość zdobycia wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do prowadzenia edukacji z wykorzystywaniem metod eksperymentu naukowego oraz futurystycznych metod dydaktyki.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Program kształcenia umożliwia doskonalenie umiejętności, pogłębienie kompetencji oraz zdobycie aktualnej wiedzy z tematyki określenia wariantów wykształcania u uczniów rozumienia i stosowania metody eksperymentu, analizy celowości metody eksperymentu oraz analizy postawy badawczej nauczyciela i ucznia.

Absolwent studiów podyplomowych rozwinie swoje dotychczas posiadane umiejętności oraz myślenie naukowe, a także zostanie przygotowany do planowania zróżnicowanych zajęć edukacyjnych z zastosowaniem metody eksperymentu oraz ewaluacyjnego wspomagania szkół w obszarach związanych z kształceniem umiejętności kluczowych uczniów.


Adresaci:

Studia skierowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe, w tym w szczególności do nauczycieli oraz uczestników nadzorujących pracę kadry nauczycielskiej zainteresowanych specjalistyczną wiedzą z zakresu metod kształtowania postawy eksperymentalnej w edukacji.