Legislacja administracyjna


Cena:  420 zł (czesne)

 

Dziś 6% taniej 450 PLN


ilość wpłat: 102 semestry
Ocena słuchaczy:9.1
201 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Legislacja administracyjna


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel:

Studia podyplomowe na ww. kierunku zorientowane są na przekazaniu kompetencji, które pozwolą na wykorzystanie zasad, form, technik oraz trybów tworzenia i ogłaszania aktów prawnych przez podmioty administracji publicznej.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Realizowane w ramach programu treści kształcenia pozwolą słuchaczowi na pozyskanie wiedzy z zakresu zasad tworzenia i przyjmowania aktów prawnych, a także o przebiegu samego procesu legislacyjnego oraz technik negocjacyjnych w tworzeniu prawa. Słuchacz zostanie zapoznany z zagadnieniami z obszaru redagowania tekstu aktu prawnego, kontroli procesu legislacyjnego oraz aktów prawotwórczych.


Adresaci:

Studia skierowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe, pracujących w administracji rządowej i samorządowej, komórkach prawnych dużych podmiotów prywatnych oraz do przedstawicieli organizacji społecznych.