Psychologia rozwoju kompetencji interpersonalnych


Cena:  520 zł (czesne)

 

Dziś 5% taniej 550 PLN


ilość wpłat: 102 semestry
Ocena słuchaczy:9.8
315 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Psychologia rozwoju kompetencji interpersonalnych 


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel: 

Celem studiów jest przygotowanie specjalistów w zakresie skutecznego wpływania na rozwój innych osób z wykorzystaniem aktualnych narzędzi psychologicznych. 


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku: 

Studia podyplomowe na powyższym kierunku skoncentrowane są na przekazaniu aktualnej wiedzy i umiejętności z zakresu prowadzenia skutecznej interwencji psychologicznej w zakresie rozwoju innych osób. Zagadnienia przewidziane w programie studiów pozwalają na zdobycie (lub rozwinięcie już posiadanych) kompetencji interpersonalnych, które są niezbędne do prowadzenia skutecznego procesu rozwojowego, a także wyposażają w niezbędne do tego narzędzia, wskazując najważniejsze modele podejścia do psychologii. Ponadto absolwenci zostaną zapoznani z różnymi nurtami psychologicznymi, m.in.: systemowym, poznawczym czy psychologią humanistyczną, a także poznają metody z zakresu dramy, psychodramy, treningów twórczości oraz coachingu.


Adresaci:

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych, w szczególności do osób, które pragną poznać metody rozwoju kompetencji interpersonalnych.