Jak zwiększyć kompetencje po pedagogice, czyli które pedagogiczne studia podyplomowe wybrać?

studia pedagogiczne podyplomowe online

Zaktualizowano dnia 21 września 2023

Mówi się, że do pracy o charakterze dydaktycznym, wychowawczym i opiekuńczym należy mieć powołanie. I choć zestaw odpowiednich cech charakteru jest niezbędny do właściwego wykonywania swoich obowiązków, nieodłącznym elementem przygotowania do zawodu pedagoga jest posiadane wykształcenie. Od wielu lat najskuteczniejszą metodą na poszerzenie swoich kwalifikacji zawodowych są pedagogiczne studia podyplomowe. Nasza Uczelnia posiada w swojej ofercie bogatą ofertę kierunków umożliwiających poprowadzenie swojej ścieżki zawodowej na wiele sposobów.

Praca pedagoga – nieustanny rozwój wiedzy i umiejętności

Pedagogika jest nauką o wychowaniu i kształceniu, która łączy w sobie dwie perspektywy – społeczną, dotyczącą środowisk wychowawczych i systemów opiekuńczych, a także humanistyczną, skupiającą się na wychowaniu oraz nauczaniu. Podjęcie studiów pedagogicznych traktowane jest od wielu lat jako pewnego rodzaju „misja”, ponieważ na pracownikach spoczywa duża odpowiedzialność związana z prawidłowym wychowaniem, nauczaniem oraz opieką dzieci i młodzieży.  Od pedagogów wymaga się jednak nie tylko empatycznego podejścia i wysoko rozwiniętych umiejętności interpersonalnych.

CHCESZ WZMOCNIĆ SWOJĄ POZYCJĘ W BRANŻY PEDAGOGICZNEJ? ZAPISZ SIĘ NA PEDAGOGICZNE STUDIA PODYPLOMOWE ONLINE

Niezależnie od posiadanego stanowiska i miejsca pracy, pedagodzy muszą posiadać zarówno merytoryczne, jak i praktyczne przygotowanie do pełnienia swojej funkcji. W większości przypadków uzyskanie odpowiedniego wykształcenia jest wymagane, aby rozpocząć pracę na danym stanowisku.

Zdobycie wykształcenia określonego we właściwych rozporządzeniach nie oznacza jednak, iż pedagog kończy swój proces edukacyjny. Pedagogika to dziedzina, która stale ewoluuje włączając m.in. nowe metody pracy dydaktyczno-wychowawcze, a także sposoby postępowania z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Pedagogiczne studia podyplomowe

Od dawna w poszerzaniu posiadanej wiedzy oraz kompetencji pomagają pedagogiczne studia podyplomowe, które umożliwiają także zdobycie kwalifikacji do jednej z wielu specjalizacji absolwentom studiów wyższych z zakresu pedagogiki. Osoby, które ukończyły ogólny kierunek na studiach I lub II stopnia mogą ukończyć studia podyplomowe przygotowujące do pracy na wielu różnych stanowiskach.

pedagogiczne studia podyplomowe

Kwalifikacje do nauczania przedmiotów

Najobszerniejszą ofertę studiów podyplomowych stanowią kierunki nadające kwalifikacje do nauczania konkretnych przedmiotów w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Absolwenci studiów pedagogicznych mogą dzięki temu rozpocząć nauczanie takich przedmiotów jak m.in.:

Przygotowanie pedagogiczne dla aspirujących nauczycieli

Zanim aspirujący nauczyciel będzie mógł poprowadzić zajęcia z wybranego przedmiotu, musi posiadać przygotowanie pedagogiczne. Są to studia podyplomowe wyposażające w komplementarną wiedzę na temat dydaktyki i organizacji prowadzenia zajęć, a ich program tworzony jest zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji i Nauki. W ofercie Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego znajduje się przygotowanie pedagogiczne:

Sprawdź kierunek studiów podyplomowych

Kwalifikacje do pracy w zakresie pedagogiki specjalnej

Duże postępy w kontekście diagnostyki uczniów borykających się z różnymi dysfunkcjami przyczyniły się do rozwoju pedagogiki specjalnej. Osoby, które planują poprowadzić swoją ścieżkę zawodową w kierunku pracy z uczniami o różnych zaburzeniach, mogą zdobyć odpowiednie kwalifikacje podejmując podyplomowe studia pedagogiczne na Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego.

Słuchacze mogą w przystępnej formie oraz w krótkim czasie zdobyć kwalifikacje niezbędne do podjęcia pracy m.in. w zakresie:

Pozostałe kierunki rozwoju dla pedagogów – pedagogiczne studia podyplomowe

Dzięki bogatej ofercie Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego słuchacze mogą zdobyć kompetencje także w innych obszarach pedagogiki, m.in. logopedii, terapii oraz integracji sensorycznej. Teoretyczną część programu każdego z oferowanych kierunków słuchacze realizują za pośrednictwem platformy dydaktycznej. Studia online pozwalają nie tylko dostosować tempo nauki do własnych potrzeb, ale również zaoszczędzić czas i pieniądze na dojazdach, jak ma to miejsce w przypadku klasycznej formy kształcenia.