Diagnoza, rewalidacja i terapia pedagogiczna


Cena:  340 zł (czesne)

 

Dziś 15% taniej 400 PLN


ilość wpłat: 103 semestry
Ocena słuchaczy:9.6
701 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Diagnoza, rewalidacja i terapia pedagogicznaRodzaj studiów:
studia podyplomowe


Charakter studiów: studia kwalifikacyjne


Metoda kształcenia: e-learning (online)
Podstawa prawna kształcenia: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450).Cel: 

Studia te stanowią konieczny warunek do wykonywania zawodu pedagoga, terapeuty i rewalidatora w placówkach edukacyjnych i poradniach specjalistycznych. Dają one możliwość poznania najnowszych tendencji i wskazań do pracy terapeutycznej z uczniami z trudnościami oraz o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w niezbędne kompetencje/umiejętności praktyczne do pracy z uczniami/klientami z trudnościami i o specjalnych potrzebach edukacyjnych za pomocą poznanych narzędzi, metod, technik i form pracy terapeutycznej.Czas trwania:
 630 godzin (w tym 180 godz. praktyk) - 3 semestryUzyskane kwalifikacje: 

Kwalifikacje wydawane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Studia mają charakter studiów kwalifikacyjnych ‒ nadają kwalifikacje do pracy w charakterze nauczyciela terapeuty i rewalidatora we wszystkich placówkach edukacyjnych na każdym etapie oraz w poradniach psychologiczno-pedagogicznych z dziećmi i młodzieżą z opiniami o specyficznych trudnościach edukacyjnych i/lub orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.Adresaci:

Studia skierowane są do słuchaczy studiów pedagogicznych – absolwentów z tytułem licencjata lub magistra z przygotowaniem pedagogicznym, jak również do nauczycieli wszystkich szczebli edukacyjnych, psychologów, pedagogów z poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz placówek edukacyjnych, opiekuńczych, terapeutycznych i leczniczych.Wymagania:

Studia skierowane są do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne.

W przypadku braku posiadania przygotowania pedagogicznego, uczelnia WSKZ umożliwia słuchaczom zapisanie się na dwa kierunki jednocześnie. Zapisując się równolegle na dwa kierunki, słuchacz otrzymuje rabat w wysokości 25% na kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego.

Celem uzyskania rabatu prosimy o napisanie wiadomości mailowej na adres kontakt@studia-online.pl

Pobierz program kierunku