Przygotowanie Pedagogiczne dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole ponadpodstawowej

Cena: 420 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 3

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 201 opinii
8.9
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole ponadpodstawowej


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Charakter studiów: studia kwalifikacyjne


Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)Podstawa prawna kształcenia: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450).


Cel: 

Studia te umożliwiają uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych oraz nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki ogólnej i metodyki szczegółowej w powiązaniu z kierunkiem studiów i praktyką pedagogiczną. Absolwenci po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje pedagogiczne do pracy w zawodzie nauczyciela w szkołach ponadpodstawowych oraz placówkach oświatowych (zarówno publicznych, jak i prywatnych).


UWAGA! Istnieje możliwość zwolnienia z praktyk czynnych zawodowo nauczycieli.


Czas trwania: 418 godzin + 150 godzin praktyk (łącznie 568 godzin) - 3 semestry


Uzyskane kwalifikacje:

Kwalifikacje wydawane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Studia podyplomowe z zakresu „Przygotowania pedagogicznego dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole ponadpodstawowej” mają charakter kwalifikacyjny - nadają uprawnienia pedagogiczne i przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole ponadpodstawowej.

Po ukończeniu studiów podyplomowych i zdaniu egzaminu końcowego absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Adresaci:

Studia te adresowane są do absolwentów studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

- czynnie wykonujących zawód nauczyciela, a nieposiadających przygotowania pedagogicznego,

- chcących podjąć pracę w zawodzie nauczyciela,

- chcących podnieść swoje kompetencje zawodowe poprzez doskonalenie, wzbogacenie i aktualizowanie posiadanej wiedzy; poszerzenie posiadanych umiejętności zawodowych i uzyskanie kwalifikacji zwiększających szanse: pozyskania zatrudnienia lub też zmiany profilu zatrudnienia.

Pobierz program kierunku