Najważniejsze kierunki z zakresu pedagogiki specjalnej

pedagogika specjalna online studia

Pedagogika specjalna to niezwykle obszerny dział pedagogiki, który skupia się na pomocy dzieciom z różnego rodzaju zaburzeniami i ograniczeniami. Dzięki wykwalifikowanym specjalistom z tej dziedziny, możliwa jest kompleksowa opieka pod kątem edukacyjnym, wychowawczym i rehabilitacyjnym. Z uwagi na wiele różnorodnych grup schorzeń i indywidualne podejście do każdego z pacjentów, każdy z obszarów wymaga oddzielnych kwalifikacji. Zainteresowani słuchacze mogą je zdobyć zapisując się na Pedagogika specjalna studia podyplomowe przygotowane przez WSKZ.

Studia podyplomowe pedagogika specjalna – zdobądź kwalifikacje z WSKZ

Każdy rodzaj niepełnosprawności to ogromne wyzwanie dla każdego ucznia, który w młodym wieku musi borykać się z wieloma trudnościami. Zarówno w życiu szkolnym, jak i podczas wykonywania codziennych czynności, odczuwa nie tylko pewne ograniczenia, ale również swoją odmienność od rówieśników. Rolą pedagogiki specjalnej jest nie tylko pomoc w aktualnej sytuacji ucznia, ale również przywrócenie go do optymalnej sprawności na wielu płaszczyznach życia.

Sprawdź kierunek studiów podyplomowych

Praca jako pedagog specjalny wymaga nie tylko zestawu odpowiednich cech charakteru, które pozwolą z zaufaniem powierzyć dzieci i młodzież pod opiekę takiej osoby, ale również posiadania odpowiednich kwalifikacji. Są one potwierdzeniem właściwego przygotowania do niezwykle ważnej roli, jaką jest praca z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Studia podyplomowe Pedagogika specjalna to zestaw wielu kierunków oferowanych przez WSKZ, dzięki którym aspirujący do pracy w konkretnych obszarach specjaliści mogą uzyskać niezbędne wykształcenie.

Pedagogika specjalna – uprawnienia do pracy z osobami z niepełnosprawnością, z słuchową wzrokową i intelektualną

Do popularnych kierunków, których ukończenie gwarantuje szerokie możliwości poprowadzenia swojej ścieżki zawodowej w obszarze edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami należy:

  • Tyflopedagogika – program studiów pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy z osobami niedowidzącymi oraz niewidomymi. Słuchacz poznaje nie tylko metodykę pracy z uczniami o takich ograniczeniach na każdym etapie edukacyjnym, ale również elementy diagnostyki czy sposoby komunikacji. Absolwent uzyskuje kwalifikacje do pracy jako tyflopedagog, czyli nauczyciel niewidomych i słabowidzących.
  • Surdopedagogika – absolwenci wybierając ten obszar pedagogiki specjalnej uprawnienia uzyskają do pracy z uczniami, u których zdiagnozowano wady słuchu. W trakcie 3 semestrów słuchacze zdobędą niezbędne umiejętności oraz wiedzę z takich obszarów, jak lingwistyka edukacyjna, diagnostyka surdopedagogiczna czy wychowanie językowe.
  • Oligofrenopedagogika – na popularność tego kierunku wpływają szerokie kwalifikacje, które zdobywa absolwent przygotowany pod kątem merytorycznym i praktycznym do pracy z uczniami ze stwierdzonymi zaburzeniami na tle intelektualnym. W trakcie 4 semestrów rozbudowany program pozwala zdobyć wiedzę na temat efektywnej edukacji oraz rehabilitacji osób m.in. ze stwierdzonym autyzmem oraz zespołem Aspergera.
pedagogika specjalna studia podyplomowe

Pedagogika specjalna praca z dziećmi o zaburzeniach mowy

Kolejny bardzo ważny w kontekście edukacji oraz rehabilitacji, a także niezwykle pożądany pod kątem kwalifikacji obszar to Logopedia dla pedagogów specjalnych (3 sem). Osoby, które ukończą ten kierunek z zakresu pedagogiki specjalnej pracę mogą podjąć m.in. w placówkach resortu oświaty prowadząc terapię i diagnostykę zaburzeń językowych. Absolwenci uzyskują kwalifikacje nauczyciela logopedy (wówczas wymagane jest przygotowanie pedagogiczne), a także pedagoga specjalnego.

Pedagogika specjalna – co potem? Terapia pedagogiczna popularnym kierunkiem

Jednym z popularnych wyborów poprowadzenia ścieżki zawodowej pedagogów specjalnych jest ukierunkowanie jej w stronę terapii pedagogicznej. WSKZ posiada w swojej m.in. kierunek Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) dla pedagogów specjalnych, a także Diagnoza, terapia i pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla pedagogów specjalnych. Więcej informacji na temat toku studiów oraz zdobytych kwalifikacji znajduje się w opisach kierunków.

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA PODYPLOMOWE I ZDOBĄDŹ KWALIFIKACJE Z ZAKRESU PEDAGOGIKI SPECJALNEJ

Wypełniony dziennik praktyk  – pedagogika specjalna

Dla osób, które podejmą studia podyplomowe w niezwykle perspektywicznym obszarze, jakim jest pedagogika specjalna, wypełniony dziennik praktyk potwierdzający ich realizację w wybranym przez słuchacza miejscu, okaże się niezbędny do ukończenia kierunku i uzyskania konkretnych kwalifikacji. Liczba godzin niezbędna do zrealizowania również widnieje w opisie studiów.