Co można robić po kierunku Prawo w biznesie?

studia licencjackie prawo w biznesie

Prowadzenie własnego biznesu wymaga od właściciela i osób na stanowiskach decyzyjnych nie tylko szeregu umiejętności, ale również wiedzy z obszaru zarządzania. Działalność przedsiębiorstwa podlega jednak również pod szereg przepisów prawnych, których musi przestrzegać, aby nie ponosić kar odbijających się negatywnie na tle konkurencji. W tym celu coraz więcej firm zatrudnia specjalistów posiadających merytoryczne i praktyczne przygotowanie, zdobyte na coraz popularniejszych studiach Prawo w biznesie. Dlaczego warto je podjąć i w jakim kierunku może rozwinąć karierę absolwent?

Co to jest prawo w biznesie?

Rosnąca liczba firm w każdym sektorze gospodarki, a także nieustannie zmieniające się przepisy prawne odnośnie wielu aspektów mających wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem sprawiają, że znacznie rozwinęły się nauki prawne dotyczące stricte biznesu. Odpowiedzią na potrzeby rynku jest Prawo w biznesie, czyli nowoczesne studia, które łączą wiedzę na temat prawnych aspektów budowania oraz prowadzenia działalności.

Program studiów ma charakter interdyscyplinarny, dzięki czemu studenci poznają zagadnienia z obszaru regulacji prawnych, organizacji, a także funkcjonowania w szeroko pojętym biznesie. Prawo w biznesie to specjalność w obszarze kierunku Administracja, a jego wybór znacznie wzbogaca wiedzę absolwenta o zagadnienia dotyczące skutecznego zarządzania firmą bądź działem danego przedsiębiorstwa.

Sprawdź kierunek studiów podyplomowych

Czy warto studiować Prawo w biznesie?

Każdy właściciel firmy wie, jak newralgicznym aspektem prowadzonej działalności są wszelkie zapisy prawne, które narażają firmę na straty finansowe i wizerunkowe. Z tego powodu coraz częściej decydują się zatrudnić specjalistę, który będzie dbał o prawidłowe zarządzanie firmą. Zauważając rosnące zapotrzebowanie na pracowników posiadające odpowiednie przygotowanie, coraz więcej osób zastanawia się, czy warto studiować prawo w biznesie.

Najważniejszym argumentem przemawiającym za tym, że warto podjąć studia z tego obszaru jest przede wszystkim ogromna dawka niezwykle cennej wiedzy, dzięki której student poznaje aspekty związane z:

  • prowadzeniem działalności gospodarczej zgodnie z aktualnymi przepisami – zarówno polskimi, jak i europejskimi,
  • najpopularniejszymi strategiami negocjacyjnymi oraz mediacjami,
  • polskim i europejskim prawem gospodarczym,
  • metodami pozyskiwania inwestorów do firmy, a także prawami wobec udziałowców,
  • tworzeniem umów dotyczących obrotu gospodarczego, a także sprzedaży produktów i usług.
prawo w biznesie studia

Prawo w biznesie – praca dla absolwentów studiów

Absolwenci kierunku Prawo w biznesie posiadają więc merytoryczne przygotowanie do podjęcia pracy w wielu różnych miejscach. Co można robić po kierunku prawo w biznesie? Obszerny program studiów przygotowuje studentów do pracy m.in. w:

  • firmach konsultingowych i agencjach,
  • kancelariach adwokackich oraz prawniczych,
  • działach finansowych oraz prawnych w firmach z różnych branż,
  • organach administracji państwowej oraz samorządowej.

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA PRAWO W BIZNESIE I ZDOBĄDŹ PRZYGOTOWANIE DO PRACY JAKO DORADCA W JEDNEJ Z FIRM

Co można robić po kierunku prawo w biznesie? – pomoc organizacjom non-profit i start-upom

Dla absolwentów studiów Prawo w biznesie praca może wiązać się również z wieloma projektami pozarządowymi i pomaganiu w działalności różnym fundacjom. Wiedza i umiejętności osób, które wybiorą Prawo w biznesie jako jedną ze specjalności w obszarze studiów licencjackich lub studiów magisterskich Administracja oferowanych przez naszą Uczelnię, pozwoli także na pomoc start-upom w zakresie zagadnień prawnych dotyczących przede wszystkim utworzenia zgodnego z prawem modelu biznesowego.