Administracja - Studia licencjackie I rok

Cena: 419 zł (czesne)
Liczba wpłat: 30
Liczba semestrów: 6
Lata nauki: 3

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Opinia studentów: 345 opinii
9.7
< powrót do oferty

Studia online z tytułem licencjata

Studia na kierunku administracja przygotowują do pracy w administracji publicznej, samorządowej oraz w działach administracji prywatnych przedsiębiorstw. Dzięki temu możliwości zatrudnienia po ukończeniu tego kierunku są bardzo szerokie.Wszechstronne wykształcenie studentów administracji zapewnia im wiedzę z obszarów kluczowych do działania wszelkich firm i przedsiębiorstw - szczególnie w dobie informatyzacji. Znajomość procesów, które wpływają na funkcjonowanie różnych instytucji zawsze będą umiejętnością poszukiwaną na rynku.

Studia administracja - program studiów

W trakcie nauki poruszane są tematy z obszaru nauk społecznych - przede wszystkim prawa i administracji, a także podstawy ekonomii, zarządzania i finansów publicznych. Studenci nabywają wiedzę z zakresu organizowania struktur komunikacji i obiegu dokumentów w różnego rodzaju instytucjach, posługiwania się środkami informacji i techniki biurowej, a także uczestniczenia w pracy grupowej i kierowaniu zespołem. Szeroka wiedza na temat struktury, podstaw prawnych oraz zakresu kompetencji różnych obszarów administracyjnych pozwoli na sprawne działania w dowolnym sektorze - kierunek administracja doskonale Cię do tego przygotuje.

Specjalności z obszaru studiów administracyjnych

Wybierając administracja - studia na naszej Uczelni, po ukończeniu trzeciego semestru możesz zdecydować, w jakim obszarze chcesz zwiększać swoje dodatkowe kompetencje i kwalifikacje. Przygotowaliśmy dla Ciebie 11 specjalności poszukiwanych na rynku - możesz wybrać nawet kilka i studiować równolegle, co znacznie przyspieszy uzyskanie nowych kwalifikacji:

 • Administracja publiczna,
 • Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego,
 • Administracja w sądownictwie i prokuraturze,
 • Zamówienia publiczne,
 • Administracja samorządowa,
 • Kontrola w administracji publicznej,
 • Polityka społeczna,
 • Zarządzanie w administracji.
 • Zarządzanie jednostką organizacyjną w administracji publicznej,
 • Dostępna administracja,
 • Zarządzanie partycypacyjne.
Poznaj wszystkie możliwości rozwoju, jakie oferują studia administracyjne na naszej Uczelni w panelu specjalności kierunku administracja.

Nowoczesne studiowanie tylko z nami!

Nasza Uczelnia oferuje naukę w trybie online - to alternatywna forma nauki, tożsama ze studiami realizowanymi w całości w siedzibie Uczelni. Dzięki studiowaniu przez Internet nie musisz z niczego rezygnować, aby uzyskać wyższe wykształcenie i realizować się na wszystkich płaszczyznach. Jeśli jednak zechcesz uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych, w każdej chwili możesz odwiedzić nasz kampus - jesteśmy elastyczni!

Administracja studia online trwa sześć semestrów, a po ich ukończeniu otrzymujesz tytuł zawodowy licencjata. Po uzyskaniu dyplomu możesz kontynuować naukę na studiach II stopnia lub na studiach podyplomowych.

Licencjat administracji - możliwości zatrudnienia 

Ukończenie studiów na kierunku Administracja to zyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy na stanowiskach związanych z administracją publiczną różnego szczebla, a także w organizacjach pozarządowych, firmach konsultingowych czy doradczych. Absolwent może rozwijać karierę zawodową w sektorze publicznym, jakim są samorządy czy instytucje państwowe, a także prywatnym, gdzie zakres możliwych stanowisk jest bardzo szeroki.

Dyplom uznawany również za granicą!

Po zakończeniu nauki zdobędziesz tytuł licencjata oraz dyplom ukończenia studiów wyższych, który potwierdza uzyskanie poziomu VI w Europejskiej Ramie Kwalifikacji - umożliwi Ci to kontynuowanie nauki nie tylko w kraju, ale również za granicą. W trakcie studiów otrzymasz legitymację studencką oraz 180 punktów ECTS.

Studia administracyjne to kierunek organizowany przez Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego we współpracy z Pomorską Szkołą Wyższą. Nasza Uczelnia spełnia zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne standardy nauczania; posiadamy również liczne akredytacje oraz certyfikat ISO 9001:2015, potwierdzający jakość i skuteczność naszych metod kształcenia.

Pobierz program kierunku  


Harmonogram płatności