Administracja - Studia licencjackie

Cena: 449 zł (czesne)

Liczba wpłat: 30
Liczba semestrów: 6
Lata nauki: 3

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Opinia studentów: 345 opinii
9.7
< powrót do oferty

Administracja z tytułem licencjata

Studia licencjackie na kierunku administracja przygotowują do pracy w administracji publicznej, samorządowej oraz w działach administracji prywatnych przedsiębiorstw. Dzięki temu możliwości zatrudnienia po ukończeniu tego kierunku są bardzo szerokie. Wszechstronne wykształcenie studentów administracji zapewnia im wiedzę z obszarów kluczowych do działania wszelkich firm i przedsiębiorstw - szczególnie w dobie informatyzacji. Znajomość procesów, które wpływają na funkcjonowanie różnych instytucji zawsze będą umiejętnością poszukiwaną na rynku.

Studia administracja - program studiów

W trakcie nauki poruszane są tematy z obszaru nauk społecznych - przede wszystkim prawa i administracji, a także podstawy ekonomii, zarządzania i finansów publicznych. Studenci nabywają wiedzę z zakresu organizowania struktur komunikacji i obiegu dokumentów w różnego rodzaju instytucjach, posługiwania się środkami informacji i techniki biurowej, a także uczestniczenia w pracy grupowej i kierowaniu zespołem. Szeroka wiedza na temat struktury, podstaw prawnych oraz zakresu kompetencji różnych obszarów administracyjnych pozwoli na sprawne działania w dowolnym sektorze - kierunek administracja doskonale Cię do tego przygotuje.

Specjalności z obszaru studiów administracyjnych

Student wybiera specjalność na 3 semestrze kształcenia na danym kierunku. Tok nauczania w semestrach 4-6 przewiduje w programie studiów realizację przedmiotów specjalnościowych zgodnych z wyborem studenta.

Specjalności w ramach kierunku Administracja:

 • Zarządzanie w administracji,

 • Administracja publiczna,
 • Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego,
 • Administracja samorządowa,
 • Dostępna administracja,
 • Zarządzanie partycypacyjne, 
 • Administracja w sądownictwie i prokuraturze, 
 • Kontrola w administracji publicznej, 
 • Polityka społeczna, 
 • Zamówienia publiczne, 
 • Zarządzanie jednostką organizacyjną w administracji publicznej, 
 • Finanse i rachunkowość, 
 • Prawo w biznesie, 
 • Turystyka i rekreacja, 
 • Media i marketing z komunikacją wizerunkową. 

Licencjat administracji - możliwości zatrudnienia 

Ukończenie studiów na kierunku Administracja to zyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy na stanowiskach związanych z administracją publiczną różnego szczebla, a także w organizacjach pozarządowych, firmach konsultingowych czy doradczych. Absolwent może rozwijać karierę zawodową w sektorze publicznym, jakim są samorządy czy instytucje państwowe, a także prywatnym, gdzie zakres możliwych stanowisk jest bardzo szeroki.

Dyplom uznawany również za granicą!

Po zakończeniu nauki zdobędziesz tytuł licencjata oraz dyplom ukończenia studiów wyższych, który potwierdza uzyskanie poziomu VI w Polskiej Ramie Kwalifikacji - umożliwi Ci to kontynuowanie nauki nie tylko w kraju, ale również za granicą. W trakcie studiów otrzymasz legitymację studencką oraz 180 punktów ECTS.

Nasza Uczelnia spełnia zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne standardy nauczania; posiadamy również liczne akredytacje oraz certyfikat ISO 9001:2015, potwierdzający jakość i skuteczność naszych metod kształcenia.

Administracja trwa sześć semestrów, a po ich ukończeniu otrzymujesz tytuł zawodowy licencjata. Po uzyskaniu dyplomu możesz kontynuować naukę na studiach II stopnia lub na studiach podyplomowych.

Studia realizowane są zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2021 r. poz. 661, z późn. zm). Istnieje również możliwość realizacji studiów w oparciu o przepisy art. 85 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 75 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm).
W związku z powyższym nasza uczelnia oferuje możliwość studiowania z wykorzystaniem metody kształcenia online. Jest to alternatywna forma nauki, do tej realizowanej w całości w siedzibie Uczelni.


| Pobierz program studiów

| Pobierz harmonogram płatności