Administracja - Studia magisterskie

Cena: 459 zł (czesne)

Liczba wpłat: 20
Liczba semestrów: 4
Lata nauki: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 345 opinii
9.7
< powrót do oferty

Administracja - studia II stopnia

Administracja to znajomość i zarządzanie procesami, które wpływają na funkcjonowanie wszelkich instytucji; z tego też powodu to umiejętności, które zawsze będą cenione na rynku pracy.

Administracja - kierunek na studiach magisterskich na Uczelni to wiedza o działaniach na rzecz interesu publicznego w aspekcie społecznych i prawnych regulacji - zarówno polskich, jak i Unii Europejskiej. Studia przygotowują do pełnienia funkcji kierowniczych w służbie cywilnej, do samodzielnego wykonywania pracy w administracji publicznej i rządowej, a także w strukturach samorządowych oraz w innych instytucjach, które realizują zadania publiczne.

Informacje o studiach zostały przygotowane przez Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego, a Uczelnią prowadzącą kształcenie jest Pomorska Szkoła Wyższa.

Dla przyszłych i obecnych specjalistów

Studia magisterskie Administracja kierowane są przede wszystkim do osób, które pragną związać swoją karierę ze strukturami szeroko rozumianej administracji państwowej i samorządowej, w instytucjach zarówno europejskich, jak i międzynarodowych. Administracja to także możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych oraz uzyskanie specjalistycznej wiedzy - z zakresu prawa, zarządzania czy umiejętności interpersonalnych. Nawet jeśli dopiero rozpoczynasz swoją przygodę z administracją, uczelnia zapewni Ci wiedzę z zakresu prawa administracyjnego, finansów i zamówień publicznych, przygotowując Cię do pracy w jednostkach rządowych, samorządowych czy instytucjach prywatnych. Administracja to 4 semestry nauki, a po ich ukończeniu otrzymujesz tytuł zawodowy magistra.

Administracja na wyższym poziomie 

Student wybiera specjalność na 1 semestrze kształcenia na danym kierunku. Tok nauczania w semestrach 2-4 przewiduje w programie studiów realizację przedmiotów specjalnościowych zgodnych z wyborem studenta.

Specjalności w ramach kierunku Administracja:

  • Administracja publiczna,
  • Administracja pomocy społecznej i ochrony zdrowia,
  • Mediacje w administracji,
  • Zarządzanie w administracji publicznej,
  • Finanse i rachunkowość,
  • Prawo w biznesie,
  • Ochrona danych osobowych,
  • Zamówienia publiczne,
  • Kadry i płace.

Każda ze specjalności z administracji studiów to uzyskanie kompetencji niezbędnych w wielu sferach życia - w tym politycznego i gospodarczego, także na poziomie międzynarodowym. Dodatkowo możesz poznać zagadnienia związane z mediacją, systemami ochrony zdrowia oraz organizacją i funkcjonowaniem zakładów opieki zdrowotnej i socjalnej; nauczysz się również zasad finansowania świadczeń oraz poznasz pojęcia związane z rehabilitacją społeczną czy zdrowotną. Administracja studia magisterskie to idealny kierunek na rozwijanie swojego potencjału.

Kwalifikacje umożliwiające pewne i stabilne zatrudnienie 

Ukończenie studiów magisterskich na kierunku Administracja to kompleksowe przygotowanie do pracy w administracji publicznej, samorządowej czy w działach administracji prywatnych przedsiębiorstw. Dzięki temu możliwości zatrudnienia po ukończeniu tego kierunku są bardzo szerokie, zaś absolwenci gotowi są do wyzwań, z jakimi mierzy się dzisiejsza administracja.

Studia magisterskie Administracja przygotowują do wykonywania funkcji urzędniczych i menedżerskich. To doskonały wybór i możliwość stabilnego zatrudnienia.

Nowoczesne studiowanie? Tylko z nami!

Po ukończeniu nauki zdobędziesz tytuł magistra oraz dyplom ukończenia studiów wyższych, który potwierdza uzyskanie VII poziomu w Polskiej Ramie Kwalifikacji. Umożliwi Ci to kontynuowanie studiów nie tylko w kraju, ale i za granicą. W trakcie nauki otrzymasz legitymację studencką oraz 120 punktów ECTS. Informacje o studiach przygotowane zostały we współpracy Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego, a organizatorem kierunku Pomorską Szkołą Wyższą.

Studia realizowane są zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2021 r. poz. 661, z późn. zm). Istnieje również możliwość realizacji studiów w oparciu o przepisy art. 85 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 75 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm).
W związku z powyższym uczelnia oferuje możliwość studiowania z wykorzystaniem metody kształcenia online. Jest to alternatywna forma nauki, do tej realizowanej w całości w siedzibie Uczelni.

| Pobierz program studiów

| Pobierz harmonogram płatności