Administracja - Studia magisterskie

Cena: 459 zł (czesne)
Liczba wpłat: 20
Liczba semestrów: 4
Lata nauki: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 345 opinii
9.7
< powrót do oferty


Administracja - studia II stopnia

Administracja to znajomość i zarządzanie procesami, które wpływają na funkcjonowanie wszelkich instytucji; z tego też powodu to umiejętności, które zawsze będą cenione na rynku pracy.

Administracja - kierunek na studiach magisterskich na naszej Uczelni to wiedza o działaniach na rzecz interesu publicznego w aspekcie społecznych i prawnych regulacji - zarówno polskich, jak i Unii Europejskiej. Nasze studia przygotowują do pełnienia funkcji kierowniczych w służbie cywilnej, do samodzielnego wykonywania pracy w administracji publicznej i rządowej, a także w strukturach samorządowych oraz w innych instytucjach, które realizują zadania publiczne.


Dla przyszłych i obecnych specjalistów

Studia magisterskie Administracja kierowane są przede wszystkim do osób, które pragną związać swoją karierę ze strukturami szeroko rozumianej administracji państwowej i samorządowej, w instytucjach zarówno europejskich, jak i międzynarodowych. Administracja to także możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych oraz uzyskanie specjalistycznej wiedzy - z zakresu prawa, zarządzania czy umiejętności interpersonalnych. Nawet jeśli dopiero rozpoczynasz swoją przygodę z administracją, nasza uczelnia zapewni Ci wiedzę z zakresu prawa administracyjnego, finansów i zamówień publicznych, przygotowując Cię do pracy w jednostkach rządowych, samorządowych czy instytucjach prywatnych. Administracja to 4 semestry nauki, a po ich ukończeniu otrzymujesz tytuł zawodowy magistra.

Administracja na wyższym poziomie 

Wybierając studia magisterskie na kierunku Administracja możesz zdecydować, w jakim obszarze chcesz szczególnie zwiększać swoje kompetencje. Przygotowaliśmy dla Ciebie 4 specjalności poszukiwane na rynku pracy, z których możesz wybrać nawet kilka i studiować je równolegle - zapewnią Ci one sprofilowaną wiedzę w obszarach pozwalających na wiele nowych wyzwań:

  • administracja publiczna,

  • zarządzanie w administracji publicznej,

  • administracja pomocy społecznej i ochrony zdrowia,

  • mediacje w administracji.

Każda z naszych specjalności z administracji studiów to uzyskanie kompetencji niezbędnych w wielu sferach życia - w tym politycznego i gospodarczego, także na poziomie międzynarodowym. Dodatkowo możesz poznać zagadnienia związane z mediacją, systemami ochrony zdrowia oraz organizacją i funkcjonowaniem zakładów opieki zdrowotnej i socjalnej; nauczysz się również zasad finansowania świadczeń oraz poznasz pojęcia związane z rehabilitacją społeczną czy zdrowotną. Administracja studia magisterskie to idealny kierunek na rozwijanie swojego potencjału.

Kwalifikacje umożliwiające pewne i stabilne zatrudnienie 

Ukończenie studiów magisterskich na kierunku Administracja to kompleksowe przygotowanie do pracy w administracji publicznej, samorządowej czy w działach administracji prywatnych przedsiębiorstw. Dzięki temu możliwości zatrudnienia po ukończeniu tego kierunku są bardzo szerokie, zaś absolwenci gotowi są do wyzwań, z jakimi mierzy się dzisiejsza administracja.

Studia magisterskie Administracja przygotowują do wykonywania funkcji urzędniczych i menedżerskich. To doskonały wybór i możliwość stabilnego zatrudnienia.

Nowoczesne studiowanie? Tylko z nami!

Po ukończeniu nauki zdobędziesz tytuł magistra oraz dyplom ukończenia studiów wyższych, który potwierdza uzyskanie VII poziomu w Polskiej Ramie Kwalifikacji. Umożliwi Ci to kontynuowanie studiów nie tylko w kraju, ale i za granicą. W trakcie nauki otrzymasz legitymację studencką oraz 120 punktów ECTS.

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego przy współpracy z Pomorską Szkołą Wyższą oferuje kształcenie zdalne - to forma nauki tożsama ze studiami realizowanymi w siedzibie Uczelni, lecz odbywająca się poprzez platformę e-learningową - są to więc studia magisterskie “Administracja” bez konieczności dojazdów. To studiowanie przez Internet, dzięki czemu nie musisz z niczego rezygnować, aby uzyskać wyższe wykształcenie i korzystać z życia również podczas nauki! Jeżeli jednak zechcesz, w każdej chwili możesz wziąć udział w zajęciach organizowanych przez nas również stacjonarnie. Podjęcie studiów magisterskich Administracja to świetny sposób na pozostanie niezależnym.


Pobierz program kierunku  

Harmonogram płatności