Prawo w biznesie Studia licencjackie na kierunku Administracja

Cena: 419 zł (czesne)

Liczba wpłat: 30
Liczba semestrów: 6
Lata nauki: 3

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

< powrót do oferty

Studia licencjackie - Prawo w biznesie

Prawo w biznesie to nowoczesne studia łączące w sobie wiedzę o prawnych aspektach budowania i prowadzenia działalności gospodarczej. Interdyscyplinarny charakter studiów zapewnia kształcenie w zakresie regulacji prawnych oraz organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstw. Prawo w biznesie jest specjalnością w obszarze kierunku Administracja. Program nauczania i kadra umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do skutecznego zarządzania firmą lub działem przedsiębiorstwa.

Co zyskujesz, wybierając studia licencjackie Prawo w biznesie?

Wybierając studia Prawo w biznesie, otrzymujesz praktyczną wiedzę opartą na doświadczeniach naszych wykładowców.  Program nauczania oparty został o praktyczne aspekty z różnych gałęzi przedsiębiorczości, takich jak: finanse, prawo handlowe, czy strategie negocjacyjne. W trakcie studiów nauczysz się czytać i interpretować prawo, co jest niezwykle cenną umiejętnością dla pracodawców. Uzyskasz zgodną ze standardami liczbę punktów ECTS, a dyplom ukończenia studiów licencjackich Prawo w Biznesie uznawany jest w całej Unii Europejskiej, zgodnie z potwierdzeniem VI stopnia w Polskiej Ramie Kwalifikacji.

Czego nauczysz się, wybierając studia licencjackie Prawo w biznesie?

 • poznasz prawo gospodarcze: polskie, jak i europejskie, nauczysz się czytać i interpretować przepisy prawne,
 • nauczysz się sporządzać umowy dotyczące obrotu gospodarczego, poznasz różnice i sposoby generowania umów w sprzedaży produktów cyfrowych, fizycznych  i  usług,
 • dowiesz się, jak pozyskać inwestorów do twojego projektu, firmy oraz jakie są prawa i obowiązki wobec udziałowców,
 • poznasz najpopularniejsze strategie negocjacyjne w biznesie oraz nauczysz się przeprowadzać mediacje z kontrahentami,
 • dowiesz się, jak prowadzić własną działalność zgodnie z obowiązującym prawem, na rynku polskim i europejskim,
 • zdobytą wiedzę wykorzystasz w działach związanych z marketingiem oraz na różnorodnych stanowiskach kierowniczych. 

Prawo w biznesie - praca

Studia licencjackie Prawo w biznesie są niezwykle przyszłościowym wyborem. Na rynku wciąż brakuje specjalistów w tej dziedzinie, a obowiązujące rozporządzenia i ustawy zmieniają się dynamicznie. Istotna dla pracodawców staje się  umiejętność czytania i interpretowania zapisów prawnych na różnego rodzaju stanowiskach. Praca po studiach Prawo w biznesie może być bardzo satysfakcjonująca, zarówno pod kątem rozwoju, jak i możliwości zajmowanych pozycji.

Gdzie znajdziesz pracę po studiach licencjackich Prawo w biznesie:

 • kancelarie prawnicze i adwokackie,
 • firmy konsultingowe oraz różnego rodzaju agencje,
 • działy finansowe i prawne w przedsiębiorstwach,
 • organy administracji państwowej i samorządowej,
 • start-upy, fundacje oraz projekty pozarządowe

Studia licencjackie Prawo w Biznesie doskonale przygotują Cię do podjęcia pracy we własnym biznesie i prowadzenia działalności gospodarczej.

Dlaczego warto wybrać studia licencjackie Prawo w biznesie?

 • Prawo w biznesie to studia, które wyposażają studentów w umiejętności potrzebne do podejmowania decyzji prawnych i finansowych, w tym decyzji dot. prowadzenia i rozwoju biznesu, 
 • dzięki nim absolwenci będą sprawnie poruszać się w przepisach prawa gospodarczego obowiązującego w Polsce, co uczyni z nich również świetnych doradców w biznesie.

Dlaczego warto podjąć studia Prawo w biznesie na naszej Uczelni?

Studia licencjackie Prawo w biznesie na naszej Uczelni odbywają się m.in. w wygodnej formie kształcenia e-learningowego - to świetna okazja do tego, aby połączyć edukację z pracą. Ponadto programy i treści kierunku konstruowane są przez wykładowców-praktyków z wieloletnim doświadczeniem, będących czynnymi prawnikami, ekonomistami czy doradcami korporacyjnymi - nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Studia są prowadzone przez Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego, co pozwala na synergię wiedzy i skuteczne przekazanie jej naszym studentom. 

Studia realizowane są zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2021 r. poz. 661, z późn. zm). Istnieje również możliwość realizacji studiów w oparciu o przepisy art. 85 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 75 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm).
W związku z powyższym nasza uczelnia oferuje możliwość studiowania z wykorzystaniem metody kształcenia online. Jest to alternatywna forma nauki, do tej realizowanej w całości w siedzibie Uczelni.


| Pobierz program studiów

| Pobierz harmonogram płatności