Czym się rożni prawo od prawa w biznesie?

prawo w biznesie studia online

Prawo to niezwykle obszerna dziedzina nauk, której szczegółowy podział zawiera kilkadziesiąt gałęzi. Aby wyspecjalizować się w jednej z nich, nie trzeba podejmować jednak 5-letnich jednolitych studiów magisterskich. Efektywną i niezwykle wygodną formą uzyskania przygotowania do pracy w zakresie prawa w biznesie jest podjęcie takiej specjalności w obszarze studiów licencjackich lub magisterskich na kierunku administracja. W tym artykule sprawdzimy, czym się różni prawo od prawa w biznesie i w jakim kierunku mogą rozwinąć swoją ścieżkę zawodową absolwenci.

Prawo w biznesie jako specjalność Administracji

Świat biznesu rozwija się w niesłychanie szybkim tempie, a firmy prześcigają się dostarczaniu usług oraz produktów na jeszcze wyższym poziomie. Walka o przewagę konkurencyjną na rynku opiera się na działaniach, które często znajdują się na pograniczu prawa. Żeby zapobiec naruszeniu obowiązujących przepisów z zakresie prawa handlowego i gospodarczego, firmy zatrudniają specjalistów, których zadaniem jest doradztwo w podejmowanych działaniach i strategiach, które będą przejrzyste w świetle prawa.

Sprawdź kierunek studiów podyplomowych

Wychodząc naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu na osoby posiadające przygotowanie do pracy w tym zakresie, nasza Uczelnia oferuje prawo w biznesie jako jedną ze specjalności, które może wybrać student kierunku Administracja – zarówno na studiach licencjackich, jak również na studiach magisterskich.

Czym się różni prawo od prawa w biznesie?

Program studiów prawo w biznesie zawiera wiele zagadnień stricte prawniczych, dzięki którym absolwent posiada wiedzę oraz umiejętności do efektywnego zarządzania i pełnienia funkcji doradczej w przedsiębiorstwie. W poniższej tabeli zebraliśmy informacje na temat tego, czym się różni prawo od prawa w biznesie, czyli jednej ze specjalności na kierunku Administracja.

  Prawo Prawo w biznesie
Czas trwania nauki 5 lat 3 semestry
Wymogi rekrutacyjne Bardzo dobre wyniki z matury z kilku przedmiotów – m.in. historia, wos, geografia, filozofia, język łaciński, język polski, Świadectwo dojrzałości – bez narzuconych przedmiotów i wyników
Tryb nauki Stacjonarny lub niestacjonarny – klasyczny tryb w placówce uczelni Nauka z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość – istnieje możliwość uczestniczenia w zajęciach stacjonarnych w siedzibie uczelni, natomiast w przypadku nieobecności materiały zostaną udostępnione na indywidualnym koncie studenta
Zakres nauki Bardzo obszerne i wymagające informacje ze wszystkich gałęzi prawa Najważniejsze informacje w kontekście działalności przedsiębiorstw – podstawy prawa wykroczeń, administracyjnego, karnego, gospodarczego, cywilnego, upadłościowego i naprawczego oraz ochrony środowiska w działalności gospodarczej
Możliwości dalszego rozwoju Aplikacja prawnicza trwająca dodatkowo od 1 roku do 3 lat Studia podyplomowe lub studia magisterskie (jeśli student wybrał prawo w biznesie na studiach licencjackich)
Koszty kształcenia Bezpłatne studia stacjonarne lub około 8500 zł za rok akademicki studiów niestacjonarnych – w sumie ponad 40 tys. złotych Około 400 zł miesięcznie przez 3 lata – w sumie około 12 tys. złotych

Czy po prawie w biznesie jest się prawnikiem?

Jak widać, istnieje wiele różnic pomiędzy 5-letnim kierunkiem studiów magisterskich prawo a specjalnością w obszarze kierunku administracja. Wiele osób zainteresowanych zdobyciem przygotowania do pracy jako doradca prawny w firmach zastanawia się, czy po prawie w biznesie jest się prawnikiem. Otóż absolwenci tej specjalności uzyskują na zakończenie studiów tytuł zawodowy licencjata lub magistra z administracji.

Sprawdź kierunek studiów magisterskich class=

Tytuł zawodowy prawnika może otrzymać tylko i wyłącznie absolwent 5-letnich studiów magisterskich. Nie jest on jednak wymagany w wielu zawodach, w tym na stanowisku specjalisty ds. prawnych oraz organizacyjno-prawnych, które może podjąć osoba po obszarze nauk Prawo w biznesie.