Prawo w biznesie - Studia magisterskie

Cena: 459 zł (czesne)

Liczba wpłat: 20
Liczba semestrów: 4
Lata nauki: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

< powrót do oferty

Studia magisterskie - Prawo w biznesie

Studia magisterskie z zakresu "Prawo w Biznesie" stanowią fascynujący obszar edukacyjny, który łączy głęboką wiedzę prawniczą z praktycznymi umiejętnościami biznesowymi. Tego rodzaju studia są odpowiedzią na rosnącą potrzebę specjalistów, którzy potrafią nie tylko zrozumieć zawiłości prawa, ale także dostosować je do dynamicznego i wymagającego środowiska biznesowego. W trakcie nauki poznasz zagadnienia nie tylko z zakresu ekonomii i administracji, ale również z obszarów negocjacji i mediacji, europejskiego prawa handlowego czy konstruowania dokumentów firmowych. Dzięki tak przygotowanemu programowi zostaniesz specjalistą w zakresie Prawa i biznesu. Studia “Prawo w biznesie” w naszej Uczelni to specjalność w obrębie kierunku Administracja.

Studia z tytułem magistra

Jedną z kluczowych zalet studiów jest zdolność do skutecznego i płynnego poruszania się pomiędzy światem prawniczym a sferą biznesową. Absolwenci nabierają głębokiego zrozumienia dla prawniczych ram regulacyjnych, które kształtują działalność gospodarczą, jednocześnie zdobywając praktyczne umiejętności negocjacyjne, analizy ryzyka i zarządzania. To połączenie wiedzy prawniczej z umiejętnościami biznesowymi pozwala im skutecznie doradzać firmom, unikać potencjalnych pułapek prawnych i tworzyć strategie zgodne z obowiązującym prawem. 

W toku studiów Prawo w biznesie przewidziane są między innymi takie przedmioty jak: 

 • Zaawansowana Wiedza Prawna 
  Będziesz zgłębiać skomplikowane zagadnienia prawa handlowego, korporacyjnego, umów oraz innych dziedzin związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw.
 • Negocjacje i Rozwiązywanie Konfliktów 
  Zdobędziesz umiejętności negocjacyjne, które są kluczowe w biznesie, a także nauczysz się skutecznie rozwiązywać konflikty oraz spory w kontekście działalności gospodarczej. 
 • Prawo Międzynarodowe i Porównawcze 
  Jeśli program obejmuje aspekty międzynarodowe, dowiesz się o regulacjach międzynarodowych, umowach handlowych oraz porównawczym podejściu do prawa w różnych krajach. 
 • Prawo Konkurencji i Regulacje Gospodarcze  
  Poznasz przepisy antymonopolowe i inne regulacje gospodarcze, które mają na celu zapewnienie uczciwej konkurencji na rynku. 
 • Zarządzanie Ryzykiem Prawnym 
  Nauczysz się identyfikować i zminimalizować ryzyko prawne, co jest istotne dla działalności biznesowej.
 • Etyka w Biznesie i Prawie 
  Będziesz miał/a okazję zgłębiać kwestie etyczne związane z podejmowaniem decyzji biznesowych oraz stosowaniem prawa.
 • Umiejętności Analityczne 
  Nauczysz się analizować skomplikowane sytuacje prawne oraz dostosowywać strategie biznesowe do zmieniającego się otoczenia prawnego.

Gdzie znajdziesz pracę po studiach magisterskich Prawo w biznesie?

Studia magisterskie z zakresu "Prawo w Biznesie" otwierają drzwi do różnorodnych ścieżek kariery, umożliwiając łączenie wiedzy prawniczej z umiejętnościami zarządzania. Absolwent po ukończeniu studiów przygotowany jest do podjęcia pracy jako:

 • Prawnik Korporacyjny - prawnik wewnętrzny w firmie,  
 • Konsultant i doradca biznesowy w obszarze prawa handlowego, korporacyjnego oraz gospodarczego,  
 • Specjalista  ds. zarządzania ryzykiem prawno-finansowym,  
 • Właściciel firmy lub start-upu, 
 • Manager działu, 
 • CEO. 

Prawo w biznesie - tytuł magistra na naszej uczelni

Studia magisterskie "Prawo w biznesie" są prowadzone przez Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego we współpracy z Pomorską Szkołą Wyższą. Podczas studiów uzyskasz 120 punktów ECTS. Prawo w biznesie na naszej uczelni ma poziom VII w Polskiej Ramie Kwalifikacji, co umożliwia akceptację tytułu oraz kwalifikacji w całej UE. Jeśli pasjonuje Cię funkcjonowanie biznesu w kontekście regulacji prawnych i chcesz zdobyć umiejętności potrzebne do podejmowania świadomych decyzji, to jesteś we właściwym miejscu! 

Studia realizowane są zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2021 r. poz. 661, z późn. zm). Istnieje również możliwość realizacji studiów w oparciu o przepisy art. 85 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 75 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm).
W związku z powyższym nasza uczelnia oferuje możliwość studiowania z wykorzystaniem metody kształcenia online. Jest to alternatywna forma nauki, do tej realizowanej w całości w siedzibie Uczelni.


| Pobierz program studiów

| Pobierz harmonogram płatności