Studia licencjackie online

tj. z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość

Dyplom honorowany w UE

Kończysz studia z odpowiednią punktacją ECTS i dyplomem uznawanym w krajach UE

Legitymacja studencka

Zyskujesz zniżki na bilety MPK, do kin, muzeów oraz na tysiące usług w całej Europie

Wybitna kadra

Otrzymujesz najnowszą wiedzę, którą dzielą się wykwalifikowani wykładowcy z całego świata

Platforma online 24h/7

Korzystasz z wykładów, materiałów i testów kiedy chcesz i gdzie chcesz

Kierunki i specjalności
Administracja
Zdobądź wiedzę niezbędną
do pracy w:
• jednostkach administracji rządowej i samorządowej,
• jednostkach oświatowych,
• jednostkach organizacyjnych służb,
• urzędach oraz przedsiębiorstwach
Szczegóły / Rekrutacja
Rekrutacja otwarta
Pedagogika
Zdobądź wiedzę niezbędną
do pracy w:
• poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
• ośrodkach terapeutycznych i edukacyjnych,
• placówkach wspomagania dziecka,
• szkołach, przedszkolach
Szczegóły / Rekrutacja
Rekrutacja otwarta
Nowość
Psychologia
Zdobądź wiedzę, którą
wykorzystasz w:
• poradniach psychologicznych,
• poradniach wsparcia kryzysowego,
• placówkach oświatowych,
• ośrodkach szkolno-wychowawczych,
• instytucjach doradczych,
• własnym gabinecie.
Szczegóły / Rekrutacja
Rekrutacja otwarta
Logistyka
Zdobądź wiedzę niezbędną do pracy w najdynamiczniej rozwijających się obszarach gospodarki:
• firmy transportowe,
• przedsiębiorstwa spedycyjne,
• centra logistyczne,
• porty, lotniska i hale magazynowe
Szczegóły / Rekrutacja
Rekrutacja otwarta
Finanse i
rachunkowość
Zdobądź wiedzę niezbędną
do pracy w:
• instytucjach finansowych,
• urzędach skarbowych,
• zakładach ubezpieczeń społecznych,
• miejscach doradztwa finansowego.
Szczegóły / Rekrutacja
Rekrutacja otwarta
Media i marketing z komunikacją wizerunkową
Zdobądź wiedzę oraz umiejętności niezbędne do pracy w dynamicznie rozwijających się obszarach gospodarki:
• firmy zajmujące się marketingiem internetowym
• agencje reklamowe
• własna działalność
• małe i duże przedsiębiorstwa
Szczegóły / Rekrutacja
Rekrutacja otwarta
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Zdobądź wiedzę niezbędną
do pracy w:
• służbach mundurowych,
• służbach specjalnych,
• jednostkach administracyjnych, instytucjach i firmach prywatnych zajmujących się sprawami  bezpieczeństwa
Szczegóły / Rekrutacja
Rekrutacja otwarta
Cyberbezpieczeństwo
Zdobądź wiedzę niezbędną
do pracy w:
• organizacjach pozarządowych,
• przedsiębiorstwach prywatnych,
• w ramach własnej działalności gospodarczej
• firmach związanych z IT.
Szczegóły / Rekrutacja
Rekrutacja otwarta
Kryminologia
Zdobądź wiedzę niezbędną
do pracy w:
• Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
• Krajowej Administracji Skarbowej,
• wymiarze sprawiedliwości,
• firmach detektywistycznych,
• Policji.
Szczegóły / Rekrutacja
Rekrutacja otwarta
Zarządzanie zasobami ludzkimi (HR)
Zdobądź wiedzę oraz umiejętności niezbędne do pracy w dynamicznie rozwijających się obszarach gospodarki:
• instytucje związane z edukacją takie jak szkoły, uczelnie
• agencje rządowe lub samorządowe, zajmujące się zarządzaniem personelem
• działy zarządzające zasobami ludzkimi HR
• agencje pracy i zatrudnienia
Szczegóły / Rekrutacja
Rekrutacja otwarta
Turystyka i
rekreacja
Zdobądź wiedzę oraz umiejętności niezbędne do pracy w dynamicznie rozwijających się obszarach gospodarki:
• biura podróży
• hotele, uzdrowiska
• organizacje eventowe
• agencje rządowe związane z rozwojem turystyki i rekreacji
Szczegóły / Rekrutacja
Rekrutacja otwarta
Resocjalizacja
z elementami socjoterapii
Zdobądź wiedzę niezbędną
do pracy w:
• swojej własnej poradni,
• różnego rodzaju ośrodkach terapeutycznych,
• szkołach, placówkach edukacyjnych,
• ośrodkach wsparcia dla osób z problemami.
Szczegóły / Rekrutacja
Rekrutacja otwarta
Gospodarka przestrzenna
Zdobądź wiedzę oraz umiejętności niezbędne do pracy w dynamicznie rozwijających się obszarach gospodarki:
• firmy zajmujące się inwestycjami, zarządzaniem nieruchomościami
• urzędy województw, miast, gmin i powiatów
• agencje zajmujące się rozwojem regionalnym
• firmy konsultingowe
Szczegóły / Rekrutacja
Rekrutacja otwarta
Coaching i mediacje
Zdobądź wiedzę, którą
wykorzystasz w:
• firmach zajmujących się doradztwem zawodowym lub osobistym,
• gabinetach psychologicznych,
• firmach i działach szkoleniowych,
• konsultingu,
• ośrodkach mediacyjnych,
• opiece społecznej.
Szczegóły / Rekrutacja
Rekrutacja otwarta
Prawo w biznesie
Zdobądź wiedzę niezbędną
do pracy w:
• prywatnych spółkach i przedsiębiorstwach,
• organach administracji publicznej,
• biurach doradztwa prawnego,
• bankach i instytucjach finansowych.
Szczegóły / Rekrutacja
Rekrutacja otwarta
Psychologia
kliniczna
Zdobądź wiedzę, którą wykorzystasz do pracy w:
• gabinetach i poradniach psychologicznych,
• szpitalach,
• ośrodkach rehabilitacyjno-leczniczych,
• instytucjach badawczych,
• ośrodkach terapeutycznych.
Szczegóły / Rekrutacja
Rekrutacja otwarta
Psychologia sądowa
Zdobądź wiedzę psychologiczną,
którą wykorzystasz do pracy w:
• organach ścigania,
• wymiarze sprawiedliwości,
• zakładach karnych i aresztach śledczych,
• placówkach resocjalizacyjnych,
• gabinetach i poradniach psychologicznych.
Szczegóły / Rekrutacja
Rekrutacja otwarta
Psychologia
pozytywna
Zdobądź wiedzę, do pracy w:
• prywatnych gabinetach psychologicznych,
• poradniach zdrowia psychicznego,
• firmach coachingowych i szkoleniowych,
• szkołach lub innych placówkach oświatowych,
• firmach lub działach jako menadżer zarządzający.
Szczegóły / Rekrutacja
Rekrutacja otwarta
Psychologia w biznesie
i zarządzaniu
Zdobądź wiedzę, którą wykorzystasz:
• jako menedżer zespołu w firmach lub instytucjach publicznych,
• w działach HR,
• w działach marketingu i sprzedaży,
• w agencjach reklamowych/ PR,
• prowadząc własną działalność jako doradca biznesu.
Szczegóły / Rekrutacja
Rekrutacja otwarta
Zamówienia
publiczne
Zdobądź wiedzę niezbędną
do pracy w:
• administracji państwowej,
• jednostkach samorządu terytorialnego,
• firmach IT, marketingowych, budowlanych
• centrach logistycznych,
• instytucjach finansowych.
Szczegóły / Rekrutacja
Rekrutacja otwarta
Kryminalistyka
Zdobądź wiedzę umożliwiającą
pracę w:
• wymiarze sprawiedliwości,
• służbach specjalnych,
penitencjarnych czy celnych,
• administracji państwowej
i samorządowej zajmującej się
problematyką bezpieczeństwa,
• firmach detektywistycznych
i ochronie mienia.
Szczegóły / Rekrutacja
Rekrutacja otwarta
Neuropsychologia
Zdobądź wiedzę, którą wykorzystasz do pracy w:
• gabinetach psychoterapeutycznych,
• gabinetach neuropsychologicznych,
• szpitalach wojewódzkich i specjalistycznych,
• klinikach diagnostycznych,
• instytucjach badawczych.
Szczegóły / Rekrutacja
Rekrutacja otwarta
Psychologia dzieci
i młodzieży
Zdobądź wiedzę, która umożliwia podjęcie pracy w:
• gabinetach i poradniach psychologicznych,
• szkołach i innych placówkach oświatowych,
• instytucjach opiekuńczo-wychowawczych,
• ośrodkach wspomagających rozwój dzieci i młodzieży.
Szczegóły / Rekrutacja
Rekrutacja otwarta
Psychologia marketingu,
reklamy i mediów
Zdobądź wiedzę, dzięki której rozpoczniesz karierę w:
• działach marketingu w małych, średnich i dużych firmach,
• agencjach reklamowych i PR,
• w działach komunikacji wewnętrznej i employer brandingu,
• w ośrodkach badania rynku i opinii publicznej.
Szczegóły / Rekrutacja
Rekrutacja otwarta
Zarządzanie
kryzysowe
Zdobądź wiedzę niezbędną
do pracy w:
• administracji rządowej,
• organizacjach samorządowych,
• centrach zarządzania
• służbach mundurowych.
Szczegóły / Rekrutacja
Rekrutacja otwarta
Studia z obszaru prawa
Już wkrótce rusza rekrutacja na zupełnie nowe studia licencjackie z obszaru prawa.
Zdobądź kwalifikacje, które
umożliwią Ci karierę w:
• kancelariach prawnych,
• organach wymiaru
sprawiedliwości,
• firmach doradczych,
• działach prawnych firm
prywatnych,
• urzędach i instytucjach
publicznych.
Dostępne wkrótce
Nowe studia
Nowe studia licencjackie online to jeszcze więcej możliwości. Nasza kadra nieustannie
pracuje nad rozwojem oferty
dydaktycznej, dostępnej na
platformie studia-online.pl.

Zapraszamy do zapisywania
się do naszego newslettera.


Dzięki temu będziesz na
bieżąco z nowymi kierunkami.
W przygotowaniu
Poznaj zalety studiów licencjackich online

tj. z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość

Studia licencjackie

Podjęcie studiów wyższych często wiąże się z różnego rodzaju wyrzeczeniami, na które nie każdy może się zdecydować. Dla wszystkich osób, które poszukują nie tylko możliwości uzyskania wysokiej jakości kształcenia, ale również komfortu nauki, mamy gotowe rozwiązanie — studia licencjackie online. Zostały one stworzone po to, aby móc kształcić bez ograniczeń.

Obowiązki natury rodzinnej lub zawodowej nie są już przeszkodą w zdobywaniu nowej wiedzy i kompetencji. Studiować może każdy, niezależnie od miejsca zamieszkania, dodatkowych zajęć czy po prostu stylu życia. Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu i zapisz się już dziś na studia 1 stopnia!

Wysokie standardy kształcenia

O przyjęcie na studia licencjackie mogą się ubiegać kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości. Studia online pod względem standardów są tożsame ze studiami realizowanymi w sposób tradycyjny — to oferta realizowana z zachowaniem wysokich standardów kształcenia. Nowoczesne techniki pozwalają w szybki sposób aktualizować i dodawać materiały, zaś studenci w sposób komfortowy mogą z nich korzystać.

Alternatywna forma nauczania na studiach pierwszego stopnia sprawia, że nie musisz z niczego rezygnować, aby uzyskać wyższe wykształcenie i realizować się na wszystkich płaszczyznach. Od ponad 20 lat oferujemy nowoczesne formy kształcenia, stale je ulepszając i dostosowując do wymagań współczesnego świata — dzięki temu możemy dopasować studia licencjackie do Twojego trybu życia, nie tracąc przy tym na jakości.

Wygoda i dopasowanie

Studia z wykorzystaniem sieci Internet są zaprojektowane w taki sposób, aby pasowały do Twojego życia. Oszczędzasz swój czas — masz go więcej na swoje pasje, podróże czy dla rodziny. Możesz połączyć naukę z pracą, bez wyrzeczeń finansowych i niepotrzebnych dojazdów. Studia wyższe są teraz w Twoim zasięgu. Wystarczy komputer lub smartfon z dostępem do Internetu, aby uzyskać dostęp do wybitnych wykładowców, którzy prowadzą wykłady również na najlepszych światowych uczelniach.

To Ty decydujesz o tym, kiedy i gdzie się uczysz! Studia pierwszego stopnia, które są dostępne na naszej platformie edukacyjnej, realizujemy z wykorzystaniem nauki zdalnej. Wszystkie materiały niezbędne do nauki, takie jak wykłady, teksty bądź zadania, znajdują się na indywidualnym koncie studenta przez cały okres kształcenia. Dostęp do nich jest nieograniczony, zawsze więc można wrócić do potrzebnych informacji — tyle razy, ile tylko potrzebujesz!

Platforma Studia online - licencjat

Studia licencjackie online są zorganizowane w taki sposób, by - wprowadzając nowoczesne rozwiązania edukacyjne - zapewnić realizację programu studiów, równocześnie nie tracąc na ich jakości. Ta elastyczna forma studiowania spełnia wszelkie wymogi prawne, a dyplom uzyskany po ukończeniu studiów ma taką samą wartość, jak dyplom wręczany w standardowym trybie edukacyjnym.

Absolwenci studiów licencjackich online otrzymują dyplom ukończenia studiów niestacjonarnych. W naszej ofercie znajdują się studia pierwszego stopnia na kierunkach: administracja, pedagogika oraz logistyka, wraz ze specjalnościami. Poznaj pełną ofertę studiów online — licencjat i już teraz zacznij zwiększać swoje kwalifikacje!