Integracja sensoryczna


Cena:  380 zł (czesne)

 

Dziś 11% taniej 430 PLN


ilość wpłat: 102 semestry
Ocena słuchaczy:9.2
312 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Integracja sensoryczna


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Metoda kształcenia: e-learning (online)


Podstawa prawna kształcenia: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450).


Cel: 

Celem studiów jest wyposażenie w wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii rozwoju, anatomii i fizjologii rozwoju oraz teorii integracji sensorycznej. Studia mają przygotować do prowadzenia samodzielnej obserwacji diagnostyczno-klinicznej dziecka oraz określenia pełnej diagnozy i stosowania terapii zaburzeń procesów integracji sensorycznej.


Czas trwania: 240 godzin - 2 semestry


Uzyskane kwalifikacje:

Studia umożliwią nabycie umiejętności i zdobycie kompetencji niezbędnych do pracy terapeuty SI w oświacie, szkołach, placówkach podległych Ministrowi Edukacji Narodowej oraz prywatnych gabinetach.

Wszystkie kierunki studiów z zakresu integracji sensorycznej prowadzone przez WSKZ posiadają akredytację Krajowego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej (audyt nr: 4/ATIS/1/2020). Dzięki temu każdy z absolwentów studiów SI ma możliwość uzyskania członkostwa KSTIS, które pozwala zdobyć znaczącą przewagę na rynku pracy.


UWAGA! Przygotowanie pedagogiczne nie jest wymagane.


Adresaci:

Studia adresowane są przede wszystkim do absolwentów studiów medycznych, fizjoterapeutów, nauczycieli, pedagogów, psychologów, logopedów, a także terapeutów oraz dla osób, które chcą pogłębić swoją wiedzę na temat pracy z dzieckiem dysfunkcyjnym.

Jeśli zależy Ci na studiach kwalifikacyjnych z zakresu integracji sensorycznej to należy zapisać się na jeden z poniższych kierunków:

https://studia-online.pl/kursy/506/studia/podyplomowe/integracja-sensoryczna-diagnoza-i-terapia-dzieci

https://studia-online.pl/kursy/4867914/studia/podyplomowe/integracja-sensoryczna-z-elementami-terapii-behawioralnej

https://studia-online.pl/kursy/4868081/studia/podyplomowe/integracja-sensoryczna-z-terapia-reki


Zatrudnienie:

Terapeuci SI mogą z łatwością znaleźć pracę we wszelkich przedszkolach, klubach malucha, ośrodkach prowadzących zajęcia z integracji sensorycznej i innych ośrodkach edukacyjnych. Kwalifikacje uzyskane w czasie studiów podyplomowych na specjalności Integracja sensoryczna pozwolą absolwentom otworzyć i prowadzić własną działalność w tym zakresie.