Integracja sensoryczna z terapią ręki

Cena: 580 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 3

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 305 opinii
9.6
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Integracja sensoryczna z terapią ręki


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Charakter studiów: studia kwalifikacyjne


Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)Podstawa prawna kształcenia: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450).


Cel: 

Celem studiów jest wyposażenie absolwentów w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do prowadzenia diagnozy i terapii dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej (w tym także prowadzenia diagnozy i terapii ręki).


Czas trwania studiów: 3 semestry (w tym 60 godzin praktyk)


Opis kierunku: 


Studia te mają charakter kwalifikacyjny; umożliwią nabycie wiedzy, umiejętności i zdobycie kompetencji niezbędnych do pracy terapeuty SI w oświacie, szkołach, placówkach podległych Ministrowi Edukacji Narodowej oraz prywatnych gabinetach.

Program kierunku obejmuje zagadnienia z zakresu Integracji Sensorycznej - jej rozwoju, wpływu na funkcjonowanie oraz rozwój emocjonalny, ruchowy i poznawczy dziecka oraz terapii ręki.


Uzyskane kwalifikacje:

Absolwent studiów uzyskuje uprawnienia/kwalifikacje do prowadzenia obserwacji diagnostyczno-klinicznej, terapii metodą integracji sensorycznej i terapii ręki. Ponadto absolwent może otworzyć własny gabinet.

Wszystkie kierunki studiów z zakresu integracji sensorycznej prowadzone przez WSKZ posiadają akredytację Krajowego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej (audyt nr: 4/ATIS/1/2020). Obecnie dokonując zapisu i opłacając powyższy kierunek, każdy z absolwentów uzyska bezpłatnie członkostwo KSTIS (certyfikat), co pozwoli na zdobycie znaczącej przewagi na rynku pracy.


Adresaci:

Studia adresowane są przede wszystkim do:

- pedagogów szkolnych,

- psychologów posiadających przygotowanie pedagogiczne,

- nauczycieli, 

- pedagogów specjalnych, 

- absolwentów pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej,

- fizjoterapeutów,

- logopedów oraz terapeutów zajęciowych,

- osób, które chcą pogłębić swoją wiedzę na temat pracy z dzieckiem dysfunkcyjnym.


Wymagania:

Studia skierowane są do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne.

W przypadku braku posiadania przygotowania pedagogicznego, Uczelnia WSKZ umożliwia słuchaczom zapisanie się na dwa kierunki jednocześnie. Zapisując się równolegle na dwa kierunki, słuchacz otrzymuje rabat w wysokości 25% na kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego.

Celem uzyskania rabatu prosimy o napisanie wiadomości mailowej przed dokonaniem płatności za kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego na adres: kontakt@studia-online.pl

Pobierz program kierunku