Integracja sensoryczna - diagnoza i terapia dzieci


Cena:  420 zł (czesne)

 

Dziś 10% taniej 470 PLN


ilość wpłat: 103 semestry
Ocena słuchaczy:9.6
710 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Integracja sensoryczna - diagnoza i terapia dzieci


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Charakter studiów: studia kwalifikacyjne


Metoda kształcenia: e-learning (online)Podstawa prawna kształcenia: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450).


Cel: 

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności z zakresu standardów diagnozy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej oraz procesów diagnozy integracji sensorycznej. Studia mają przygotować do prowadzenia samodzielnej obserwacji diagnostyczno-klinicznej dziecka oraz określenia pełnej diagnozy i stosowania terapii zaburzeń procesów integracji sensorycznej.


Czas trwania: 360 godzin + 60 godzin praktyk (łącznie 420 godziny) - 3 semestry


Uzyskane kwalifikacje:

Ukończenie studiów podyplomowych z zakresu Integracja sensoryczna – diagnoza i terapia dzieci, daje kwalifikacje do prowadzenia obserwacji diagnostyczno-klinicznej i terapii metodą Integracji Sensorycznej.

Wszystkie kierunki studiów z zakresu integracji sensorycznej prowadzone przez WSKZ posiadają akredytację Krajowego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej (audyt nr: 4/ATIS/1/2020). Dzięki temu każdy z absolwentów studiów SI ma możliwość uzyskania członkostwa KSTIS, które pozwala zdobyć znaczącą przewagę na rynku pracy.


Adresaci:

Oferta studiów podyplomowych skierowana jest do nauczycieli, pedagogów, psychologów, logopedów, jak i absolwentów studiów magisterskich z kwalifikacjami pedagogicznymi.


Zatrudnienie:

Terapeuci SI mogą z łatwością znaleźć pracę we wszelkich przedszkolach, klubach malucha, ośrodkach prowadzących zajęcia z integracji sensorycznej i innych ośrodkach edukacyjnych.


Wymagania:

Studia skierowane są do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne.

W przypadku braku posiadania przygotowania pedagogicznego, uczelnia WSKZ umożliwia słuchaczom zapisanie się na dwa kierunki jednocześnie. Zapisując się równolegle na dwa kierunki, słuchacz otrzymuje rabat w wysokości 25% na kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego.

Celem uzyskania rabatu prosimy o napisanie wiadomości mailowej na adres kontakt@studia-online.pl