Coaching i mediacje Studia licencjackie na kierunku Psychologia

Cena: 499 zł (czesne)

Liczba wpłat: 30
Liczba semestrów: 6
Lata nauki: 3

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

< powrót do oferty

Chcesz popracować nad sprawną komunikacją z ludźmi i pomagać im w doskonaleniu się? Wybierz studia Coaching i mediacje będące specjalnością w obrębie kierunku Psychologia I stopnia, które łączą w sobie zagadnienia związane z rozwojem osobistym, komunikacją, zarządzaniem i doradztwem.  Poznaj motywacje napędzające otaczające Cię osoby i naucz się, jak dobrze pokierować ich życiem osobistym czy karierą. Tok nauczania w semestrach 4-6 przewiduje w programie studiów realizację przedmiotów specjalnościowych w ramach wybranego modułu specjalnościowego: Coaching i mediacje.

Program studiów umożliwi Ci zrozumienie zawiłych zależności między ludzką psychiką a zachowaniem. Poznasz aktualne teorie i modele psychologiczne związane z praktyką coachingu oraz nauczysz się je stosować w pracy. Zdobędziesz psychologiczne umiejętności wspierania ludzi w rozwoju kompetencji, wprowadzaniu zmian i osiąganiu zamierzonych celów życiowych. Rozwiniesz również kompetencje w zakresie doradztwa i mediacji. Wybierając Coaching i mediacje na WSKZ, opanujesz zagadnienia teoretyczne, które zaczniesz skutecznie wdrażać w praktyce. Lepiej poznasz też siebie i swój charakter, dzięki czemu będziesz w stanie skutecznie zrozumieć innych. Wiedzę i umiejętności zdobyte podczas studiów Coaching i mediacje możesz wykorzystać w pracy doradczej i coachingowej, by ułatwiać ludziom mierzenie się z codziennymi problemami. Możesz równocześnie pomagać innym i budować własną karierę zawodową!

Studia Coaching i mediacje to odpowiedź na coraz popularniejszy trend

Skuteczny coaching to w dzisiejszych czasach usługa bardzo ceniona, a jednocześnie wciąż mało popularna. Podłoże coachingu i mediacji powinna stanowić gruntowna wiedza z zakresu psychologii, która umożliwia odpowiednie dopasowanie technik i rodzaju komunikacji do każdego człowieka.

Studia w WSKZ gwarantują interdyscyplinarną i nowoczesną edukację, która pozwala uzyskać zarówno kompetencje psychologa, jak i coacha oraz mediatora. Połączenie tych rodzajów wiedzy umożliwia kompleksową pomoc osobom potrzebującym i głębokie zrozumienie ich potrzeb. Dzięki temu jest to idealna odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie społeczeństwa – wykwalifikowany coach z wykształceniem psychologicznym to specjalista, który doskonale odnajdzie się na rynku pracy! 

Czego się nauczysz, wybierając studia Coaching i mediacje?

 • zdobędziesz wiedzę z zakresu psychologii człowieka oraz mechanizmów rządzących jego psychiką;

 • odkryjesz wpływ umysłu na codzienne zachowania swoje i innych;

 • poznasz czynniki psychologiczne, które wpływają na interakcje międzyludzkie;

 • dowiesz się, jak poprawić własne umiejętności komunikacyjne w sposób, który najlepiej pasuje do danej sytuacji;

 • nauczysz się identyfikować możliwości innych ludzi oraz pomagać im w osiągnięciu ich potencjału poprzez optymalizację ich codziennych zajęć;

 • odkryjesz najnowsze techniki i metody badawcze ze świata psychologii, coachingu i mediacji;

 • nauczysz się odpowiedniego podejścia do klienta w ramach działań doradczych;

 • rozwiniesz również umiejętności badawcze i analityczne – staniesz się specjalistą w dziedzinie, która szybko zyskuje popularność!

Będziesz także przygotowany na prowadzenie własnej działalności coachingowej czy mediacyjnej lub na założenie własnego gabinetu.

Wiedzę z zakresu coachingu i mediacji będziesz mógł wykorzystać w:

 • firmach zajmujących się doradztwem zawodowym i osobistym;

 • placówkach oświatowych i sportowych;

 • prywatnych i publicznych gabinetach psychoterapeutycznych;

 • firmach i działach szkoleniowych;

 • konsultingu;

 • ośrodkach mediacyjnych;

 • więziennictwie i ośrodkach poprawczych;

 • opiece społecznej.

Dlaczego warto wybrać WSKZ?

 • dzięki zajęciom ze specjalistami zdobędziesz fachową wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w obszarach psychologii, coachingu i mediacji;

 • będziesz mógł równocześnie studiować i prowadzić inne aktywności – w WSKZ studiujemy poprzez nowoczesną platformę dydaktyczną, przy pomocy metod i technik kształcenia na odległość;

 • wysoką jakość nauczania oraz skuteczność naszych metod potwierdzają pozytywne oceny PKA i certyfikaty, w tym m.in.: cert. ISO 9001:2015; 

 • otrzymasz legitymację studencką, która uprawni Cię do atrakcyjnych zniżek;

 • zdobędziesz tytuł licencjata i dyplom honorowany również za granicą.

Coaching i mediacje – niszowe umiejętności, które są coraz bardziej potrzebne

Psychologia to nie tylko pomoc osobom w kryzysach, ale także umiejętność udzielania wsparcia ludziom, którzy nie mierzą się z żadnymi poważnymi problemami psychicznymi. Każdy człowiek może skorzystać ze spotkań z coachem, ponieważ codzienne wyzwania, czy też relacje międzyludzkie często wydają się przytłaczające, pomimo braku zdiagnozowanych chorób czy zaburzeń. Rosnąca świadomość społeczna i przełamywanie tabu wokół korzystania z pomocy specjalisty powoduje, że zawody psychologa, coacha czy mediatora stają się coraz bardziej popularne i poważnie traktowane. Wykwalifikowani doradcy są oblegani z powodu niedostatecznej ich liczebności w stosunku do zapotrzebowania. Dzięki studiom na WSKZ to Ty możesz stać się fachowcem, do którego będą ustawiać się kolejki!

Co ważne, studia Coaching i mediacje gwarantują rozwój interdyscyplinarny. Oznacza to, że nie musisz ograniczać się do rozwijania kariery wyłącznie w tych niszowych dziedzinach. Podczas zajęć poznasz również zagadnienia z innych obszarów – psycholingwistyki, psychologii klinicznej czy neuropsychologii. Nauczysz się także efektywnej komunikacji z każdym klientem. Nasza Uczelnia umożliwia zdobycie umiejętności niezbędnych na wielu różnych stanowiskach – zarówno w prywatnych gabinetach, jak i dużych publicznych placówkach klinicznych, biznesowych i oświatowych. 

Wybierz studia licencjackie na WSKZ!


Studia Coaching i mediacje zapewniają naszym studentom wszechstronny rozwój kompetencji zarówno z obszaru psychologii, jak i doradztwa osobistego oraz pośrednictwa, dzięki czemu idealnie odpowiadają na rosnące potrzeby rynku pracy. Studiując razem z nami, z łatwością zorganizujesz swoje życie również poza nauką. Podczas studiów zbierzesz niezbędną liczbę punktów ECTS, otrzymasz tytuł licencjata oraz uzyskasz kwalifikacje zgodne z VI poziomem w Polskiej Ramie Kwalifikacji, co umożliwi kontynuację nauki również za granicą. Z nami zyskujesz komfort nauczania i możliwość organizowania różnych aktywności na Twoich zasadach! To możliwość zdobywania wiedzy oraz kompetencji, które wpłyną na lepsze poznanie własnych możliwości i mocnych stron, a zarazem pozwolą pomagać innym w odnajdywaniu swojej drogi.

Studia realizowane są zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2021 r. poz. 661, z późn. zm). Istnieje również możliwość realizacji studiów w oparciu o przepisy art. 85 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 75 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm).
W związku z powyższym nasza uczelnia oferuje możliwość studiowania z wykorzystaniem metody kształcenia online. Jest to alternatywna forma nauki, do tej realizowanej w całości w siedzibie Uczelni.


| Pobierz program studiów

| Pobierz harmonogram płatności