Gospodarka Przestrzenna - Studia licencjackie

Cena: 489 zł (czesne)

Liczba wpłat: 30
Liczba semestrów: 6
Lata nauki: 3

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

< powrót do oferty

Studia licencjackie Gospodarka przestrzenna to jeden z najbardziej przyszłościowych kierunków. Przeznaczony jest szczególnie dla tych, którzy interesują się architekturą krajobrazu, ochroną środowiska, geografią czy planistyką. W erze globalizacji i dynamicznych zmian w krajobrazie miejskim, umiejętność planowania i zarządzania przestrzenią staje się niezbędna. Absolwent tego kierunku może zajmować się samodzielnym opracowywaniem dokumentów planistycznych, doradztwem w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, udziałem w tworzeniu lokalnych strategii rozwoju czy sporządzaniem analiz przestrzennych. Studia z gospodarki przestrzennej to także okazja do tego, by nabyć wiedzę z pogranicza dziedzin takich jak geografia, ekonomia oraz transport i zarządzanie - dzięki naszym studiom można rozszerzyć zakres możliwości zawodowych, a także podjąć pracę w administracji publicznej, firmach doradczych, agencjach rozwoju regionalnego oraz organizacjach międzynarodowych, gdzie zdobyta wiedza będzie nieoceniona. Gospodarka przestrzenna to specjalność w obrębie kierunku Administracja.

Gospodarka przestrzenna - studia na naszej platformie

Nowe trendy architektoniczne są Ci bliskie i interesujesz się technologią Geographic Information Systems? Wybierz studia licencjackie Gospodarka przestrzenna! Zdobędziesz umiejętności, które pozwolą Ci kształtować przestrzeń w sposób zrównoważony i funkcjonalny, z dbałością o lokalną społeczność. Studia na naszej Uczelni z wykorzystaniem metod kształcenia online umożliwią Ci rozwijanie pasji, jak również zdobywanie niezbędnej wiedzy. Studia licencjackie na kierunku Gospodarka przestrzenna to doskonały wybór dla osób, którym zależy na nauce i pracy zawodowej w tym obszarze, zaś w erze cyfrowej możliwość studiowania dzięki wykorzystaniu innowacyjnych metod kształcenia otwiera nowe perspektywy. Dzięki elastyczności kształcenia na odległość można idealnie dostosować godziny nauki do swojego harmonogramu dnia. Nasze studia są więc odpowiedzią na potrzeby współczesnego rynku pracy, gdzie edukacja i praktyka idą w parze, umożliwiając absolwentom pewny start w dorosłe życie.

Czego się nauczysz, wybierając studia z Gospodarki przestrzennej?

 • Analizy i wizualizacji przestrzennej - czyli analizy relacji przestrzennych pomiędzy różnymi obiektami, a także posługiwania się Geographic Information Systems, służącym do wizualizacji danych przestrzennych w formie map i danych lokalizacyjnych,

 • Planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu - odnoszącego się do takiego planowania infrastruktury, by zachować estetykę przestrzeni, chronić bioróżnorodność i wykorzystywać zasoby naturalne w sposób zrównoważony i w zgodzie z potrzebami społeczności,

 • Pozyskiwania źródeł finansowania projektów - w toku studiów dowiesz się, jak szukać inwestorów oraz pozyskiwać fundusze z programów unijnych,

 • Działania struktury administracji lokalnych i regionalnych - poznasz ścieżkę zgłaszania konkretnych przedsięwzięć. 

Miejsca, w których możesz znaleźć pracę po studiach z Gospodarki przestrzennej:

 • biura architektoniczne, urbanistyczno-planistyczne oraz firmy deweloperskie,

 • biura planowania miejskiego i regionalnego, pracownie projektowe,

 • stowarzyszenia zajmujące się pozyskiwaniem funduszy unijnych na rozwój obszarów miejskich i wiejskich,

 • firmy zajmujące się technologią Geographic Information Systems,

 • różnorodne sektory logistyki,

 • przedsiębiorstwa transportowe i budowlane,

 • parki narodowe i krajobrazowe.

Gospodarka przestrzenna studia licencjackie – sylwetka absolwenta

Absolwenci WSKZ doceniają nasze prostudenckie podejście oraz wysoką jakość kształcenia. Potrafią pracować w zespole we współpracy z architektami, inżynierami czy osobami prowadzącymi konsultacje społeczne. Rozumieją zasady zrównoważonego rozwoju, przepisy i regulacje prawne oraz stosują je w codziennie wykonywanej pracy. Doskonale radzą sobie z danymi statystycznymi, narzędziami GIS oraz planowaniem przestrzennym.

Jak wygląda nauka na platformie studia-online na naszej Uczelni?

W Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego oferujemy studia I stopnia, dzięki którym uzyskasz dyplom potwierdzający wykształcenie na poziomie VI w Polskiej Ramie Kwalifikacji. W toku studiów będziesz mógł uzyskać odpowiednią ilość punktów ECTS, a dyplom jest honorowany na terenie całej UE. Programy studiów są zgodne z wymogami Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jeśli chcesz rozpocząć swoją przygodę z gospodarką przestrzenną, podejmij studia u nas! 

Studia realizowane są zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2021 r. poz. 661, z późn. zm). Istnieje również możliwość realizacji studiów w oparciu o przepisy art. 85 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz. U. 2018 poz. 1668".
W związku z powyższym nasza uczelnia oferuje możliwość studiowania z wykorzystaniem metody kształcenia online. Jest to alternatywna forma nauki, do tej realizowanej w całości w siedzibie Uczelni.


| Pobierz program studiów

| Pobierz harmonogram płatności