Stosunki międzynarodowe - Studia licencjackie

Cena: 209 zł (czesne)

Liczba wpłat: 30
Liczba semestrów: 6
Lata nauki: 3

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

< powrót do oferty

Wybierając Stosunki międzynarodowe nabędziesz interdyscyplinarną wiedzę związaną z relacjami międzynarodowymi, polityką światową oraz problemami ekonomicznymi. W toku studiów zdobędziesz umiejętności krytycznej analizy złożonych kwestii geopolitycznych, poznasz prawo międzynarodowe oraz przyswoisz zagadnienia z zakresu języka dyplomacji i biznesu; dowiesz się także, jak analizować dane dotyczące gospodarki światowej oraz problemów krajowych w perspektywie międzynarodowej. Absolwenci naszych studiów posiadają niezbędne umiejętności i kompetencje do prowadzenia negocjacji w dynamicznym środowisku międzynarodowym. Stosunki międzynarodowe to specjalność w obrębie kierunku Administracja.

Stosunki międzynarodowe – kształcenie na platformie studia-online.pl

W erze globalizacji i rosnącej sieci komunikacyjnej, zdobywanie wiedzy o świecie i jego złożonych relacjach staje się coraz ważniejsze. Studiując Stosunki międzynarodowe przy wykorzystaniu m.in. metod kształcenia online, inwestujesz w umiejętności, które umożliwiają patrzenie na świat znacznie szerzej. Nie tylko poznasz historię i mechanizmy, które kształtują stosunki pomiędzy państwami, ale także nauczysz się analizować aktualne wydarzenia i przewidywać przyszłe scenariusze geopolityczne. Dodatkowo elastyczność naszego systemu pozwala na dostosowanie tempa nauki do indywidualnych potrzeb, co czyni edukację bardziej spersonalizowaną i efektywną.

Czego się nauczysz, wybierając studia ze stosunków międzynarodowych?

  • Ekonomii międzynarodowej - dowiesz się, jak odbywa się handel zagraniczny, jak działają globalne instytucje finansowe (np. Międzynarodowy Fundusz Walutowy czy Bank Światowy) oraz jak funkcjonują rynki walutowe;

  • Prawa międzynarodowego - poznasz najważniejsze europejskie i światowe regulacje prawne z zakresu różnych dziedzin, jak np. praw człowieka, prawa pracy, prawa międzynarodowego dotyczącego konfliktów zbrojnych czy prawa handlowego i publicznego;

  • Modele budowania stosunków międzynarodowych - poznasz teorie stosunków międzynarodowych, które wyjaśniają funkcjonowanie różnych wspólnot narodowych i procesy ich współistnienia. Pozwolą Ci one lepiej zrozumieć globalizację, politykę państw rozwijających się czy to, jak kształtuje się tożsamość narodowa;

  • Prowadzenia negocjacji - umiejętności dyplomatyczno-negocjacyjne są wyjątkowo istotne dla specjalistów w zakresie stosunków międzynarodowych, zatem będziesz je szlifował podczas przedmiotów przewidzianych w programie studiów.

Miejsca, w których możesz znaleźć pracę po studiach Stosunki międzynarodowe:

  • placówki dyplomatyczne, konsulaty i ambasady,

  • organy administracji państwowej oraz organizacje pozarządowe,

  • organizacje międzynarodowe, zajmujące się gospodarką, prawem międzynarodowym czy polityką,

  • międzynarodowe firmy handlowo-usługowe i spedycyjne,

  • wojsko, jednostki specjalne, wywiad, policja czy straż graniczna,

  • firmy konsultingowe, zajmujące się ochroną danych oraz bezpieczeństwem narodowym.

Studia Stosunki międzynarodowe – sylwetka absolwenta

Na studiach o tym kierunku dobrze odnajdą się wszyscy, którzy poszukują w przyszłości dynamicznego zajęcia i nowych wyzwań nie tylko w organach administracji państwowej, ale także w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych. Osoby, które kończą Stosunki międzynarodowe - licencjat na naszej Uczelni, świetnie sprawdzają się w pracy w różnych sektorach związanych z polityką, finansami, transportem czy handlem zagranicznym. Szybko adaptują się do nowych warunków pracy i potrafią sprawnie posługiwać się językiem angielskim, który miały możliwość rozwinąć w toku studiów.

Jak wygląda nauka na platformie studia online na naszej Uczelni?

W trakcie trwania studiów w WSKZ uzyskasz wymaganą ilość punktów ECTS. Dyplom ukończenia studiów potwierdza, że absolwent posiada wykształcenie odpowiadające poziomowi VI w Polskiej Ramie Kwalifikacji, dzięki czemu dokument ten jest honorowany na terenie całej Unii Europejskiej. Wybierz studia w WSKZ i rozwijaj się wszechstronnie! 

Nasza Uczelnia oferuje naukę w trybie online - to alternatywna forma nauki, tożsama ze studiami realizowanymi w całości w siedzibie Uczelni. Dzięki studiowaniu przez Internet nie musisz z niczego rezygnować, aby uzyskać wyższe wykształcenie i realizować się na wszystkich płaszczyznach. Jeśli jednak zechcesz uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych, w każdej chwili możesz odwiedzić nasz kampus - jesteśmy elastyczni! Studia realizowane są zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2021 r. poz. 661, z późn. zm). Dla osób zainteresowanych istnieje możliwość realizacji studiów w oparciu o przepisy art. 85 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz. U. 2018 poz. 1668, tj.

Pobierz program studiów 

Harmonogram płatności