Zamówienia publiczne - Studia licencjackie

Cena: 449 zł (czesne)

Liczba wpłat: 30
Liczba semestrów: 6
Lata nauki: 3

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

< powrót do oferty

Studia licencjackie - Zamówienia publiczne

Studia licencjackie z zakresu Zamówień Publicznych stanowią przepustkę do zrozumienia kluczowych aspektów gospodarki opartej na współpracy sektora publicznego i prywatnego. Interesuje Cię tworzenie przetargów i konkursów, jesteś w świetnym miejscu - zamówienia publiczne to idealny wybór dla Ciebie! W trakcie studiów będziesz miał okazję zgłębić zasady prawa, poznać skomplikowane procesy wyboru dostawców, a także nauczyć się efektywnego zarządzania projektami publicznymi. Twoja przyszłość zawodowa może skorzystać z tej unikalnej wiedzy, umożliwiając Ci pracę zarówno w sektorze publicznym, jak i w prywatnych firmach, które biorą udział w przetargach i konkursach oferujących usługi i produkty dla instytucji publicznych. Zamówienia publiczne, to specjalność realizowana w obrębie kierunku Administracja.

Studia z tytułem licencjata

Jako osoba zainteresowana zdobywaniem wiedzy na studiach z zakresu Zamówień Publicznych, z pewnością docenisz wysoką jakość kształcenia. Studia te wyróżniają się nie tylko dogłębnym omówieniem zagadnień związanych z prawem zamówień publicznych, ale również praktycznym programem tworzonym przez naszych specjalistów. Dzięki wyspecjalizowanej kadrze naukowej, składającej się z ekspertów w dziedzinie prawa, ekonomii i zarządzania - Zamówienia publiczne umożliwiają zdobycie umiejętności w obszarze planowania, realizacji i kontroli procesów zamówień publicznych. W toku studiów uzyskasz zgodną ze standardami liczbę punktów ECTS.

Czego nauczysz się, wybierając studia licencjackie Zamówienia publiczne?

 • przygotowywać postępowanie przetargowe, przeprowadzać je oraz skompletować niezbędne do jego zakończenia dokumenty,
 • konstruować umowy w zamówieniach publicznych,
 • zarządzać danymi osobowymi i informacjami niejawnymi w firmach,
 • pozyskiwać środki unijne na własne projekty,
 • identyfikować nieprawidłowości i nadużycia finansowe w zamówieniach publicznych. 

Miejsca, w których możesz znaleźć pracę po studiach licencjackich Zamówienia publiczne:

 • administracja publiczna,
 • zakłady ochrony zdrowia, kultury i sztuki oraz oświaty,
 • prywatne przedsiębiorstwa produkcyjno-usługowe,
 • firmy handlowe, logistyczne i konsultingowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego.

Dlaczego warto wybrać studia licencjackie Zamówienia publiczne?

 • studia Zamówienia publiczne wyposażają w wiedzę i umiejętności praktyczne, które pozwalają zajmować wysokie stanowiska w firmach i organach administracji państwowej;
 • pozwalają poczuć się pewnie w gąszczu polskich przepisów gospodarczych;
 • umożliwiają rozwijanie kompetencji przydatnych podczas prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz działów zajmujących się zamówieniami i przetargami.  

Zamówienia publiczne studia I stopnia – zagadnienia i przedmioty

Zamówienia publiczne studia „licencjat” koncentrują się na obszarach związanych z wydatkowaniem publicznych pieniędzy zgodnie z prawem i przeznaczeniem. Są to jednak studia kierowane nie tylko do osób, które chcą rozpocząć pracę w organach administracji państwowej, ale również przedsiębiorstwach prywatnych biorących udział w konkursach i przetargach instytucji Państwowych. 

W toku studiów poznasz m.in. takie przedmioty jak:

 • Etyka i uczciwa konkurencja w biznesie,
 • Kontrola zamówień publicznych,
 • Zasady udzielania zamówień publicznych,
 • Prawo zamówień publicznych,
 • Zasady pozyskiwania środków z funduszy Unijnych. 

Dlaczego warto wybrać studia I stopnia na naszej uczelni?

Studia I stopnia Zamówienia publiczne to wiele możliwości. Wybierając je możesz studiować m.in. w wygodnej, e-learningowej formie oraz oszczędzać czas i pieniądze na dojazdach. To także możliwość uczenia się we własnym tempie! Wybierając studia realizowane przez Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego na specjalności Zamówienia publiczne zyskujesz najwyższą jakość kształcenia! 

Studia realizowane są zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2021 r. poz. 661, z późn. zm). Istnieje również możliwość realizacji studiów w oparciu o przepisy art. 85 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 75 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm).
W związku z powyższym nasza uczelnia oferuje możliwość studiowania z wykorzystaniem metody kształcenia online. Jest to alternatywna forma nauki, do tej realizowanej w całości w siedzibie Uczelni.


| Pobierz program studiów

| Pobierz harmonogram płatności