Zamówienia publiczne Studia licencjackie na kierunku Administracja

Cena: 449 zł (czesne)

Liczba wpłat: 30
Liczba semestrów: 6
Lata nauki: 3

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

< powrót do oferty

Studia licencjackie - Zamówienia publiczne

Studia licencjackie z zakresu Zamówień Publicznych stanowią przepustkę do zrozumienia kluczowych aspektów gospodarki opartej na współpracy sektora publicznego i prywatnego. Interesuje Cię tworzenie przetargów i konkursów, jesteś w świetnym miejscu - zamówienia publiczne to idealny wybór dla Ciebie! W trakcie studiów będziesz miał okazję zgłębić zasady prawa, poznać skomplikowane procesy wyboru dostawców, a także nauczyć się efektywnego zarządzania projektami publicznymi. Twoja przyszłość zawodowa może skorzystać z tej unikalnej wiedzy, umożliwiając Ci pracę zarówno w sektorze publicznym, jak i w prywatnych firmach, które biorą udział w przetargach i konkursach oferujących usługi i produkty dla instytucji publicznych. Zamówienia publiczne, to specjalność realizowana w obrębie kierunku Administracja. Tok nauczania w semestrach 4-6 przewiduje w programie studiów realizację przedmiotów specjalnościowych w ramach wybranego modułu specjalnościowego: Zamówienia publiczne. 

Studia z tytułem licencjata

Jako osoba zainteresowana zdobywaniem wiedzy na studiach z zakresu Zamówień Publicznych, z pewnością docenisz wysoką jakość kształcenia. Studia te wyróżniają się nie tylko dogłębnym omówieniem zagadnień związanych z prawem zamówień publicznych, ale również praktycznym programem tworzonym przez naszych specjalistów. Dzięki wyspecjalizowanej kadrze naukowej, składającej się z ekspertów w dziedzinie prawa, ekonomii i zarządzania - Zamówienia publiczne umożliwiają zdobycie umiejętności w obszarze planowania, realizacji i kontroli procesów zamówień publicznych. W toku studiów uzyskasz zgodną ze standardami liczbę punktów ECTS.

Czego nauczysz się, wybierając studia licencjackie Zamówienia publiczne?

 • przygotowywać postępowanie przetargowe, przeprowadzać je oraz skompletować niezbędne do jego zakończenia dokumenty,
 • konstruować umowy w zamówieniach publicznych,
 • zarządzać danymi osobowymi i informacjami niejawnymi w firmach,
 • pozyskiwać środki unijne na własne projekty,
 • identyfikować nieprawidłowości i nadużycia finansowe w zamówieniach publicznych. 

Miejsca, w których możesz znaleźć pracę po studiach licencjackich Zamówienia publiczne:

 • administracja publiczna,
 • zakłady ochrony zdrowia, kultury i sztuki oraz oświaty,
 • prywatne przedsiębiorstwa produkcyjno-usługowe,
 • firmy handlowe, logistyczne i konsultingowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego.

Dlaczego warto wybrać studia licencjackie Zamówienia publiczne?

 • studia Zamówienia publiczne wyposażają w wiedzę i umiejętności praktyczne, które pozwalają zajmować wysokie stanowiska w firmach i organach administracji państwowej;
 • pozwalają poczuć się pewnie w gąszczu polskich przepisów gospodarczych;
 • umożliwiają rozwijanie kompetencji przydatnych podczas prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz działów zajmujących się zamówieniami i przetargami.  

Zamówienia publiczne studia I stopnia – zagadnienia i przedmioty

Zamówienia publiczne studia „licencjat” koncentrują się na obszarach związanych z wydatkowaniem publicznych pieniędzy zgodnie z prawem i przeznaczeniem. Są to jednak studia kierowane nie tylko do osób, które chcą rozpocząć pracę w organach administracji państwowej, ale również przedsiębiorstwach prywatnych biorących udział w konkursach i przetargach instytucji Państwowych. 

W toku studiów poznasz m.in. takie przedmioty jak:

 • Etyka i uczciwa konkurencja w biznesie,
 • Kontrola zamówień publicznych,
 • Zasady udzielania zamówień publicznych,
 • Prawo zamówień publicznych,
 • Zasady pozyskiwania środków z funduszy Unijnych. 

Dlaczego warto wybrać studia I stopnia na naszej uczelni?

Studia I stopnia Zamówienia publiczne to wiele możliwości. Wybierając je możesz studiować m.in. w wygodnej, e-learningowej formie oraz oszczędzać czas i pieniądze na dojazdach. To także możliwość uczenia się we własnym tempie!

Studia realizowane są zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2021 r. poz. 661, z późn. zm). Istnieje również możliwość realizacji studiów w oparciu o przepisy art. 85 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 75 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm).
W związku z powyższym nasza uczelnia oferuje możliwość studiowania z wykorzystaniem metody kształcenia online. Jest to alternatywna forma nauki, do tej realizowanej w całości w siedzibie Uczelni.


| Pobierz program studiów

| Pobierz harmonogram płatności