Metody zarządzania zasobami ludzkimi

studia zarządzanie zasobami ludzkimi

Funkcjonowanie firm w dynamicznie zmieniających się warunkach społecznych i gospodarczych wymaga wdrożenia efektywnych koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi, które są motorem napędowym każdego przedsiębiorstwa. Na przestrzeni lat wykreowały się skuteczne metody zarządzania zasobami ludzkimi, które poznają aspirujący pracownicy HR podejmujący studia licencjackie.

Zarządzanie zasobami ludzkimi – odpowiedź na zmiany w postrzeganiu pracowników

Aktualnie postrzegane zarządzanie zasobami ludzkimi ukształtowało się w latach 80. XX ubiegłego wieku jako specyficzne podejście do kierowania personelem pracowników. Był to skutek nieustannych zmian w kontekście wymagań, jakie zostały stawiane organizacjom pod kątem sposobu podchodzenia do zatrudnionych ludzi.

Zarządzanie personelem ewoluowało przede wszystkim ze względu na zmiany, jakie zachodził w otoczeniu, a także wewnątrz firm – doprowadziły do zwiększenia znaczenia kompetencji niemal wszystkich grup zawodowych. Przeobrażeniom uległy także poglądy na temat roli ludzi w przedsiębiorstwach, a nowe podejście zaczęło uwzględniać wzajemne zależności  pomiędzy zadaniami w obszarze ludzkich zasobów firmy i strategią przedsiębiorstw.

Sprawdź kierunek studiów licencjackich

Rola HR w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi

W coraz większej liczbie firm znacznym zmianom uległo podejście do sprawowania personalnej funkcji. Zamiast administrowania pracą osób zatrudnionych coraz częściej traktuje się tę funkcję jako pełnowymiarową dziedzinę zarządzania – obok planowania zatrudnienia, rekrutacji, wynagradzania, szkolenia pracowników czy kierowania pracy zespołów.

Aktualnie w większości firm zajmują się tym wyspecjalizowane działy HR, które dzięki efektywnym działaniom w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi firma może m.in.:

 • wzmocnić motywację pracowników,
 • poprawić wyniki przedsiębiorstwa,
 • zatrzymać w swoich zasobach utalentowane jednostki,
 • osiągnąć przewagę konkurencyjną na rynku.

Metody zarządzania zasobami ludzkimi

Na przestrzeni lat pojawiły się przeróżne strategie i metody zarządzania zasobami ludzkimi, a firmy mogą obrać model dostosowany do własnej działalności lub wdrożyć własne rozwiązania. Do popularnych i uniwersalnych metod zarządzania zasobami ludzkimi zalicza się te ukierunkowane na wysoki poziom:

 • efektów,
 • zaangażowania,
 • partycypacji pracowników.

POZNAJ SKUTECZNE METODY ZARZĄDZANIA ZAOSBAMI LUDZKIMI I DOBĄDŹ UMIEJĘTNOŚCI DO PRACY W HR ZAPISUJĄC SIĘ NA STUDIA LICENCJACKIE

Ukierunkowanie na wysoki poziom efektów

Głównym celem tego typu strategii jest tworzenie wielu procesów, które dzięki wspólnej pracy zatrudnionych ludzi wpływają na poziom wyników osiąganych przez firmę w takich sferach, jak jakość, poziom obsługi klienta, produktywność oraz wzrosty zysku. Można to osiągnąć poprzez wzbudzanie entuzjazmu pracowników i rozwijanie ich umiejętności.

Ogromną rolę odgrywają tutaj studia podyplomowe oraz studia licencjackie Zarządzanie zasobami ludzkimi, które pozwalają zdobyć pracownikom przygotowanie i aktualną wiedzę z ważnych aspektów. Zarządzanie ukierunkowane na efekty obejmuje m.in. intensywne szkolenia kierunkowe czy rygorystyczne procedury rekrutacji i selekcji.

Ukierunkowanie na wysoki poziom zaangażowania

Taka metoda zarządzania zmierza do uzyskania jak największego zaangażowania pracowników, aby ich zachowanie było odpowiednie bez konieczności nacisków zewnętrznych.

Można to uzyskać dzięki:

 • stworzeniu przejrzystego systemu awansów i drabiny kariery,
 • wdrożeniu dużej elastyczności w działaniach,
 • likwidacji różnic między poziomami hierarchii.
metody zarządzania zasobami ludzkimi 2

Ukierunkowanie na wysoki poziom partycypacji

Taki sposób zarządzania polega na tym, aby pracowników traktować jak partnerów, którzy również mają wpływ na sprawy z nimi związane. Ważne jest włączenie pracowników w komunikację i podejmowanie decyzji, a także stworzenie atmosfery dialogu pomiędzy członkami zespołów a menedżerami.

Popularne modele zarządzania zasobami ludzkimi

W literaturze można znaleźć także trzy popularne koncepcje w kierowaniu personelem. Zalicza się do nich:

 • Model Harwardzki – według którego presja różnych czynników oddziałująca na przedsiębiorstwo wymaga bardziej strategicznego spojrzenia na zasoby ludzkie i zaangażowania się w proces zarządzania pionem kierowniczym,
 • Model Michigan – uwzględnia otoczenie, misję, strukturę organizacji i zarządzania, a także zwraca uwagę na nagradzanie, rozwój kadr i dobór pracowników,
 • Model Schulera – to strategiczne podejście, w którym brane pod uwagę są czynniki wewnętrzne oraz zewnętrzne w procesie formułowania celów i misji.

Karuzela

[logoshowcase cat_id=”8114″ center_mode=”false” slides_column=”3″ arrows=”false” dots=”false” speed=”1000″ autoplay=”true” autoplay_interval=”4000″ show_title=”true” image_size=”large” ]