Kadry i płace co to za dział i czym się zajmuje?

kadry i płace studia magisterskie

Zaktualizowano dnia 3 listopada 2023

Prawidłowe funkcjonowanie każdego przedsiębiorstwa bazuje przede wszystkim na oddelegowaniu konkretnych zadań wyspecjalizowanym działom posiadającym odpowiednią wiedzę, umiejętności i kwalifikacje z danego zakresu. Jednym z najważniejszych zespołów w każdej firmie są kadry i płace, które odpowiadają za wszelkie kwestie związane z zatrudnianiem i rozliczaniem pracowników. Nieustanny rozwój firm i pojawianie się nowych przedsiębiorstw sprawia, że zapotrzebowanie na specjalistów z tego sektora stale rośnie. W tym artykule przyjrzymy się obszarowi kadry i płace co to za dział, jakie zadania realizują pracownicy i dlaczego warto podjąć studia w tym kierunku.

Kadry i płace co to za dział?

Zatrudnienie każdego pracownika z perspektywy pracodawcy i wyspecjalizowanych działów firmy to długi proces, z którym wiąże się dopilnowanie wielu formalności zarówno w trakcie zawarcia umowy, jak również przez cały okres świadczenia pracy na rzecz firmy. Tam gdzie kończą się zadania zespołu odpowiedzialnego stricte za rekrutację (choć może to robić również kadrowa), zaczynają się obowiązki pracowników kadr i płac.

To dział kojarzony głównie z wypłatą wyczekiwanych przez pracowników każdego miesiąca wynagrodzeń. I słusznie – to jeden z podstawowych obowiązków specjalistów zatrudnionych w tym dziale. Zanim jednak pracownik otrzyma wynagrodzenie, kadry i płace muszą naliczyć je odpowiednio dla każdego z pracownika z osobna. W tym celu sprawdzają ewidencję czasu pracy i weryfikują napływające dokumenty mające wpływ na wysokość wynagrodzenia.

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA MAGISTERSKIE I ZDOBĄDŹ WIEDZĘ NIEZBĘDNĄ DO PRACY W OBSZARZE KADR I PŁAC

Kadry i płace – czym się zajmują pracownicy działu?

Zakres obowiązków specjalistów ds. kadr i płac jest znacznie szerszy i nie obejmuje tylko naliczania wynagrodzeń. Osoby na tym stanowisku mają za zadanie m.in.:

  • prowadzić osobowe akta pracowników,
  • sporządzać umowy o pracę,
  • wydawać zaświadczenia, świadectwa pracy i inne dokumenty, do których jest zobowiązany pracodawca w świetle aktualnych przepisów,
  • prowadzić wszelką dokumentację ubezpieczeniową oraz zgłaszać i wyrejestrowywać z ubezpieczeń zdrowotnych oraz społecznych,
  • prowadzić ewidencję obowiązkowych szkoleń BHP i badań lekarskich.

Współpraca z instytucjami

Specjaliści zatrudnieni w dziale kadr i płac współpracują również z Urzędem Skarbowym, dla którego sporządzają deklaracje podatkowe zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Wiele kwestii formalnych dział kadr i płac rozwiązuje również z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, do którego muszą trafiać drogą elektroniczną comiesięczne rozliczenia składek społecznych oraz składek zdrowotnych każdego pracownika. Specjaliści ds. kadr i płac prowadzą także wszelkie sprawy dotyczące Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Czy warto studiować kadry i płace?

Szeroki zakres obowiązków kadr i płac sprawia, że są to bardzo rozbudowane działy zatrudniające wielu pracowników, których zadania są ściśle ukierunkowane w jednym z powyższych zakresów. Tworzą oni bardzo często najliczniejszy zespół w każdej firmie i są pewnego rodzaju fundamentem poprawnie funkcjonującego przedsiębiorstwa. Dlaczego warto studiować kadry i płace? Powodów jest wiele.

Sprawdź kierunek studiów magisterskich class=

Studia niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Ukończenie studiów magisterskich z zakresu kadr i płac pozwala zdobyć merytoryczne i praktyczne przygotowanie do pracy, która bazuje na aktualnych informacjach i przepisach prawnych. Z uwagi na wiele zmian, które nieustannie zachodzą w kwestiach prawa pracy i rozliczeń, studia umożliwiają uporządkować posiadaną już wiedzę aktywnym pracownikom kadr i płac, a także zdobyć informacje z najważniejszych aspektów osobom rozpoczynającym karierę w zawodzie.

Co więcej, ukończenie studiów z tego zakresu jest niezbędne, aby podjąć zatrudnienie w dziale kadr i płac. Dla pracodawcy potwierdzeniem posiadania odpowiednich kompetencji jest posiadane wykształcenie i posiadany dyplom ukończenia studiów kierunkowych. Kandydaci bez studiów są najczęściej odrzucani przez rekruterów w pierwszej kolejności.

Wiele ofert pracy

Absolwenci studiów magisterskich z zakresu kadr i płac mogą poprowadzić swoją ścieżkę zawodową podejmując zatrudnienie w firmach praktycznie każdego sektora, dlatego mogą liczyć na szeroki wybór ofert i dostosowanie potencjalnego miejsca pracy do swoich preferencji.

Stabilność zatrudnienia i możliwość awansu

Z uwagi na rozbudowane struktury działu, osoby posiadające przygotowanie do pracy mogą liczyć nie tylko na stabilne zatrudnienie, ale również na szerokie możliwości pod kątem rozwoju. Studia magisterskie pozwalają bowiem nie tylko rozpocząć pracę w zawodzie, ale również zdobyć przygotowanie do podejmowania bardziej skomplikowanych działań przeznaczonych dla osób na wyższych stanowiskach. Szerszy zakres wiedzy i umiejętności pozwala w znacznie szybszym tempie zdobyć upragniony awans i w konsekwencji wyższe wynagrodzenie.

kadry i płace co to za dział

Czy kadry i płace są trudne?

Wiele osób zainteresowanych podjęciem kroków w celu zdobycia wymaganego wykształcenia zastanawia się, czy kadry i płace są trudne. Z uwagi na fakt, iż codzienne obowiązki pracowników tego działu bazują na znajomości przepisów prawa pracy, podatków, a także na skrupulatnym i dokładnym weryfikowaniu dużej ilości informacji, praca w dziale kadr i płac jest wymagająca.

To jednak kolejny z istotnych argumentów przemawiający za tym, że studia Kadry i płace są słusznym wyborem. Zapoznanie się z najważniejszymi zagadnieniami zawartymi w programie studiów znacznie ułatwią codzienne wykonywanie obowiązków i z pewnością ułatwią wdrożenie do zawodu.

Na jakie studia specjalista ds. kadr i płac powinien się zapisać?

Osoba aspirująca do podjęcia pracy jako specjalista ds. kadr i płac, której zależy na swobodzie pod względem miejsca i czasu nauki, a jednocześnie ceni sobie najwyższą jakość kształcenia, powinna wybrać Kadry i płace będące specjalnością w obszarze studiów magisterskich Administracja. Studenci mogą zdobyć tytuł magistra zdobywając wiedzę z dowolnego miejsca, które posiada dostęp do Internetu, a także w dogodnym dla siebie czasie dzięki wykorzystaniu metod kształcenia na odległość.

Istnieje możliwość uczestniczenia w zajęciach stacjonarnych w siedzibie uczelni, natomiast w przypadku nieobecności materiały zostaną udostępnione na indywidualnym koncie studenta. Pozwoli to nie tylko dostosowywać tempo nauki do własnych potrzeb, ale również z łatwością godzić naukę z pracą lub innymi obowiązkami. Absolwent studiów zdobywa niezbędną wiedzę i umiejętności zwieńczonych tytułem magistra uznawanym w całej Unii Europejskiej.