Kadry i płace - Studia magisterskie

Cena: 489 zł (czesne)
Liczba wpłat: 20
Liczba semestrów: 4
Lata nauki: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 0 opinii
9.7
< powrót do oferty

Studia magisterskie online - Kadry i płace

Studia magisterskie z zakresu “Kadry i płace” stanowią kluczową ścieżkę edukacyjną dla tych, którzy chcą zrozumieć złożoność zarządzania personelem oraz procesy wypłacania wynagrodzeń w organizacjach. Ta specjalizacja odgrywa niezwykle istotną rolę w dzisiejszym środowisku biznesowym, w którym efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi i motywacja pracowników są kluczowe dla sukcesu firmy. Na absolwentów studiów czeka wiele możliwości rozwoju kariery. Osoby te mogą szukać zatrudnienia zarówno w dużych światowych firmach, jak i w lokalnych lub prywatnych przedsiębiorstwach. Studia magisterskie “Kadry i płace” to specjalność w obrębie kierunku Administracja

Kadry i płace studia to przyszłościowy wybór!

Ludzie są najcenniejszym kapitałem każdej organizacji. Specjaliści ds. kadr i płac są stale potrzebni, niezależnie od zmian koniunktury. Wybierając studia magisterskie “Kadry i płace”, inwestujesz w przyszłość swojej kariery. Obecnie zarządzanie kadrami i płacami wykracza daleko poza tradycyjne obliczenia pensji. Współczesne przedsiębiorstwa potrzebują specjalistów, którzy potrafią łączyć umiejętności związane z technologią, danymi, komunikacją oraz strategią. Studia magisterskie z zakresu “Kadr i Płac” są zaprojektowane tak, aby dostarczyć uczestnikom kompleksowej wiedzy, która umożliwia skuteczne zarządzanie ludźmi i finansami w erze cyfrowej. To inwestycja, która otwiera drzwi do różnorodnych stanowisk i daje Ci szansę przyczynienia się do sukcesu organizacji oraz osiągnięcia osobistych celów zawodowych. Jeśli jesteś gotów podjąć wyzwanie i rozwijać się w dziedzinie, która ma istotny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw, studia z zakresu Kadr i Płac są idealnym wyborem.

Studia online z tytułem magistra

Studia magisterskie “Kadry i płace” to nie tylko kwestia obliczeń finansowych. Studia łączą zagadnienia związane z różnymi gałęziami prawa (prawo pracy i podatkowe) z umiejętnościami zarządczymi czy bezpieczeństwem i higieną pracy. To dynamiczna metoda nauczania, która obejmuje również aspekty związane z analizą danych, efektywnym planowaniem zasobów ludzkich oraz tworzeniem strategii motywacyjnych dla pracowników. W czasie nauki zapoznasz się z takimi zagadnieniami, jak: stosunek pracy i zachodzące w nim procesy, etyka w zarządzaniu personelem, klient wewnętrzny. Dowiesz się również jak prowadzić dokumentację pracowniczą oraz poznasz programy kadrowo-płacowe.

Czego nauczysz się, wybierając studia magisterskie Kadry i płace?

 • Zarządzanie personelem 
  Studenci zdobywają wiedzę na temat zasad i technik rekrutacji, selekcji pracowników oraz tworzenia efektywnych zespołów pracy. Uczą się również, jak zarządzać różnorodnością w zespole i wspierać rozwój pracowników.
 • Zarządzanie wynagrodzeniami 
  Studenci uczą się tworzenia polityki wynagrodzeń, projektowania systemów premiowych, analizy rynku płac oraz rozwiązywania problemów związanych z wynagrodzeniami.
 • Zarządzanie konfliktami i relacjami pracowniczymi 
  Studenci uczą się, jak skutecznie rozwiązywać konflikty w miejscu pracy, budować dobre relacje między pracownikami oraz prowadzić negocjacje.
 • Etyka w zarządzaniu personelem
  Wartości etyczne i odpowiedzialne zachowanie w zarządzaniu personelem są ważnym elementem programów studiów. Studenci uczą się, jak skutecznie rozwiązywać konflikty w miejscu pracy, budować dobre relacje między pracownikami oraz prowadzić negocjacje.
   

Miejsca, w których możesz znaleźć pracę po studiach magisterskie Kadry i płace:

 • firmy produkcyjne, handlowe, usługowe, 
 • agencje pracy i zatrudnienia, 
 • zakłady ubezpieczeń społecznych, urzędy skarbowe, 
 • działy kadr i płac w firmach prywatnych, 
 • jednostki samorządowe.  

Dlaczego warto wybrać studia magisterskie Kadry i płace online? 

"Kadry i płace" studia online umożliwiają naukę w dowolnej chwili, z każdego miejsca na świecie, w którym posiadasz dostęp do internetu. Pozwalają oszczędzać czas i pieniądze, ponieważ na naszej uczelni  zjazdy nie są obowiązkowe. To studia, które dają przestrzeń również na spotkania towarzyskie czy zdobywanie doświadczeń zawodowych jeszcze w czasie edukacji.

Studia online Kadry i płace – organizacja kształcenia

Zajęcia na studiach z "Kadr i płac" odbywają się poprzez praktyczną platformę e-learningową. Uczestnictwo w formie stacjonarnej nie jest wymagane. W toku nauczania uzyskasz 120 punktów ECTS. Studia realizowane są na poziomie VII Polskiej Ramie Kwalifikacji, dzięki czemu Twoje wykształcenie oraz tytuł naukowy będą uznawane w całej UE (dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia oraz dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich). Studia organizowane są przez Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego we współpracy z Pomorską Szkołą Wyższą.

Pobierz program studiów 

Harmonogram płatności