Jak zostać rolnikiem – kursy i uprawnienia

rolnik uprawnienia

Zaktualizowano dnia 7 września 2023

Uprawnienia rolnicze oznaczają mnogość możliwości dla osób związanych z rolnictwem. Istnieje kilka sposobów na to, jak zostać rolnikiem. Wśród nich kursy oraz studia podyplomowe dające szansę zdobycia wiedzy potrzebnej do prowadzenia działalności rolniczej. Więcej na ten temat omówimy w dalszej części artykułu, wskażemy również, co dają uprawnienia rolnicze i jakie studia podyplomowe warto wybrać.

Uprawnienia rolnicze – co dają?

O uprawnieniach rolniczych mówimy w kontekście możliwości, jakie otrzymuje osoba posiadająca kwalifikacje rolnicze, ponieważ od tej pory może ona:

 • rozpocząć pracę jako rolnik;
 • nabywać ziemię rolną powyżej 1 ha;
 • prowadzić gospodarstwo rolne;
 • uzyskiwać dotacje (w tym dotacje „Młodego Rolnika”);
 • odprowadzać składki do KRUS.

Jakie wykształcenie musi mieć rolnik?

To, jakie wykształcenie zdobyła osoba pragnąca zostać rolnikiem, ma wpływ na pozostałe wymagania dotyczące rozpoczęcia pracy jako rolnik. Samo ukończenie konkretnego typu szkoły nie wystarczy do tego, aby otrzymać kwalifikacje rolnicze. Wymagane jest także doświadczenia w pracach w gospodarstwie rolnym. 

Tak wynika z Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, według której: “osoba fizyczna posiada kwalifikacje rolnicze, jeżeli uzyskała:

 • wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, zasadnicze branżowe, średnie, średnie branżowe lub wyższe lub 
 • tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub
 • wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie albo wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, albo wykształcenie średnie lub średnie branżowe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub 
 • wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 5-letni staż pracy w rolnictwie”.

Zapisz się na studia podyplomowe Rolnictwo (dla absolwentów kierunków nierolniczych), by zdobyć kwalifikacje rolnicze

Jak zostać rolnikiem? Kursy a studia podyplomowe

Kursy rolnicze są sposobem zdobycia wiedzy i umiejętności potrzebnej do uzyskania kwalifikacji rolniczych. Ich celem jest przygotowanie kursanta do egzaminu państwowego OKE. Natomiast, jak wynika z powyższego zapisu ustawy, studia podyplomowe są przeznaczone dla osób mających wykształcenie wyższe inne niż rolnicze. Wtedy to osoby te muszą uzupełnić swoją wiedzę w zakresie rolnictwa. Warto podkreślić, że osoby, które pozytywnie ukończyły kształcenie, nie mają dodatkowo obowiązku zdania państwowego egzaminu w OKE

rolnik studia podyplomowe

W związku z tym nasza uczelnia oferuje dwa kierunki studiów podyplomowych odpowiadających na potrzeby swoich słuchaczy, takie jak:

 • Rolnictwo z instrukcją zakupu i przekształcenia ziemi (dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych).
 • Rolnictwo (dla absolwentów kierunków nierolniczych).

Studia podyplomowe dla rolników – jakie wybrać?

Studia podyplomowe dla rolników powinny być opracowane w taki sposób, aby słuchacz zdobył wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania działalności rolniczej. Dlatego też nasza uczelnia od wielu lat zajmuje się kształceniem ludzi aktywnych zawodowo, umożliwiając im poszerzenie swoich kompetencji oraz zdobycie nowych kwalifikacji. 

Wybierając studia podyplomowe oferowane przez Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego, słuchacz ma możliwość wybrać kierunek studiów rolniczych dopasowany do jego preferencji i potrzeb:

 1. Rolnictwo z instrukcją zakupu i przekształcenia ziemi (dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych) to kierunek, którego celem jest uzyskanie przez absolwenta kwalifikacji rolniczych umożliwiających zakup gruntów rolnych oraz zdobycie uprawnień rolniczych.
 2. Rolnictwo (dla absolwentów kierunków nierolniczych) to kierunek, którego celem jest zapoznanie słuchaczy z zarządzaniem jednostką organizacyjną funkcjonującą na rynku rolnym, jak również z samodzielnym prowadzeniem działalności agroturystycznej, a także uzyskanie wiedzy z zakresu funkcjonowania rynku rolnego w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej UE oraz zagadnień dotyczących rolnictwa ekologicznego, produkcji rolniczej i uprawy roli i roślin.

Kto może przystąpić na studia podyplomowe dla rolników?

Studia podyplomowe dla rolników zostały stworzone z myślą o osobach, które chcą zdobyć kwalifikacje rolnicze. Przystąpić na nie mogą osoby, które ukończyły studia wyższe, ale na kierunku  innym niż rolniczy. Kształcenie to umożliwia nie tylko zdobycie wiedzy od podstaw, ale także poszerzenie dotychczasowych umiejętności potrzebnych przy prowadzeniu działalności rolniczej. 

rolnictwo

Po studiach rolniczych można podjąć zatrudnienie w: 

 • przemyśle rolno-spożywczym,
 • pozarządowych organizacjach na rzecz rozwoju wsi i rolnictwa,
 • unijnych agencjach płatniczych, 
 • administracji samorządowej i rządowej, 
 • jednostkach zajmujących się obrotem bio-żywnością.

Oznacza to, że oferowane przez naszą uczelnię studia sprawdzą się nie tylko dla osób, które chcą wykonywać zawód rolników.