Rolnictwo (dla absolwentów kierunków nierolniczych)

Cena: 360 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 370 opinii
9.5
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Rolnictwo (dla absolwentów kierunków nierolniczych)


Rodzaj studiów: studia podyplomowe

Charakter studiów: studia kwalifikacyjne

Forma studiów: e-learning (online)


Cel: 

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z zarządzaniem jednostką organizacyjną funkcjonującą na rynku rolnym, jak również z samodzielnym prowadzeniem działalności agroturystycznej. Absolwent kierunku będzie również zaznajomiony z funkcjonowaniem rynku rolnego w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej UE oraz pozna nowe zagadnienia w temacie rolnictwa ekologicznego, produkcji rolniczej i uprawy roli i roślin.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku: 

Słuchacze zostaną zaznajomieni z zagadnieniami związanymi z działaniem rynków rolnych, organizacją produkcji rolniczej z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych. W toku studiów uczestnicy poznają również zasady zarządzania agrofirmą oraz funkcjonowania dziedziny agro, jako podsystemu gospodarki narodowej. Absolwent kierunku uzyska także informacje w zakresie marketingu artykułów rolnych.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego ukończenie studiów podyplomowych na kierunku „Rolnictwo (dla absolwentów kierunków nierolniczych)” nadaje kwalifikacje rolnicze, które są uznawane w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, bez konieczności zdania państwowego egzaminu w OKE. Ponadto absolwent kierunku ma możliwość zakupu gruntów rolnych oraz uzyska uprawnienia rolnicze umożliwiające między innymi: nabywanie ziemi, otworzenie gospodarstwa rolnego, a także uzyskiwanie dopłat oraz dotacji.


Adresaci:

Studia podyplomowe są skierowane do osób, które ukończyły studia wyższe, chcących uzyskać bądź poszerzyć wiedzę, umiejętności oraz kwalifikacje rolnicze konieczne przy prowadzeniu działalności rolniczej. Ponadto kierunek skierowany jest do osób pragnących podjąć zatrudnienie w przemyśle rolno-spożywczym, w pozarządowych organizacjach na rzecz rozwoju wsi i rolnictwa, w unijnych agencjach płatniczych, w administracji samorządowej i rządowej, oraz w jednostkach zajmujących się obrotem bio-żywnością.


| Pobierz program kierunku