Jak zostać doradcą restrukturyzacyjnym?

studia jednolite magisterskie prawo

Zaktualizowano dnia 12 kwietnia 2024

Bez względu na branżę i profil działalności przedsiębiorstwa mierzą się na co dzień z wieloma trudnościami, które mogą doprowadzić do trudnej sytuacji finansowej bądź operacyjnej. W celu poprawy jej kondycji niezbędna jest właściwa analiza i podjęcie właściwych działań. Jakich? To doskonale wiedzą osoby wykonujące zawód doradcy restrukturyzacyjnego, które w obliczu dynamicznej sytuacji w coraz większej ilości firm, nie mogą narzekać na brak klientów. Jak zostać doradcą restrukturyzacyjnym i na czym polega ta praca?

Doradca restrukturyzacyjny – kto to jest?

Doradca restrukturyzacyjny to specjalista udzielający porad prawnych, finansowych oraz biznesowych przedsiębiorstwom, które znajdują się w trudnej sytuacji. Osoba na tym stanowisku może być zatrudniana przez zarząd w celu opracowania i wdrożenia planów, które mają za zadanie poprawić rentowność firmy bądź uniknąć upadłości.

Wiele osób planujących poprowadzenie swojej kariery zawodowej w tym kierunku, zastanawia się, kto to jest doradca restrukturyzacyjny, a także jakie są jego zadania zawodowe. Otóż w swojej codziennej pracy:

 • dokonuje szczegółowej analizy finansowej, wskazując przyczyny trudności i ocenia jej szanse na przetrwanie kryzysu,
 • opracowuje plan działań, które mają na celu poprawić sytuację finansową firmy,
 • negocjuje spłaty długu z wierzycielami – może ustalić m.in. nowy harmonogram spłat lub negocjować umorzenie części zadłużenia,
 • wspiera w zarządzaniu finansami, optymalizując procesy biznesowe,
 • śledzi realizację planu i monitoruje postępy – gdy zachodzi taka potrzeba, podejmuje działania korygujące.

ZAPISZ SIĘ NA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE Z PRAWA I ZDOBĄDŹ PRZYGOTOWANIE DO PRACY JAKO DORADCA RESTRUKTURYZACYJNY

Dlaczego wato podjąć pracę jako doradca restrukturyzacyjny?

Z uwagi na rosnący trend dotyczący upadłości polskich firm (w 2023 roku to rekordowe 4700 firm), zapotrzebowanie na specjalistów jest bardzo duże. Aktualnie przedsiębiorstwa zatrudniają doradców jeszcze na wczesnych etapach, aby nie doprowadzić do radykalnych kroków. Absolwenci szkół średnich dostrzegają wiele korzyści, które wynikają z podjęcia pracy w takim charakterze.

Mowa m.in. o:

 • wszechstronnym rozwoju zawodowym – specjaliści posiadają doświadczenie z zakresu prawa, finansów, zarządzania, analizy biznesowej oraz negocjacji,
 • satysfakcji z pomocy innym – doradcy mają realny wpływ na kondycję firm i pomagają uchronić przedsiębiorstwa przed upadłością,
 • rozbudowanej sieci kontaktów – pracując z osobami na stanowiskach decyzyjnych, doradca buduje silną sieć kontaktów zawodowych w świecie finansów oraz biznesu,
 • różnorodności projektów – w pracy nie ma miejsca na monotonię, ponieważ doradca niemal za każdym razem mierzy się z innym wyzwaniem.

Ile zarabia doradca restrukturyzacyjny?

Jedną z największych zalet pracy w zawodzie jest również wynagrodzenie. Na to, ile zarabia doradca restrukturyzacyjny, wpływa jednak bardzo wiele zmiennych. Otóż doradca restrukturyzacyjny w postępowaniu upadłościowym może wykonywać czynności jako syndyk. Według przepisów wynagrodzenie syndyka jest sumą pięciu części składowych, do których zalicza się część zależną od:

 • sumy, która została wypłacona wierzycielom w ramach wykonania planów podziału – powiększona o koszty rozwiązania stosunków pracy z pracownikami pozostającymi w zatrudnieniu w dniu ogłoszenia upadłości,
 • liczby pracowników zatrudnionych w dniu ogłoszenia upadłości,
 • liczby wierzycieli, którzy biorą udział w postępowaniu,
 • czasu trwania postępowania upadłościowego od dnia ogłoszenia upadłości,
 • ustaleń sądu, który bierze pod uwagę m.in. stopień trudności i skomplikowania sytuacji prawnej.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w art. 162 Ustawy Prawo upadłościowe.

Jak zostać doradcą restrukturyzacyjnym?

Wspomniane wcześniej korzyści, a także obserwowany trend wśród firm, którym coraz ciężej jest się utrzymać w optymalnej kondycji sprawia, że coraz więcej maturzystów zastanawia się, jak zostać doradcą restrukturyzacyjnym.

Sprawdź studia prawnicze

Według aktualnych wymogów stanowisko to może podjąć osoba:

 • posiadająca obywatelstwo jednego z państw UE,
 • znająca język polski,
 • o pełnych zdolnościach prawnych,
 • z nieposzlakowaną opinią,
 • posiadająca co najmniej 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu majątkiem upadłego przedsiębiorstwa,
 • niekarana i bez zadłużeń,
 • z wyższym wykształceniem i tytułem magistra,
 • która zdała egzamin zawodowy.

Jak zostać doradcą restrukturyzacyjnym? Podstawą wykształcenie i przygotowanie do egzaminu

Choć przepisy nie wskazują na konieczność uzyskania tytułu magistra z prawa, trudno wyobrazić sobie bardziej kompleksowe przygotowanie do egzaminu zawodowego niż „Prawo – studia jednolite magisterskie„, dzięki którym studenci nie tylko poznają najważniejsze w procesie upadłościowym gałęzie prawa. Studia to przede wszystkim niezwykle cenna dawka wiedzy oraz umiejętności, dzięki którym aspirujący doradcy rozumieją wszystkie przepisy, a także to, w jaki sposób funkcjonują organy państwowe, unijne czy międzynarodowe. Studia prawnicze w dużym stopniu przyczyniają się do rozwoju kompetencji negocjacyjnych i komunikacyjnych, które odgrywają kluczową rolę w pracy doradcy restrukturyzacyjnego.

Jak zostać syndykiem? Podstawą egzamin

Absolwenci studiów uzyskują tytuł magistra, który umożliwia przystąpienie do egzaminu uprawniającego do pełnienia funkcji syndyka w postępowaniu upadłościowym. Wielu kandydatów na doradców zastanawia się jak zostać syndykiem i czy – podobnie jak w innych zawodach – konieczna jest aplikacja. 

jak zostać doradcą restrukturyzacyjnym

Otóż po ukończeniu studiów aspirujący doradca restrukturyzacyjny, który chce uzyskać licencję musi przystąpić do egzaminu. Przeprowadzany jest dwa razy do roku i ma formę pisemną. Sprawdza wiedzę z zakresu prawa, ekonomii, finansów oraz zarządzania – kandydaci rozwiązują test składający się ze 100 pytań, a także wykonują tzw. zadanie problemowe. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu, aspirujący doradca może złożyć wniosek o przyznanie licencji.

Studia prawnicze – przydatne specjalności od trzeciego semestru

Jak widać, kluczowe w ubieganiu się o uprawnienia niezbędne do wykonywania zawodu doradcy restrukturyzacyjnego, jest merytoryczne przygotowanie do egzaminu. Wychodząc naprzeciw studentom, którzy chcą zdobyć specjalistyczną wiedzę już na początku nauki, nasza Uczelnia umożliwia wybór jednej z wielu specjalności. Dzięki temu studenci mogą rozwijać się w konkretnym obszarze prawa już na początku edukacyjnej ścieżki. 

Do wyboru studenci mają takie specjalności, jak:

Zapisz się już teraz i wybierz jedną ze specjalności, która pomoże Ci zdobyć kompleksowe przygotowanie do egzaminu na doradcę restrukturyzacyjnego.