Prawo w biznesie Studia jednolite magisterskie na kierunku Prawo

Cena: 299 zł (czesne)

Liczba wpłat: 50
Liczba semestrów: 10
Lata nauki: 5

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

< powrót do oferty

Studiuj Prawo w biznesie, by sprawnie wykorzystywać wiedzę prawniczą w zarządzaniu biznesem. Zostań specjalistą, który zadba o prawidłowe funkcjonowanie i bezpieczny rozwój przedsiębiorstw.

Podczas studiów zdobędziesz wszechstronną wiedzę nie tylko z zakresu prawa, ale także zarządzania, finansów i rachunkowości. Nauczysz się prawidłowo czytać, interpretować i wykorzystywać przepisy oraz rozwiniesz również swoje kompetencje społeczne i menedżerskie. Interdyscyplinarność Prawa w biznesie przygotuje Cię do podejmowania wielu działań w pracy zawodowej w roli prawnika zatrudnionego w przedsiębiorstwie, a także w ramach prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Zostań ekspertem w zakresie prawa i zarządzania

Podczas studiów w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego zdobędziesz szeroką wiedzę i umiejętności umożliwiające Ci wykorzystanie wiedzy prawniczej do sprawnego zarządzania biznesem, a także rozwiązywanie problemów o charakterze prawnym. Zostaniesz specjalistą, który będzie gotowy podjąć każde biznesowe wyzwanie – nawet w nieoczekiwanych sytuacjach lub w przypadku zmian prawnych.

Ponadto zdobyte kompetencje społeczne umożliwiają pełnienie funkcji zarządczych. Nauczysz się planowania i organizowania pracy indywidualnej oraz zespołowej, co umożliwi realizację wszelkich przedsięwzięć biznesowych. 

Statystyki wskazują, że w ciągu 3 lat prowadzenia firmy istotny problem o charakterze prawnym miało 46,9% ankietowanych przedsiębiorców (raport Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego), a trudności te związane były najczęściej z finansami i płatnościami oraz umowami i kontrahentami. Dlatego już dziś zaufaj uczelni z ponad 20-letnim doświadczeniem i zostań ekspertem w zakresie prawa i zarządzania! Dzięki wiedzy zdobytej podczas studiów Prawo w biznesie będziesz wiedział, jak poradzić sobie z problemami prawnymi współczesnych przedsiębiorców i zadbasz o bezpieczeństwo firmy.

Czego się nauczysz, wybierając studia Prawo w biznesie?

 • zdobędziesz szeroką wiedzę z zakresu prawa obowiązującego w Polsce oraz Unii Europejskiej;
 • nauczysz się czytać i interpretować przepisy prawne dla obszarów powiązanych z biznesem;
 • dowiesz się, jak przeprowadzać negocjacje z kontrahentami, dobierając właściwą argumentację, szczególnie z zakresu prawa i zarządzania;
 • będziesz wiedział, jak prowadzić własną działalność lub zarządzać projektami prawnymi w firmie, w której jesteś zatrudniony;
 • zdobytą wiedzę wykorzystasz w działach prawnych dowolnych przedsiębiorstw oraz na różnorodnych stanowiskach kierowniczych.

Absolwent studiów Prawo w biznesie ma możliwość kariery m.in. w:

 • firmach doradczych;
 • organach administracji rządowej i samorządowej;
 • kancelariach adwokackich i radcowskich jako adwokat, radca prawny, notariusz, komornik, prokurator;
 • działach prawnych, finansowych i HR firm polskich i międzynarodowych
 • w wymiarze sprawiedliwości.

Dlaczego warto wybrać WSKZ?

 • skorzystasz z wiedzy polskich i zagranicznych wykładowców oraz praktyków z dużym doświadczeniem zawodowym;
 • dbamy o wysoką jakość nauczania, co potwierdzają liczne certyfikaty, w tym ISO 9001:2015
 • otrzymasz legitymację studencką, która uprawni Cię do korzystania ze zniżek;
 • zdobędziesz tytuł magistra prawa potwierdzony dyplomem zgodnym ze standardami Unii Europejskiej;
 • ukończenie jednolitych studiów magisterskich jest niezbędne, by zostać prawnikiem, adwokatem, radcą prawnym, prokuratorem, notariuszem, sędzią lub komornikiem. Studia Prawo w biznesie, będące specjalnością w obrębie kierunku Prawo jednolite magisterskie dają Ci taką możliwość. Tok nauczania od 3 semestru przewiduje w programie studiów realizację przedmiotów specjalnościowych w ramach wybranego modułu specjalnościowego: Prawo w biznesie. 


Studia Prawo w biznesie to przyszłościowy wybór

We współczesnym świecie obowiązujące rozporządzenia i ustawy zmieniają się dynamicznie, dlatego też firmy potrzebują specjalistów dbających o to, by prowadzone przez nie działania były zgodne z prawem. Ponadto rozwój badań i nowe technologie oddziałują na zmiany modeli i technik ogólnie pojętego zarządzania, w związku z tym umiejętności zastosowania nowoczesnych sposobów koordynowania zadaniami i nadzorowania personelu są cenione na rynku pracy. Oznacza to, że studia Prawo w biznesie są niezwykle przyszłościowym wyborem, który otwiera wiele możliwości rozwoju zawodowego.

Studia na WSKZ to solidne budowanie kariery

Studia Prawo w biznesie zostały przygotowane z dbałością o najwyższą jakość kształcenia, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami. Czekają na Ciebie wykłady, których chętnie wysłuchasz, a także ciekawe materiały dydaktyczne i niezbędne pomoce naukowe.

Podczas realizowania specjalności Prawo w biznesie uzyskasz niezbędną liczbę punktów ECTS,  otrzymasz tytuł magistra prawa, który jest niezbędny do podjęcia pracy w każdym zawodzie prawniczym, a także zdobędziesz kwalifikacje zgodne z VII poziomem w Polskiej Ramie Kwalifikacji. Dzięki temu będziesz mógł przystąpić do egzaminu na wybraną aplikację prawniczą. Wybierz studia na WSKZ i buduj swoją karierę już od dziś!

Studia realizowane są zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2021 r. poz. 661, z późn. zm). Istnieje również możliwość realizacji studiów w oparciu o przepisy art. 85 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 75 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm).
W związku z powyższym nasza uczelnia oferuje możliwość studiowania z wykorzystaniem metody kształcenia online. Jest to alternatywna forma nauki, do tej realizowanej w całości w siedzibie Uczelni.


| Pobierz program studiów

| Pobierz harmonogram płatności