Bezpieczeństwo wewnętrzne - Studia licencjackie

Cena: 399 zł (czesne)
Liczba wpłat: 30
Liczba semestrów: 6
Lata nauki: 3

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Opinia studentów: 345 opinii
9.7
< powrót do oferty

Studia Bezpieczeństwo Wewnętrzne online z tytułem licencjata

Praca w służbach mundurowych i kariera związana z przeciwdziałaniem różnorodnym zagrożeniom zyskuje coraz większe zainteresowanie nie tylko wśród młodzieży - to także częsty wybór osób, które szukając dalszego rozwoju wiążą go z działaniem na rzecz obronności swojego państwa. Takie świadome decyzje to idealny krok, by rozpocząć studia na kierunku kreującym ludzi odpowiedzialnych społecznie - Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Specjaliści z wyraźną ścieżką kariery

Kierunek studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne przygotowuje studentów do pracy na stanowiskach związanych z organizacją bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, w tym: 

  • w administracji publicznej (rządowej i samorządowej), wojskowej,
  • w podmiotach gospodarczych,
  • w Straży Granicznej, Policji, wojsku, służbach ratowniczych,
  • w komercyjnych firmach ochrony osób i mienia.
  • sektorach IT zajmujących się bezpieczeństwem w sieci (cyberbezpieczeństwo).

Ten kierunek dedykowany jest wszystkim osobom, którzy swoją przyszłość zawodową wiążą z instytucjami podległymi resortom administracji publicznej, cyfryzacji, obrony narodowej czy też spraw wewnętrznych. 

To także świetny wybór dla tych, którzy są zainteresowani działaniem służb mundurowych, militariami lub sytuacją geopolityczną - dzięki studiom Bezpieczeństwo Wewnętrzne mogą rozwijać swoje pasje, by w przyszłości podjąć pracę swoich marzeń. Dodatkowo, wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów bezpieczeństwa wewnętrznego sprawiają, że absolwenci tego kierunku są chętnie widziani przez pracodawców, postrzegani jako osoby odpowiedzialne, świadome swoich działań i potrafiące podejmować kluczowe decyzje w nagłych sytuacjach. W dobie różnego rodzaju zagrożeń, które poprzez Internet i szybki rozwój AI są coraz bardziej wyrafinowane, wykwalifikowani specjaliści ds. bezpieczeństwa są szczególnie cenieni przy działaniach obronnych.

Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia, które rozwijają pasje

Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne na naszej Uczelni w pełni odnosi się do tematyki szeroko pojętego bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa wewnętrznego, bezpieczeństwa państwa, zarządzaniem kryzysowym i bezpieczeństwem na poziomie branżowym (ekologia, finanse, energetyka czy zdrowie); to także poznanie problematyki różnych rodzajów przestępczości, z terroryzmem i cyberterroryzmem włącznie.

Program studiów licencjackich Bezpieczeństwo Wewnętrzne ma charakter interdyscyplinarny co oznacza, że łączy w sobie zagadnienia z zakresu różnych obszarów. Są to tematy z dziedzin prawnych, ekonomii, psychologii czy kryminologii. Treści kierunkowe obejmują m.in. zagadnienia z czynników kryminogennych, elementów penitencjarystyki, analizy śledczej cyfrowych nośników danych, metod i taktyk postępowań z podejrzanymi. Poza tym studenci poznają dokładnie sytuację geopolityczną, rodzaje zagrożeń i sposobów działania podczas kryzysu, w tym - jaką rolę pełni tu państwo. 

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia to kierunek, dzięki któremu nasi studenci mogą zdobyć wiedzę, cenne umiejętności i kwalifikacje zawodowe niezbędne do podjęcia pracy w sektorach bezpieczeństwa, służbach mundurowych czy w organizacjach działających na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego. Nauka trwa sześć semestrów, w trakcie których można uzyskać 180 punktów w systemie ECTS, zaś absolwent otrzymuje tytuł zawodowy licencjata, co potwierdza uzyskanie VI poziomu w Polskiej Ramie Kwalifikacji.

Umiejętności cenione na rynku pracy

Studia Bezpieczeństwo Wewnętrzne na naszej Uczelni przygotowują przede wszystkim do pracy w sektorze ochrony osób, mienia, obiektów oraz obszarów wewnętrznych Unii Europejskiej. Studenci uczą się, jak powinna wyglądać współpraca różnych instytucji, jak gospodarować środkami samorządowymi oraz w jaki sposób analizować i zwalczać zagrożenia, związane głównie z działalnością człowieka. Dowiadują się również, w jaki sposób wykorzystywać przepisy prawne związane z dziedziną bezpieczeństwa, jak projektować i wdrażać działania mające na celu zwalczanie i zapobieganie przestępczości oraz jak zarządzać w czasie kryzysu

Ukończenie kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne to także silny rozwój takich umiejętności, jak skupienie na realizacji celów, wyszukiwanie skutecznych rozwiązań, analiza danych, praca w grupie i odpowiedzialność.

Specjalności i kierunki rozwoju

W trakcie studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne, organizowanych przez Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego, studenci mogą wybrać kierunek, w którym chcą się szczególnie wyspecjalizować. Co więcej, mogą wybrać więcej niż jedną specjalność, co znacznie zwiększy profil absolwencki:

  • Zarządzanie kryzysowe
  • Bezpieczeństwo publiczne i cyberbezpieczeństwo

Zagadnienia związane z zachowaniem bezpieczeństwa wewnętrznego kraju to istotne i strategiczne elementy, stanowiące o prawidłowym funkcjonowaniu państwa. Dlatego też studia licencjackie Bezpieczeństwo Wewnętrzne na naszej Uczelni są prowadzone we współpracy z wysokiej klasy specjalistami z dziedzin obronności i bezpieczeństwa; nasi wykładowcy mają doświadczenie w pracy w resortach, instytucjach i organizacjach, dzięki czemu przekazują studentom wiedzę popartą praktyką zawodową


Studiuj Bezpieczeństwo Wewnętrzne na WSKZ i zyskaj szerokie perspektywy zatrudnienia oraz możliwość ciągłego rozwoju swoich pasji.

Pobierz program kierunku 

Harmonogram płatności