Administracja publiczna

Cena: 420 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 228 opinii
9.1
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Administracja publiczna


Rodzaj studiów: podyplomowe


Forma studiów: e-learning


Cel:

Celem studiów jest zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności z zakresu administracji publicznej pozwalającej na podniesienie jakości jej funkcjonowania. 


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Studia na wskazanym kierunku umożliwiają zgłębienie wiedzy z obszaru nauk administracyjnych. Zakres kierunku obejmuje podstawy prawne administracji publicznej, z uwzględnieniem składających się na nią podmiotów oraz zawiera zagadnienia związane zarówno z obowiązującym prawem na terenie Unii Europejskiej, jak i z prawem międzynarodowym. Absolwent studiów zostanie zapoznany z różnorodnymi formami kierowania i działania administracji oraz zdobędzie kompetencje niezbędne do profesjonalnego prowadzenia usług na konkurencyjnym poziomie.


Adresaci:

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych, w tym w szczególności do: osób zatrudnionych w jednostkach administracji publicznej lub uczestników planujących podjąć zatrudnienie w tym sektorze. 


| Pobierz program kierunku