Compliance w organizacji

Cena: 380 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 192 opinii
9.0
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Compliance w organizacji


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel:

Celem studiów jest: umożliwienie słuchaczom zdobycia kompleksowej wiedzy i umiejętności związanych ze standardami organizowania, tworzenia, kształtowania i wdrażania polityki compliance, skutecznym wykorzystywaniem różnorodnych instrumentów prawnych oraz etycznych w ramach jednostek administracji publicznej, jak i przedsiębiorstw.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Głównym zadaniem compliance jest zapewnienie zgodności działalności jednostek administracji publicznej bądź też przedsiębiorstw z normami, zaleceniami lub stosownymi praktykami poprzez stworzenie odpowiedniej struktury i stosowanie środków compliance. Działania te podejmowane są w celu zapobiegania stratom finansowym, utracie reputacji oraz zredukowania do minimum ryzyka wystąpienia w organizacji nieprawidłowości.

Zagadnienia z zakresu compliance stanowią istotny obszar skutecznego zarządzania działalnością przedsiębiorstw. Stale rośnie zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie. Firmy przywiązują coraz to większą wagę do identyfikacji, kontroli i zarządzanie ryzykiem, co w konsekwencji przekłada się na wymagania, jakie stawia się osobom podejmującym zatrudnienie na stanowiskach związanych z tym obszarem.

Program kształcenia obejmuje między innymi zagadnienia z zakresu: otoczenia prawnego i regulacyjnego organizacji, etyki w biznesie, znaczenia i roli compliance w organizacji, metodyki tworzenia funkcji compliance w organizacji, zadań zawodowych compliance oficera, narzędzi identyfikowania, oceny i monitorowania ryzyka, procesu tworzenia, kształtowania compliance, nadużyć gospodarczych, praktycznych aspektów pracy menedżera compliance.

Absolwent kierunku:

- potrafi dostosować działania organizacji do wymogów prawnych i obyczajowych;

- posiada umiejętności w zakresie projektowania wybranych elementów systemu zarządzania ryzykiem compliance;

- potrafi efektywnie wdrożyć oraz monitorować system compliance w organizacji;

- posiada wiedzę i umiejętności umożliwiające realizowanie programu zapobiegania i przeciwdziałania nadużyciom;

- posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na wprowadzanie i utrwalanie etycznych standardów zarządzania w organizacji.


Adresaci:

Studia adresowane są do: osób zatrudnionych lub planujących podjąć pracę na stanowisku compliance officer; kadry zarządzającej, praktyków z działów zgodności, bezpieczeństwa i działów prawnych, specjalistów ds. etyki, doradców biznesowych, kontrolerów i audytorów wewnętrznych, inwestorów, przedsiębiorców; specjalistów, kierowników i dyrektorów ds. zgodności; osób, które rozwój kariery zawodowej wiążą z polityką compliance.

Pobierz program kierunku 

  Kupując ten kierunek możesz skorzystać z promocji - 50% na kolejne studia podyplomowe z tej samej kategorii. Zdobądź więcej kwalifikacji i zwiększ swoje szanse na rynku pracy. Nie czekaj - promocja ograniczona czasowo.