Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe (restrukturyzacja i likwidacja przedsiębiorstwa)

Cena: 420 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 198 opinii
9.0
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe (restrukturyzacja i likwidacja przedsiębiorstwa)


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel:

Celem studiów jest zwiększenie wiedzy, umiejętności i kompetencji osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego oraz starających się o jej uzyskanie; przekazanie odpowiedniej wiedzy, wyposażenie w umiejętności i ukształtowanie kompetencji osób, które nie mają doświadczenia w pełnieniu funkcji organu postępowania, ale będą reprezentowały w toku postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego dłużnika lub wierzycieli.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Podyplomowe studia Prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego umiejscowione są w obszarze nauk społecznych. Treści kształcenia koncentrują się na zagadnieniach z dziedzin nauk i dyscyplin naukowych z zakresu prawa, w tym szczególnie prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego, oraz wybranych nauk społecznych.

Program kształcenia skupiony jest na przekazaniu uczestnikom aktualnej wiedzy dotyczącej podstaw prawnych i zasad prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego; procedur oraz funkcjonowania instytucji prawa restrukturyzacyjnego. Efektem realizacji studiów na wskazanym kierunku jest nabycie umiejętności dotyczących analizy stanu faktycznego w świetle obowiązującego prawa, interpretacji przepisów oraz weryfikacji uczestników postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego.

Z początkiem 2016 r., gdy weszła w życie ustawa Prawo restrukturyzacyjne i nowelizacja ustawy Prawo upadłościowe, doszło do utworzenia nowego zawodu regulowanego doradcy restrukturyzacyjnego. Kierunek Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe umożliwia uzyskanie licencji doradcy restrukturyzacyjnego.

Absolwent studiów jest przygotowany do pełnienia funkcji w postępowaniu restrukturyzacyjnym i upadłościowym, do samodzielnego dokonywania czynności syndyka, nadzorcy sądowego czy zarządcy, a także sędziego orzekającego w przedmiocie ogłoszenia upadłości czy sędziego–komisarza, jak również do podejmowania się roli pełnomocnika zarówno dłużnika, jak i wierzyciela w postępowaniu restrukturyzacyjnym i upadłościowym, na każdym etapie jego trwania. 


Adresaci:

Studia skierowane są do osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego bądź tych, które chcą przygotować się do jej uzyskania; doradców prawnych, aplikantów radcowskich, radców prawnych oraz adwokatów i aplikantów adwokackich chcących nabyć wiedzę z zakresu przepisów prawa restrukturyzacyjnego, jak i znowelizowanych przepisów prawa upadłościowego; pracowników firm i oddziałów windykacyjnych w przedsiębiorstwach, pracowników banków, firm leasingowych oraz ekonomistów zainteresowanych restrukturyzacją przedsiębiorstw.

Pobierz program kierunku