Psychologia zachowań społecznych i organizacyjnych

Cena: 460 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 214 opinii
8.9
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Psychologia zachowań społecznych i organizacyjnych


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel:
Celem studiów jest poszerzenie wiedzy słuchaczy na temat zachowań społecznych i organizacyjnych oraz czynników psychologicznych i kulturowych, które je determinują, a także doskonalenia i kształtowania umiejętności wykorzystywania mechanizmów psychologicznych w życiu zarówno prywatnym, jak i zawodowym.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Studia Psychologia zachowań społecznych i organizacyjnych pozwalają na poszerzenie wiedzy słuchaczy z zakresu:

- psychologii ogólnej (osobowość, różnice indywidualne, radzenie sobie ze stresem, motywacja),

- psychologii stosunków interpersonalnych (mechanizmy spostrzegania społecznego, jednostka a grupa, wpływ społeczny, agresja i zachowania prospołeczne, elementy psychologii politycznej),

- kultury organizacyjnej i zachowań społecznych w organizacji (kulturowe uwarunkowania zachowania się, różnice kulturowe, psychologia zespołu pracowniczego, władza i kierowanie zespołem, motywowanie innych, zachowanie nieetyczne w organizacji– mobbing, rozwiązywanie konfliktów, prowadzenie negocjacji, trening public relations, psychologia reklamy),

- nawiązywania relacji interpersonalnych i lepszego radzenia sobie w kontaktach z ludźmi (komunikacja interpersonalna, interwencje społeczne, diagnoza i kształtowanie inteligencji emocjonalnej, zarządzania sobą).


Studia służą też pogłębianiu samowiedzy, stanowiącej podstawę do podejmowania działań w kierunku rozwoju własnego, pomagania innym, zarządzania zmianą i zespołem, kreowania kultury organizacyjnej.


Adresaci:

Studia te są adresowane do: osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy z zakresu psychologii zachowań społecznych i organizacyjnych; menedżerów, nauczycieli, trenerów, pracowników działów obsługi klienta, marketingu i reklamy, PR, zarządzających kadrami; absolwentów kierunków społecznych, humanistycznych, ekonomicznych oraz medycznych; osób chcących uzupełnić swoją wiedzę o aspekty psychologiczne funkcjonowania człowieka. 

Pobierz program kierunku