Zarządzanie w sporcie

Cena: 380 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 213 opinii
8.9
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Zarządzanie w sporcie


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel:

Celem studiów jest przekazanie uczestnikom praktycznych umiejętności i wiedzy do pełnienia funkcji kierowania i administrowania obiektami sportowymi oraz organizowania imprez masowych, w tym imprez sportowych; wykształcenie umiejętności związanych z zarządzaniem instytucjami sportowo-rekreacyjnymi, public relations oraz pozyskiwaniem środków na działalność sportową.


Czas trwania: 2 semestry


Opis kierunku:

Program kształcenia jest skupiony na przekazaniu słuchaczom aktualnej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji sportowych. Uczestnicy poznają ponadto szeroki zasób metod i technik z zakresu wpływania i kształtowania relacji z zawodnikami, zespołem i personelem oraz pozyskiwania środków z funduszy UE oraz zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków UE.

Dodatkowym atutem programu kształcenia jest budowanie świadomości słuchacza w obszarze norm i aspektów prawa sportowego, poruszenie problematyki związanej z etyką zarządzania oraz zwrócenie uwagi na praktyczne aspekty zarządzania infrastrukturą sportową.

Program studiów jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na specjalistów i ekspertów z dziedziny zarządzania w sporcie, w tym zarządzania infrastrukturą sportową, w związku z dynamiczną rozbudową obiektów sportowych w Polsce.

Absolwent kierunku potrafi: analizować i interpretować zjawiska i procesy gospodarcze w sektorze sportu, podejmować strategiczne decyzje zarządcze, skutecznie komunikować się, prowadzić efektywne negocjacje oraz organizować zebrania, nadzorować funkcjonowanie biur w organizacji sportowej, a także kierować i zarządzać zasobami ludzkimi w organizacjach sportowych. Jest przygotowany do pracy w charakterze:

- eksperta (doradcy, konsultanta) w zakresie programowania i wdrażania innowacji w sporcie, kierowania i administrowania obiektami sportowymi oraz organizowania imprez masowych, w tym imprez sportowych;

- menedżera przygotowanego do kierowania zespołami oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej na rynku sportowym.


Adresaci:

Studia adresowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe w tym w szczególności do osób, które chcą podjąć pracę w charakterze specjalistów ds. zarządzania sportem, kierowników w organizacjach sportowych oraz do osób pasjonujących się sportem; osób na co dzień związanych z organizacjami sportowymi, pracujących w profesjonalnych klubach sportowych oraz w jednostkach kultury i sportu; pracowników jednostek samorządu terytorialnego, odpowiedzialnych za rozwój sportu społeczności lokalnych; sportowców kończących swą karierę i byłych sportowców, którzy zamierzają kontynuować pracę w sporcie jako zarządzający organizacjami sportowymi.

Pobierz program kierunku