Poradnictwo psychologiczne i interwencja kryzysowa

Cena: 440 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 370 opinii
9.2
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Poradnictwo psychologiczne i interwencja kryzysowa


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel: 

Celem kształcenia jest zapoznanie słuchaczy z teorią i praktyką poradnictwa psychologicznego i interwencji kryzysowej; wszechstronne przygotowanie do udzielania pomocy osobom w kryzysach rozwojowych, sytuacyjnych, środowiskowych oraz egzystencjalnych; przygotowanie słuchaczy do udzielania pomocy osobom doświadczającym problemów psychicznych związanych z kryzysami rozwojowymi (kryzysy małżeńskie, rodzinne, związane z trudnościami szkolnymi, kryzysy adolescencyjne, wieku podeszłego i inne) lub z kryzysami sytuacyjnymi (doświadczenia traumatyczne, utrata i żałoba, próby samobójcze, kryzysy związane z chorobą psychiczną, somatyczną i inne).


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Zakres tematyczny studiów obejmuje zagadnienia psychologiczne, etyczne i prawne podstawy interwencji kryzysowej, a także zasady pracy opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacyjnej i terapeutycznej, jak również przygotowanie merytoryczne i metodyczne do podejmowania działań interwencyjnych.

Słuchacze nabędą wiedzę oraz umiejętności stosowania metod poradnictwa i interwencji kryzysowej. Program umożliwi słuchaczom udzielanie profesjonalnego wsparcia w procesie rozwoju i funkcjonowania człowieka na wszystkich etapach życia. Treści zawarte w programach nauczania przedmiotów będą prowadziły do opanowania umiejętności rozpoznawania i rozwiązywania problemów rozwojowych, stosowania metod wsparcia, poradnictwa psychologicznego i interwencji wobec dzieci, młodzieży i dorosłych doświadczających kryzysów rozwojowych lub sytuacyjnych.

Absolwent uzyskuje kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej, twórczego myślenia i konstruktywnego rozwiązywania konfliktów i poszukiwania rozwiązań.


Adresaci:

Studia adresowane są w szczególności do psychologów, przyszłych terapeutów chcący poszerzyć swoją wiedzę, pedagogów szkolnych, nauczycieli, pracowników samorządowych struktur pomocy rodzinom i poszkodowanym, kuratorów społecznych, asystentów rodzinnych, policjantów, strażaków, nauczycieli, lekarzy, pracowników poradni psychologiczno–pedagogicznych, pracowników poradni rodzinnych, pracowników poradni specjalistycznych oraz pracowników placówek adopcyjnych i opiekuńczo-wychowawczych; osób posiadających już przygotowanie z zakresu interwencji kryzysowej i terapii chcących poszerzyć swoją wiedzę i zdobyć nowe umiejętności, a także innych osób zajmujących się poradnictwem i pomocą w sytuacjach kryzysowych.


Zatrudnienie:

Poradnie dla dzieci, młodzieży i dorosłych, ośrodki interwencji kryzysowej, schroniska dla ofiar przemocy w rodzinie, zespoły samorządowe i rządowe odpowiedzialne za politykę zdrowotną oraz działania w sytuacjach kryzysowych.

Pobierz program kierunku