Psychologia sportu dla psychologów

Cena: 380 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 155 opinii
8.9
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Psychologia sportu dla psychologów


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel: 

Celem studiów jest poszerzenie oraz zdobycie przez słuchaczy wiedzy, umiejętności praktycznych oraz odpowiednich kompetencji do pracy psychologa w sporcie; przygotowanie słuchaczy do pracy ze sportowcami różnych kategorii, poziomów i dyscyplin sportowych.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Studia przygotowują teoretycznie i praktycznie do wykonywania zawodu psychologa w pracy z osobami uprawiającymi sport, korzystającymi z odnowy biologicznej, rehabilitacji, zawodnikami sportu wyczynowego oraz trenerami personalnymi lub grup sportowych. Po ukończeniu kształcenia psychologowie w sposób umiejętny i efektywny potrafili będą pomagać sportowcom w osiąganiu lepszych wyników i w pokonywaniu własnych ograniczeń.

Uczestnicy kierunku nabędą wiedzę dotyczącą psychologii sportu i aktywności fizycznej oraz zostaną wyposażeni w podstawowe umiejętności psychologiczne wymagane do praktyki psychologicznej w obszarze sportu i rekreacji; poznają podstawowe metody, techniki i narzędzia, które mogą znaleźć zostawanie w ww. obszarze ich oddziaływań.

Treści programowe realizowane w trakcie kształcenia pomogą w rozwiązywaniu konkretnych problemów psychologicznych pojawiających się podczas treningu i walce sportowej oraz umożliwią praktyczne przygotowanie do realizacji zadań zawodowych w obszarze organizowania optymalnych warunków, wspierania i motywowania sportowców oraz zespołów sportowych.


Adresaci: 

Studia te adresowane są do absolwentów wyższych studiów psychologicznych już pracujących bądź zamierzających podjąć pracę w polskich związkach sportowych i klubach sportowych.


Zatrudnienie:

Absolwenci kierunku będą mogli pracować jako psychologowie sportu w zespołach szkoleniowych, animatorzy sportu w szkołach i ośrodkach sportowych oraz konsultanci w programach rehabilitacji i aktywizacji ruchowej.

Pobierz program kierunku