Psychologia pozytywna w edukacji i wychowaniu. Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży


Cena:  540 zł (czesne)

 

Dziś 5% taniej 570 PLN


ilość wpłat: 102 semestry
Ocena słuchaczy:9.7
355 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Psychologia pozytywna w edukacji i wychowaniu. Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel:

Celem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie studentów do wprowadzenia podstaw psychologii pozytywnej w szeroko rozumiany obszar edukacji i rozwoju człowieka poprzez odkrywanie, rozwijanie zasobów, dobrostan, zakresy działających cech sygnaturowych, tworzenie programów rozwojowych, działań diagnostycznych i pomocowych.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Psychologia pozytywna, w przeciwieństwie do psychologii klinicznej, koncentrującej się na patologii oraz deficytach, skupiona jest na ludzkich siłach, cnotach oraz zaletach. Szeroko rozpowszechniony problem depresji stresu wśród młodych ludzi, malejące zadowolenie z życia oraz pozytywna korelacja pomiędzy pozytywnymi emocjami a zaangażowaniem w naukę przemawiają za tym, aby nauka dobrostanu realizowana była zarówno poprzez edukację. jak i podczas wychowania.

Treści programowe realizowane w ramach kierunku Psychologia pozytywna zastosowana w edukacji i wychowaniu pomogą wspomóc rozwój oraz funkcjonowanie dzieci i młodzieży w świecie chaosu, nieładu, niepewności, samotności i przypadkowości.


Adresaci:

Studia przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim i licencjackim.

Adresowane są w szczególności do:

- psychologów, pedagogów, nauczycieli, wychowawców, socjologów, pracowników opieki społecznej, kuratorów sądowych,

- lekarzy i socjoterapeutów,

- pracowników szkół i przedszkoli oraz świetlic socjoterapeutycznych,

- dyrektorów placówek dydaktycznych (szkół, przedszkoli),

- pracowników administracji samorządowej,

- osób planujących lub prowadzących własną praktykę pedagogiczną, lub psychologiczną, a także wszystkich pragnących zyskać nowe kwalifikacje w obszarze edukacji i rozwoju. 

Kurs nie nadaje uprawnień pedagogicznych w rozumieniu ustawy, stąd też wykorzystywanie nabytych uprawnień w placówkach edukacyjnych wymaga posiadania uprawnień pedagogicznych.