symbol
Klaus Zauner
Klaus Zauner

Profesor Zauner jest mikroekonomistą z zainteresowaniami badawczymi i dydaktycznymi w zakresie ekonomii przemysłowej, regulacji, teorii gier, ekonomii behawioralnej i eksperymentalnej. Po uzyskaniu tytułu magistra na Uniwersytecie Wiedeńskim uzyskał tytuł doktora ekonomii na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego. Dołączył do City University London z University of York. Publikował w renomowanych akademickich czasopismach ekonomicznych (np. Journal of Economic Theory, Economic Theory, Games and Economic Behaviour) z zakresu ekonomii przemysłowej, teorii ekonomii, teorii gier i zagadnień związanych z regulacjami.