Uprawnienia niezbędne do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej

audyt energetyczny studia podyplomowe

Audyt energetyczny to bardzo ważna ekspertyza pozwalająca ocenić aktualne zapotrzebowanie danego budynku na energię cieplną. Jest przeprowadzany na życzenie właścicieli nieruchomości bądź obligatoryjnie – np. w przypadku korzystania z różnych dotacji. Od kwietnia 2023, wraz z wejściem w życie nowelizacji ustawy Prawo budowlane, świadectwo charakterystyki energetycznej stanie się niezbędne m.in. podczas sprzedaży czy wynajmowania budynku. Zauważając rosnące zapotrzebowanie na tego typu usługi, coraz więcej osób interesuje to, jakie uprawnienia trzeba mieć do sporządzania takiej dokumentacji.

Co to jest audyt energetyczny?

Audyt energetyczny przeprowadza się w celu określenia ilości zużywanej energii do ogrzania danego budynku. To jeden z podstawowych dokumentów m.in. podczas aplikowania o środki na modernizację mającą na celu zwiększyć jego efektywność energetyczną.

Audyt energetyczny zawiera:

 • inwentaryzację instalacji, która zużywa energię,
 • ocenę cieplnych właściwości obiektu,
 • określenie charakterystyki energetycznej budynku,
 • sugestie dotyczące możliwych sposobów na zmniejszenie zużycia energii oraz ocenę opłacalności inwestycji.

Podczas audytu energetycznego sprawdza się wszystkie elementy i urządzenia, które mają wpływ na zużycie energii. Są to przede wszystkim ściany, dachy, okna, instalacje wentylacyjne, grzewcze, oświetlenie czy instalacje źródeł odnawialnych.

Uprawniony specjalista, czyli o audytorze energetycznym

Audyt powinien być wykonywany tylko przez osobę posiadającą uprawnienia – doradcę energetycznego bądź audytora. Audytor energetyczny jest stosunkowo nową specjalnością techniczną oraz zawodem. Zadaniem osoby na tym stanowisku jest pomoc osobom oraz instytucjom zainteresowanym oszczędnością energii oraz budownictwem energooszczędnym. Ma za zadanie przygotować opracowanie, które określa zakres oraz parametry ekonomiczne i techniczne inwestycji termomodernizacyjnej.

Audytor dokonuje oceny na podstawie:

 • oryginalnego projektu budynku bądź inwentaryzacji obiektu,
 • projektów dotyczących różnych wykonywanych prac,
 • dokonywanych przeglądów okresowych,
 • wytycznych dotyczących zagospodarowania terenu.

Ile kosztują audyty energetyczne?

Cena, jaką ponosi właściciel budynku za audyt energetyczny, jest uzależniona głównie od powierzchni budynku, kompletności posiadanej dokumentacji technicznej oraz zaplanowanych modernizacji. Na to, ile kosztuje audyt energetyczny, wpływa także przeznaczenie budynku. Ceny zaczynają się od:

 • 1000 zł brutto – w przypadku budynków jednorodzinnych,
 • 2500 zł netto – dla budynków wielorodzinnych,
 • 3000 zł netto – dla budynków niemieszkalnych.
audyt energetyczny uprawnienia

Świadectwo charakterystyki energetycznej – kiedy jest wymagane?

Charakterystyka energetyczna budynku w postaci świadectwa jest dokumentem określającym wielkość zapotrzebowania danej budowli na energię i pozwala oszacować orientacyjne roczne koszty utrzymania dotyczące jej zużycia. Obowiązek sporządzania takich certyfikatów jest wynikiem drogi obranej przez coraz popularniejsze budownictwo energooszczędne.

Takie świadectwo wymagane jest w momencie, gdy budynek bądź jego część będzie:

 • zbywana w oparciu o umowę sprzedaży,
 • zbywana w oparciu o umowę sprzedaży spółdzielczego prawa własnościowego do lokalu,
 • wynajmowana.

Do tej pory obowiązek posiadania takiego świadectwa był wymagany dla budynków, które powstały po 2009 roku. Wraz z wejściem w życie nowelizacji Prawa budowlanego, od kwietnia 2023 r. obowiązek ten będzie dotyczył również budowli wzniesionych przed 2009 rokiem.

Uprawnienia do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej

Aby sporządzać świadectwa charakterystyki energetycznej, należy być wpisanym do specjalnego wykazu osób uprawnionych. Można to zrobić spełniając określone warunki, w tym m.in. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, a także być niekaranym.

Dodatkowym wymogiem jest posiadanie uprawnień budowlanych – jeśli osoba ich nie posiada, warunkiem jest ukończenie studiów wyższych zakończonych uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera lub studiów wyższych i studiów podyplomowych, których program zawiera zagadnienia dotyczące charakterystyki energetycznej budynków.

Sprawdź kierunek studiów podyplomowych

Studia podyplomowe dla audytorów energetycznych

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego przygotowała kierunek Certyfikacja i audyt energetyczny budynków, którego ukończenie pozwala ubiegać się o uprawnienia do opracowywania świadectw energetycznych. Studia podyplomowe skierowane są do wszystkich absolwentów studiów wyższych.

Wiedza poruszana w trakcie programu okaże się niezwykle przydatna szczególnie:

 • inżynierom budownictwa,
 • pracownikom administracji samorządowej lub państwowej,
 • rzeczoznawcom majątkowym,
 • zarządcom nieruchomości i pośrednikom w obrocie nieruchomościami.