Ścieżka kariery audytora energetycznego budynków

audyt energetyczny budynków studia

Konieczność wykonywania audytów energetycznych wynika nie tylko z wymogów rządowych programów umożliwiających otrzymanie dofinasowania do termomodernizacji budynku. Cykliczne przeprowadzenie specjalnej ekspertyzy jest także obligatoryjne w przypadku przedsiębiorstw. Jeśli chodzi o audyt energetyczny cena uzależniona jest od wielu czynników, jednak za każdym razem musi być on przeprowadzony przez wykwalifikowanego audytora. W jaki sposób można zdobyć uprawnienia do świadczenia usług, które cieszą się w ostatnim czasie bardzo dużym zainteresowaniem?

Co to jest audyt energetyczny?

Dokonywanie zmian w istniejących już instalacjach i urządzeniach bądź montaż nowych rozwiązań służy głównie poprawie efektywności energetycznej budynku. Zarówno mieszkańcy domów, jak i właściciele przedsiębiorstw korzystających z dużych hal oraz innych obiektów, ponoszą duże koszty związane z ogrzewaniem i utrzymaniem odpowiedniej temperatury wewnątrz.

Każdą modernizację powinien poprzedzić audyt energetyczny, czyli specjalna ekspertyza techniczno-ekonomiczna obejmująca analizę oraz ocenę stanu aktualnego systemu grzewczego i wentylacyjnego. Dokument ten określa możliwości poprawy efektywności, ewentualne usprawnienia i propozycje finansowania modernizacji.

CHCESZ UBIEGAĆ SIĘ O UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA AUDYTU ENERGETYCZNEGO? ZAPISZ SIĘ NA STUDIA PODYPLOMOWE W WSKZ

Czy audyt energetyczny jest obowiązkowy?

Właściciele budynków zastanawiają się często, czy audyt energetyczny jest obowiązkowy w każdym przypadku. Otóż z pewnością dotyczy on przedsiębiorców, którzy z obowiązani są do przeprowadzenia lub zlecania przeprowadzenia takiego audytu co 4 lata. Lista przypadków jest długa, jednak zawiera również wyjątki. Wszelkie szczegóły dotyczące audytu dla przedsiębiorców określa 5 rozdział Ustawy o efektywności energetycznej.

Audyt energetyczny jest często także jednym z warunków, który należy spełnić, aby otrzymać dotacje na termomodernizacje w ramach jednego z programów rządowych (np. Czyste Powietrze). Konieczność jego przeprowadzenia powinna znajdować się w ogólnych warunkach programu.

Audyt energetyczny cena uzależniona od kilku czynników

Przeprowadzenie takiej ekspertyzy jest oczywiście płatne. Jeśli chodzi o audyt energetyczny, cena zależy od wielu czynników, m.in.:

  • wielkości, rodzaju i przeznaczenia budynku,
  • kompletności istniejącej dokumentacji technicznej,
  • wyposażenia technicznego obiektu,
  • zakresu zmian poddawanych analizie.

Audyt energetyczny budynku cena

Finalny koszt może być uzależniony także od regionu i wielkości danej miejscowości, jednak cena audytu energetycznego budynku jednorodzinnego zaczyna się średnio od 1000 zł, wielorodzinnego od 2000 zł, a obiektu użyteczności publicznej nawet od 3000 zł.

audyt energetyczny cena

Kto może wykonywać audyt energetyczny?

Audyt energetyczny to dokument potrzebny właścicielowi budynku do podjęcia decyzji na temat rozpoczęcia modernizacji. I choć nie stanowi on dokumentacji technicznej oraz nie jest podstawą do rozpoczęcia prac, musi być przeprowadzony przez osobą posiadającą uprawnienia. Rosnące zainteresowanie tego typu usługami sprawia, że coraz więcej osób zastanawia się w takim razie kto może wykonać audyt energetyczny? Ścieżek do zdobycia uprawnień jest sporo. Poniżej kilka z nich.

Przykładowe ścieżki kariery audytora energetycznego

Prawidłowe wykonanie audytu wymaga wiedzy na temat podstaw projektowania, użytkowania i budowania nieruchomości. Z tego powodu audytorzy energetyczni to najczęściej absolwenci szkół lub studiów wyższych z zakresu budownictwa.

Dla absolwentów liceum

Decyzję o poprowadzeniu swojej ścieżki w kierunku tego zawodu jest możliwe na kilku etapach edukacyjnych. Jednym z nich jest ukończenie liceum o profilu, który umożliwi podjęcie studiów wyższych z zakresu budownictwa. Następnie aspirujący audytor może zrobić specjalizację z kierunku audytingu i certyfikacji energetycznej budynku, a następnie przystąpić do egzaminu, którego zaliczenie będzie jednoznaczne z otrzymaniem licencji audytora energetycznego.

Sprawdź kierunek studiów podyplomowych

Dla absolwentów technikum i szkoły branżowej I oraz II stopnia

Możliwość uzyskania licencji mają również absolwenci technikum o profilu budowlanym, a także uczniowie branżowej szkoły I oraz II stopnia. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości mogą wybrać studia wyższe na wybranym kierunku z zakresu energetyki lub inżynierii środowiska.

Studia podyplomowe dla aspirujących audytorów

Jedną ze ścieżek, która umożliwia ubieganie się o uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, jest ukończenie studiów podyplomowych „Certyfikacja i audyt energetyczny budynków” oferowanych przez WSKZ. Na kierunek ten mogą zapisać się wszyscy absolwenci studiów wyższych. Więcej informacji znajdziesz na stronie kierunku.