Jak zostać rolnikiem bez wykształcenia rolniczego?

Podyplomowe studia rolnicze to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą zdobyć kwalifikacje rolnicze.

Zaktualizowano dnia 21 września 2021

Prowadzenie własnej działalności rolnej od wielu lat jest bardzo pożądane. Jak się okazuje, o własną rolę zabiegają nie tylko osoby pochodzące z rodzin, w których tradycją stało się przekazywanie z pokolenia na pokolenie gruntów pod uprawę. W ostatnim czasie zauważyć można wzrost zainteresowania posiadania własnej działki rolnej ze strony osób, które wcześniej nie miały do czynienia z uprawą i nie posiadają stosownych uprawnień i kwalifikacji. Z tego powodu coraz więcej osób zadaje sobie pytanie – jak zostać rolnikiem bez wykształcenia rolniczego?

Kim jest rolnik?

Warto na początku przyjrzeć się statusowi rolnika w świetle prawa. Jak określa Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego, rolnikiem jest osoba, która posiada lub dzierżawi nieruchomości rolne o powierzchni nie większej niż 300 hektarów. Warunkiem jest prowadzenie gospodarstwa jednoznacznie i samodzielnie. W praktyce oznacza to wykonywanie wszelkich działań oraz podejmowanie decyzji w swoim imieniu. Aby otrzymać status rolnika indywidualnego osoba ta powinna przez minimum 5 lat zamieszkiwać gminę, w której znajduje się nieruchomość rolna. Bardzo istotnym elementem przyznania statusu rolnika indywidualnego są odpowiednie kwalifikacje rolnicze.

Jak zdobyć kwalifikacje rolnicze?

Co można uznać jako kwalifikacje rolnicze w świetle wspomnianej ustawy? Po pierwsze wykształcenie w kierunku rolnictwa (zasadnicze branżowe, zasadnicze zawodowe, średnie, średnie branżowe albo wykształcenie wyższe). Na taki ruch decyduję się zazwyczaj osoby, które są pewne prowadzenia działalności rolniczej dość wcześnie, zaraz po ukończeniu szkoły podstawowej lub liceum. Co jednak z osobami, które nie posiadają takiego wykształcenia? Nic straconego.

Za wykształcenie rolnicze można uznać także kwalifikacje rolnicze – tytuł zawodowy, tytuł kwalifikacyjny albo tytuł zawodowy mistrza w zawodzie, który również okazuje się przydatny w celu prowadzenia własnej roli. Bardzo ważne jest jednak, aby posiadając dane kwalifikacje zadbać o staż pracy w rolnictwie, który powinien wynosić minimum 3 lata.

3-letni staż pracy na roli wymagany jest również w przypadku wykształcenia średniego lub średniego branżowego innego niż rolnicze. W przypadku posiadania świadectwa ze szkoły podstawowej, gimnazjum, zawodowej lub branżowej o profilu innym niż rolnictwo, wówczas staż pracy w rolnictwie musi wynosić aż 5 lat.

Podyplomowe studia rolnicze online

Co jednak z osobami, które nie posiadają tak długiego stażu lub powyższych kwalifikacji rolniczych? W tym przypadku najkrótszą drogę do pozyskania statusu rolnika indywidualnego stanowią podyplomowe studia rolnicze, które można zrealizować na Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego. Studia na kierunku Rolnictwo (dla absolwentów kierunków nierolniczych) umożliwiają zdobycie kwalifikacji rolniczych uznawanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, a także Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Warto zaznaczyć, że słuchacze tego kierunku nie muszą zdawać egzaminu państwowego w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Sprawdź kierunek studiów podyplomowych

Co więcej, kierunek dostępny jest jako studia online, co oznacza, że słuchacze mogą zrealizować cały program nauczania bez wychodzenia z domu. Stwarza to wiele udogodnień, które nie są możliwie w przypadku standardowej formy nauki, a słuchacze mogą dzięki temu:

  • Zaoszczędzić pieniądze i czas na dojazdach – słuchacze nie muszą dojeżdżać do stacjonarnych placówek uczelni w celu realizacji materiału.
  • Uczyć się o dowolnych porach – uczelnia nie narzuca z góry godzin logowania na platformę w celu realizacji materiału, dzięki czemu słuchacze mogą sami dostosować tempo nauki do własnych potrzeb.
  • Zdobyć kwalifikacje rolnicze z dowolnego miejsca, które posiada dostęp do Internetu – jest to świetny wybór dla osób, które często zmieniają swoje miejsce zamieszkania albo nie chcą chodzić na kompromisy i rezygnować z wyjazdów na rzecz nauki.

Rolnik indywidualny

Co daje status rolnika indywidualnego?

Uzyskanie statusu rolnika indywidualnego niesie za sobą wiele udogodnień. Wśród nich są m.in.:

  • Uzyskiwanie dotacji i dopłat z Unii Europejskiej.
  • Niższe składki na ubezpieczenie społeczne.
  • Brak składek na ubezpieczenie zdrowotne dla rolników posiadających mniej niż 6 hektarów ziemi.
  • Większa swoboda przy zakupie ziemi i brak konieczności zgody KOWR na transakcje.