Typy działalności, jakie można prowadzić po ukończeniu studiów rolniczych

studia podyplomowe rolnictwo

Mechanizacja rolnictwa oraz rozwój nowoczesnych technologii znacznie usprawniających pracę w gospodarstwie rolnym w połączeniu z dotacjami unijnymi, które pozwalają pokryć wiele kosztów związanych z uprawą roślin i zwierząt, wpłynęły na jeszcze większe zainteresowanie prowadzeniem działalności rolnej. Z wielu przywilejów oraz dofinansowań mogą skorzystać jednak tylko osoby posiadające prawny status rolnika. Aby tak się stało, muszą zostać spełnione określone warunki. Jednym z nich jest posiadanie wykształcenia rolniczego, które można zdobyć zapisując się na studia podyplomowe Rolnictwo.

Dlaczego rolnik musi posiadać wykształcenie rolnicze?

Tylko osoba o statusie rolnika indywidualnego może korzystać z unijnych dotacji, czy nabywać nieruchomości rolne. Aby nim zostać, osoba musi:

  • być właścicielem, wieczystym użytkownikiem, posiadaczem bądź dzierżawcą nieruchomości rolnych – ich powierzchnia nie może przekraczać łącznie 300 hektarów,
  • przez minimum 5 lat zamieszkiwać gminę, na obszarze której znajduje się jedna z nieruchomości, która należy do gospodarstwa rolnego,
  • osobiście prowadzić gospodarstwo.

Istotnym elementem jest również konieczność posiadania przez osobę fizyczną kwalifikacji rolniczych. Jest to ustawowy wymóg, który zostaje spełniony jeśli osoba posiada ukończoną szkołę rolniczą – zasadniczą zawodową, zasadniczą branżową, średnią, średnią branżową lub wyższą. Co jednak z osobami, które nie posiadają ukończonej szkoły stricte rolniczej? Odpowiedzią są Studia Podyplomowe Rolnictwo, które oferuje Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego.

Studia podyplomowe rolnictwo online

Przepisy pozwalają bowiem zdobyć wykształcenie rolnicze także absolwentom studiów wyższych innych niż rolnicze. W takim przypadku najkrótszą drogą do uzyskania wymaganych kwalifikacji jest realizacja studiów podyplomowych z zakresu rolnictwa.

studia podyplomowe rolnictwo - nauka przez Internet

Z jakiego zakresu przygotowują podyplomowe studia rolnicze dla absolwentów nierolniczych?

Program został stworzony w taki sposób, aby słuchacze zdobyli kompleksową wiedzę ze wszystkich najważniejszych aspektów, które mają wpływ na efektywne prowadzenie działalności. W pierwszym semestrze zapoznają się nie tylko z podstawami prawa rolnego czy ekonomiki rolnictwa, ale poznają również tajniki marketingu i rachunkowości.

Studia podyplomowe Rolnictwo (dla absolwentów kierunków nierolniczych) w drugim semestrze przygotowują słuchaczy z wiedzy stricte rolniczej, która pozwoli zrozumieć procesy związane z produkcją i ochroną roślin, a także technologią produkcji zwierzęcej. Informacje te są niezwykle przydatne w trakcie prowadzenia działalności rolniczej związanej z produkcją rośliną, produkcją zwierzęcą i szeroko pojętym agrobiznesem.

Rolnictwo – studia niezbędne do prowadzenia działalności

Absolwenci studiów rolniczych, którzy posiadają status rolnika indywidualnego mogą prowadzić działalność rolniczą z zakresu:

  • produkcji, hodowli lub uprawy produktów rolnych,
  • hodowli zwierząt oraz utrzymywaniu ich w celach gospodarskich,
  • produkcji materiału siewnego, reprodukcyjnego, szkółkarskiego i hodowlanego,
  • produkcji materiału zarodowego zwierząt (tym ptactwa oraz owadów użytkowych),
  • produkcji zwierzęcej typu przemysłowego fermowego,
  • chowu oraz hodowli ryb.
Sprawdź kierunek studiów podyplomowych

Studia podyplomowe rolnictwo – nauka przez Internet

Wychodząc naprzeciw potrzebom słuchaczy, którzy chcą zdobyć wymagane wykształcenie, Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego oferuje podyplomowe studia rolnicze dla absolwentów kierunków nierolniczych, które można zrealizować w całości bez wychodzenia z domu. Nauka odbywa się za pośrednictwem nowoczesnej i efektywnej platformy dydaktycznej, dzięki czemu słuchacze mają możliwość realizowania tematów w dowolnych dniach i o dogodnych porach. Więcej o trybie nauczania przeczytasz w naszym artykule „Jak wyglądają studia online?”.