Zarządzanie - Studia podyplomowe

Powrót do kategorii studiów podyplomowych
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą studiów podyplomowych.
wyszukiwanie w kategorii: Zarządzanie
Powrót do wszystkich kategorii studiów podyplomowych
Ładowanie

Ładowanie...

ZARZĄDZANIE


Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami europejskimi - 340 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Zarządzanie zasobami ludzkimi - 310 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Zarządzanie restrukturyzacją i naprawą przedsiębiorstw - 520 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Agile – zarządzanie w organizacjach - 460 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Event manager - 380 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Zarządzanie projektami - 420 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Zarządzanie kapitałem ludzkim - 310 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją (Reha-manager) - 420 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Profesjonalne zarządzanie szkoleniami i rozwojem pracowników - 410 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Organizacja i zarządzanie jednostkami pomocy społecznej - 360 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Audyt i kontrola wewnętrzna - 460 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Zarządzanie kryzysowe - 360 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji - 380 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją - 360 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Studia menedżerskie - 410 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Przywództwo, coaching i mentoring - 420 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Trener, coach i menedżer ds. szkoleń (Akademia trenera) - 470 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Zarządzanie hotelem – Menedżer hotelu - 360 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Zarządzanie innowacją - 470 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Zarządzanie logistyką - 440 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Zarządzanie łańcuchem dostaw - 440 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Zarządzanie w ochronie zdrowia - 360 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Zarządzanie w administracji - 380 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Zarządzanie w farmacji - 470 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Koordynator kontroli zarządczej - 380 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Kontrola w administracji publicznej - 400 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Zarządzanie i dowodzenie - 340 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Zarządzanie jednostką organizacyjną w administracji publicznej - 380 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Zarządzanie jednostkami opieki zdrowotnej - 340 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Zarządzanie środowiskiem - 340 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Zarządzanie produkcją - 380 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Kierownik produkcji - 410 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Kierownik projektu - 470 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Organizacja, zarządzanie i marketing w agrobiznesie - 350 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Menedżer kultury - 380 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta
Lean Management - 480 zł
2 semestry      rekrutacja otwarta