Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach obszaru administracyjno-usługowego

Cena: 380 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 3

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 105 opinii
8.6
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach obszaru administracyjno-usługowego


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)


  Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach obszaru administracyjno-usługowego składa się z 2 kierunków realizowanych równolegle tj. Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach obszaru administracyjnego i Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach obszaru usługowego. Po ukończeniu ww. studiów podyplomowych absolwent otrzymuje dwa świadectwa, tj. odrębny dokument do każdego z nauczanych przedmiotów (zgodnie z wytycznymi MNiSW).

Cel:

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie nauczycieli do nauczania przedmiotów zawodowych w ramach obszaru administracyjno-usługowego (AU); nabycie wiedzy i umiejętności do nowoczesnego i skutecznego uczenia w szkole.

Program studiów skoncentrowany jest na wyposażeniu nauczycieli w:

- wiedzę merytoryczną, obejmującą kształcenie w zakresie niezbędnym do realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie programowej przedmiotów zawodowych odpowiadającej danemu obszarowi, 

- wiedzę dotyczącą przygotowania w zakresie dydaktyki przedmiotu (metodyki nauczania) na danym etapie edukacyjnym,

- wiedzę praktyczną, gromadzoną poprzez realizowane praktyki, której celem jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki (metodyki nauczania) przedmiotu (rodzaju zajęć) z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym.


Treści kształcenia:

Program studiów został opracowany w oparciu o aktualne podstawy programowe.


Czas trwania: 450 godzin (w tym 90 godzin praktyk) - 3 semestry


Studia umożliwiają nauczycielom zdobycie wiedzy i umiejętności do nauczania przedmiotów zawodowych objętych programem studiów w ramach obszaru administracyjno-usługowego (AU).


Adresaci:

Studia skierowane są do osób poszukujących wszechstronnego przygotowania do nauczania przedmiotów zawodowych w ramach obszaru administracyjno- usługowego (AU); nauczycieli, którzy zamierzają zdobyć wiedzę merytoryczną, dydaktyczną i metodyczną w zakresie ww. obszaru kształcenia. Studia przeznaczone są dla nauczycieli, którzy chcą w pełni wykorzystać doświadczenie i potencjał kompetencyjny oraz wzmocnić swoją pozycję na rynku pracy wobec zmian zachodzących w edukacji i kształceniu nauczycieli.


Wymagania:

 Studia skierowane są do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne.

W przypadku braku posiadania przygotowania pedagogicznego, Uczelnia WSKZ umożliwia słuchaczom zapisanie się na dwa kierunki jednocześnie. Zapisując się równolegle na dwa kierunki, słuchacz otrzymuje rabat w wysokości 25% na kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego.

Celem uzyskania rabatu zachęcamy do dokonania rejestracji i opłacenia pierwszego kierunku, który nie jest przygotowaniem pedagogicznym.

Kolejno w panelu studenta, prosimy o przejście do zakładki "Moje wykształcenie", kliknięcie "Potwierdź posiadanie przygotowania pedagogicznego” oraz "Nie posiadam przygotowania pedagogicznego". Następnie należy wypełnić ankietę i wybrać kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego, a bonifikata w wysokości 25% naliczy się automatycznie.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o napisanie wiadomości mailowej na adres: kontakt@studia-online.pl