Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z elementami integracji sensorycznej dla pedagogów specjalnych


Cena:  350 zł (czesne)

 

Dziś 5% taniej 370 PLN


ilość wpłat: 103 semestry
Ocena słuchaczy:9.3
349 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z elementami integracji sensorycznej dla pedagogów specjalnych


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Charakter studiów: studia kwalifikacyjne


Metoda kształcenia: e-learning (online)Podstawa prawna kształcenia: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450).


Cel: 

Celem studiów podyplomowych jest umożliwienie słuchaczom nabycia interdyscyplinarnej wiedzy o rozwoju i funkcjonowaniu osób ze spektrum autyzmu oraz ich specyficznych potrzebach edukacyjnych. Uczestnicy zostaną wyposażeni w praktyczne umiejętności projektowania i prowadzenia zajęć oraz kompetencje umożliwiające wspieranie osób ze spektrum autyzmu na przestrzeni całego ich życia (od wczesnego wspomagania rozwoju poprzez edukację aż do okresu dorosłości), a także współpracę z ich środowiskiem wychowawczym i innymi specjalistami.


Czas trwania: 510 godzin (w tym 120 godz. praktyk) – 3 semestry


Uzyskane kwalifikacje:

Kwalifikacje wydawane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Studia podyplomowe mają charakter kwalifikacyjny i pozwalają uzyskać kompetencje w zakresie integracji sensorycznej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci oraz młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD). Absolwenci kierunku uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć w przedszkolach oraz wszystkich typach szkół, a także w ośrodkach szkolno-wychowawczych jako nauczyciel wspomagający.

Wszystkie kierunki studiów z zakresu integracji sensorycznej prowadzone przez WSKZ posiadają akredytację Krajowego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej (audyt nr: 4/ATIS/1/2020). Dzięki temu każdy z absolwentów studiów SI ma możliwość uzyskania członkostwa KSTIS, które pozwala zdobyć znaczącą przewagę na rynku pracy.


Adresaci:

Studia podyplomowe na kierunku „Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z elementami integracji sensorycznej dla pedagogów specjalnych” skierowane są do nauczycieli, zamierzających poszerzyć swoje kompetencje i uzyskać przygotowanie do pracy w instytucjach systemu oświaty, na stanowiskach wymagających przygotowania do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, wymagającymi wsparcia i pomocy w przekraczaniu różnorakich trudności, utrudniających im rozwój i funkcjonowanie społeczne; absolwentów studiów magisterskich humanistycznych, pedagogów, psychologów, fizjoterapeutów, rehabilitantów, terapeutów pracujących w żłobkach, przedszkolach, oraz szkołach.

Uczestnikami studiów mogą być osoby legitymujące się wykształceniem wyższym (co najmniej I stopnia) oraz przygotowaniem pedagogicznym, które posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej.


Zatrudnienie:

Realizacja studiów podyplomowych umożliwia uzyskanie przygotowania do pracy w charakterze nauczyciela wspomagającego z osobami mającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolach, szkołach i placówkach specjalnych lub integracyjnych (oddziałach specjalnych lub integracyjnych).


Wymagania:

Studia skierowane są do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne.

W przypadku braku posiadania przygotowania pedagogicznego, uczelnia WSKZ umożliwia słuchaczom zapisanie się na dwa kierunki jednocześnie. Zapisując się równolegle na dwa kierunki, słuchacz otrzymuje rabat w wysokości 25% na kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego.

Celem uzyskania rabatu prosimy o napisanie wiadomości mailowej na adres kontakt@studia-online.pl