Logopedia

Cena: 530 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 4

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 650 opinii
9.6
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Logopedia


Rodzaj studiów: studia podyplomowe

Charakter studiów: studia kwalifikacyjne
   

Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)Podstawa prawna kształcenia: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450).


Cel:

Studia nadają pełne kwalifikacje do pracy w zawodzie logopedy lub nauczyciela logopedy. Ich celem jest praktyczne i teoretyczne przygotowanie słuchaczy do pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi z zaburzeniami w komunikacji językowej w zakresie rozpoznawania i diagnozowania zaburzeń, dokonywania ich charakterystyki i prowadzenia terapii zróżnicowanej ze względu na istotę tych nieprawidłowości.


Czas trwania: 684 godzin (w tym 180 godzin praktyk) - 4 semestry


Uzyskane kwalifikacje:

Kwalifikacje wydawane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Studia podyplomowe z zakresu „Logopedii” mają charakter kwalifikacyjny, nadają uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy lub nauczyciela logopedy.

Absolwenci kierunku otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (z uwzględnieniem uchwały Kolegium Logopedycznego z dnia 16 lutego 1998 roku w sprawie minimum programowego studiów logopedycznych) potwierdzające uzyskanie kwalifikacji zawodowych:

Nazwa zawodu: Logopeda; Nauczyciel Logopeda.

Kod zawodu: 229402; 235906 - według klasyfikacji zawodów i specjalności opracowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli - zgodnie z Rozporządzeniem absolwent Logopedii, zdobędzie również kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Przedstawiona oferta edukacyjna spełnia standardy umożliwiające zdobycie Certyfikatu Zawodowego Logopedy, wydawanego przez Polski Związek Logopedów, który jest dokumentem potwierdzającym posiadanie wysokich kwalifikacji zawodowych.


Adresaci:

Studia te kierowane są do:

- absolwentów wyższych uczelni o dowolnym profilu i kierunku, interesujących się zaburzeniami komunikacji językowej zarówno w mowie, jak i w piśmie,

- rodziców, którzy chcą świadomie kształcić sposób komunikacji i usuwać jej zaburzenia u własnych dzieci,

- osób, które chcą odkryć możliwości swojego głosu i mowy i wykorzystywać je w różnych sferach: osobistych i zawodowych,

- nauczycieli czynnych zawodowo oraz poszukujący pracy;

- osób posiadających uprawnienia do pracy z dziećmi i młodzieżą, które chcą zdobyć kwalifikacje oraz zawód logopedy ogólnego.


Zatrudnienie:

Studia podyplomowe na kierunku „Logopedia” umożliwiają podjęcie pracy w placówkach zarówno resortu oświaty, pomocy społecznej, jak i służby zdrowia, w tym:

- przedszkolach i szkołach,

- poradniach psychologiczno-pedagogicznych,

- poradniach specjalistycznych (np. dla osób z wadami słuchu i zaburzeniami mowy),

- ośrodkach szkolno-wychowawczych,

- domach dziecka,

- szpitalach i poradniach przyszpitalnych,

- przychodniach specjalistycznych,

- oraz prywatnych gabinetach.


Wymagania:

Studia przeznaczone są dla osób, które:

- legitymują się ukończeniem studiów wyższych magisterskich. Wówczas absolwenci tego kierunku uzyskują uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy.

Dodatkowo wymagane jest zaświadczenie z gabinetu logopedycznego o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy.

lub

- legitymują się ukończeniem studiów wyższych licencjackich oraz posiadają przygotowanie pedagogiczne. Wówczas absolwenci tego kierunku uzyskują uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela logopedy. Absolwenci tego kierunku, posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych I stopnia, nie mogą dokonywać diagnozy logopedycznej (pracować w poradniach) jak również nie mają pełnego przygotowania do pracy w resorcie zdrowia oraz kwalifikacji do wykonywania zawodu logopedy.

Dodatkowo wymagane jest zaświadczenie z gabinetu logopedycznego o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy.

W przypadku braku posiadania przygotowania pedagogicznego, Uczelnia WSKZ umożliwia słuchaczom zapisanie się na dwa kierunki jednocześnie. Zapisując się równolegle na dwa kierunki, słuchacz otrzymuje rabat w wysokości 25% na kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego.

Celem uzyskania rabatu prosimy o napisanie wiadomości mailowej przed dokonaniem płatności za kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego na adres: kontakt@studia-online.pl

Pobierz program kierunku