Logopedia

Cena: 500 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 4

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 650 opinii
9.6
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Logopedia


Rodzaj studiów: studia podyplomowe

Charakter studiów: studia kwalifikacyjne
   

Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)Podstawa prawna kształcenia: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2023 poz. 2102) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450 ze zm.).


Cel:

Celem studiów podyplomowych na wskazanym kierunku jest nabycie przez słuchaczy wiedzy oraz umiejętności z zakresu diagnozy i terapii logopedycznej na różnych etapach rozwoju i w różnych sferach aktywności (edukacyjnej, społecznej i zawodowej); przygotowanie absolwentów do pracy z pacjentami i uczniami z zaburzeniami komunikacyjnymi uwarunkowanymi środowiskowo lub organicznie (różnego rodzaju czynnikami patologicznymi) oraz umożliwienie im zdobycia kwalifikacji do wykonywania zawodu logopedy lub nauczyciela-logopedy.


Czas trwania: 684 godzin (w tym 180 godzin praktyk) - 4 semestry


Uzyskane kwalifikacje:

Studia podyplomowe na kierunku Logopedia mają charakter kwalifikacyjny. Program kształcenia zgodny jest z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 1450 ze zm.) w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Ukończenie wskazanego kierunku umożliwia jego absolwentom uzyskanie uprawnień m.in. do:

- pracy w zawodzie logopedy oraz nauczyciela logopedy,

- prowadzenia zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

- pełnienia funkcji nauczyciela-konsultanta, nauczyciela-doradcy metodycznego, opiekuna stażu, edukatora, eksperta wchodzącego w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.

Absolwenci kierunku otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (z uwzględnieniem uchwały Kolegium Logopedycznego z dnia 16 lutego 1998 roku w sprawie minimum programowego studiów logopedycznych) potwierdzające uzyskanie kwalifikacji zawodowych.


Adresaci:

Studia te kierowane są do:

- absolwentów wyższych uczelni o dowolnym profilu i kierunku, interesujących się zaburzeniami komunikacji językowej zarówno w mowie, jak i w piśmie,

- rodziców, którzy chcą świadomie kształcić sposób komunikacji i usuwać jej zaburzenia u własnych dzieci,

- osób, które chcą odkryć możliwości swojego głosu i mowy i wykorzystywać je w różnych sferach: osobistych i zawodowych,

- nauczycieli czynnych zawodowo oraz poszukujący pracy;

- osób posiadających uprawnienia do pracy z dziećmi i młodzieżą, które chcą zdobyć kwalifikacje oraz zawód logopedy ogólnego.


Zatrudnienie:

Studia podyplomowe na kierunku „Logopedia” umożliwiają podjęcie pracy w placówkach zarówno resortu oświaty, pomocy społecznej, jak i służby zdrowia, w tym:

- przedszkolach i szkołach,

- poradniach psychologiczno-pedagogicznych,

- poradniach specjalistycznych (np. dla osób z wadami słuchu i zaburzeniami mowy),

- ośrodkach szkolno-wychowawczych,

- domach dziecka,

- szpitalach i poradniach przyszpitalnych,

- przychodniach specjalistycznych,

- oraz prywatnych gabinetach.


Wymagania:

Studia przeznaczone są dla osób, które:

- legitymują się ukończeniem studiów wyższych (co najmniej I stopnia) oraz posiadają przygotowanie pedagogiczne. Wówczas kierunek ten umożliwia absolwentom uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela logopedy

lub

- legitymują się ukończeniem studiów wyższych magisterskich. Wówczas absolwenci tego kierunku uzyskują uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy.

Dodatkowo w obydwu ww. przypadkach wymagane jest zaświadczenie z gabinetu logopedycznego o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy, które należy przedłożyć w trakcie realizacji studiów.

 Studia skierowane są do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne.

W przypadku braku posiadania przygotowania pedagogicznego, Uczelnia WSKZ umożliwia słuchaczom zapisanie się na dwa kierunki jednocześnie. Zapisując się równolegle na dwa kierunki, słuchacz otrzymuje rabat w wysokości 25% na kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego.

Celem uzyskania rabatu zachęcamy do dokonania rejestracji i opłacenia pierwszego kierunku, który nie jest przygotowaniem pedagogicznym.

Kolejno w panelu studenta, prosimy o przejście do zakładki "Moje wykształcenie", kliknięcie "Potwierdź posiadanie przygotowania pedagogicznego” oraz "Nie posiadam przygotowania pedagogicznego". Następnie należy wypełnić ankietę i wybrać kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego, a bonifikata w wysokości 25% naliczy się automatycznie.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o napisanie wiadomości mailowej na adres: kontakt@studia-online.pl

| Pobierz program kierunku